Recent Posts

ทั่วไป

นักกีฬา E-Sport เสียภาษียังไง?

หากนักกีฬา E-Sport มีรายได้ แม้จะยังมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ แต่การเป็นผู้เยาว์ก็ไม่ได้ทำให้นักกีฬาได้รับยกเว้นภาษี และหากมีรายได้ในฐานะนักกีฬาอาชีพ จึงให้ทางเลือกสำหรับหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของนักกีฬา E-Sport ได้ 2 วิธี อ่านต่อ

ทั่วไป

นักกีฬาเอเชียนเกมส์ได้เงินอัดฉีด เสียภาษียังไง?

หากนักกีฬาได้รับเงินให้เปล่าจากบริษัทห้างร้าน (เงินอัดฉีด) โดยผู้ให้ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทน แต่ถ้าจำนวนเงินที่ได้รับนั้นไม่เกิน 10 ล้านบาท นักกีฬาจะได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำเงินอัดฉีดส่วนนี้มาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (มาตรา 42(28) ประมวลรัษฎากร) อ่านต่อ

ทั่วไป

ได้เงินทดแทนประกันสังคมเพราะตกงาน ต้องเสียภาษีมั้ย?

พนักงานประจำที่ถูกหักเงินประกันสังคมเดือนละ ฿750 ทุกเดือน จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ หรือเงินชดเชยจากประกันสังคม ที่จ่ายให้พนักงานที่ออกจากงาน (ผู้ประกันตน) เพื่อช่วยเหลือในช่วงเวลาที่กำลังหางานประจำใหม่ และเงินทดแทนประกันสังคมก้อนนี้ต้องเสียภาษีหรือไม่? อ่านต่อ

ทั่วไป

เป็นพระต้องเสียภาษีมั๊ย

ศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน พระภิกษุในฐานะนักบวชของศาสนาพุทธจึงเป็นที่พึ่งให้พุทธศาสนิกชนในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะทางด้านจิตใจ ซึ่งหลายๆ ครั้งก็มักจะจบลงด้วยการใส่ซองถวายเงินให้พระแล้วกราบ 3 ครั้ง วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจกันว่า ตามกฎหมายไทยเป็นพระต้องเสียภาษีมั้ย? 1. พระเป็นผู้เสียภาษีได้ไหม? ในมุมมองของปุถุชน เรามักจะมองว่าพระตัดแล้วซึ่งทางโลก แต่กฎหมายไม่ได้มองแบบนั้น กฎหมายยังคงมองว่าพระภิกษุยังคงเป็น บุคคลธรรมดา ตามกฎหมายอยู่ ดังนั้น ถ้าพระมีรายได้ พระก็จะพ่วงตำแหน่ง ผู้เสียภาษี ไปด้วย ในทางกลับกัน ถ้าพระไม่มีรายได้ พระก็ไม่มีหน้าที่เป็นผู้เสียภาษีแต่อย่างใด 2. พระจะมีรายได้ได้ไง? สำหรับพระซึ่งกฎหมายมองว่าเป็นบุคคลธรรมดา ก็ใช้หลักพื้นฐานง่ายๆ อ่านต่อ

ทั่วไป

เชื่อมั้ย? คนไทยเสียภาษีแพงกว่าคนอเมริกัน

ปัจจุบันคนไทยอยู่ในระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในสัดส่วนที่น้อย จึงทำให้คนที่อยู่ในระบบต้องแบกรับภาระภาษีส่วนนี้แทนคนไทยที่อยู่นอกระบบ ส่งผลให้อัตราภาษีอยู่ในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับค่าครองชีพบ้านเรา อ่านต่อ

ทั่วไป

Bitcoin เสียภาษียังไง ได้ข้อสรุปแล้ว

กฎหมายเกี่ยวกับภาษีทรัพย์สินดิจิตอล (อ้างอิงจาก พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2561) เพื่อกำหนดว่านักลงทุนต้องเสียภาษีอย่างไร และไม่ว่าจะเป็นกำไรที่ได้จากการขาย Bitcoin หรือ ผลประโยชน์ที่ได้จากการถือ Bitcoin จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% และต้องยื่นภาษีเงินได้ประจำปีด้วย อ่านต่อ

ทั่วไป

ฟรีแลนซ์ยื่นภาษียังไง?

การยื่นภาษีของฟรีแลนซ์ เงินได้ฟรีแลนซ์ถือเป็น เงินได้ประเภท 2 (เงินได้ตามมาตรา 40(2)) และจะต้องใช้ใบ 50 ทวิ (ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.) ในการยื่นภาษีเช่นกัน อ่านต่อ

ทั่วไป

ทวงคืนทางเท้าผ่าน LINE ได้รางวัลปลอดภาษี

กทม. เริ่มเปิดช่องทางร้องเรียนผ่านแอพ LINE เพื่อให้ประชาชนชาวกรุงเทพฯ สามารถส่งภาพถ่ายการทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทางเท้าไปให้เทศกิจดำเนินการตามกฎหมาย และผู้แจ้งเบาะแสรถมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้า จะได้รับส่วนแบ่งค่าปรับเป็นรางวัล 50% และรางวัลที่ว่านี้ไม่ต้องเสียภาษี อ่านต่อ

ลดหย่อนภาษี

ลายแทงเพิ่ม ค่าลดหย่อน เร่งด่วนให้ทันสิ้นปี 60

สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าลดหย่อนนี้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธ.ค. 2560 ดังนั้น ค่าลดหย่อนที่เกิดหลังจาก ธค 2560 จะไม่มีผลต่อการลดหย่อนภาษีปี 60 อีก อ่านต่อ

ลดหย่อนภาษี

บริจาคให้โรงพยาบาลลดหย่อนภาษีได้แล้ว

การบริจาคเงินให้โรงพยาบาลรัฐ และสถานพยาบาลของรัฐ สามารถนำมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า รวมถึงเงินบริจาคโครงการก้าวคนละก้าวก็สามารถลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)