Recent Posts

ทั่วไป

สภาษี รวมพลคนเสียภาษี : ถ้าภาษีออกแบบได้

สภาษี วาระที่ 1 ถ้าภาษีออกแบบได้ หลังจาก iTAXpayer ร่วมกันออกแบบภาษีในอุดมคติของแต่ละคน iTAX ได้สรุปข้อเสนอ ที่ทำให้ผู้เสียภาษีจะยินดีจ่ายภาษีมากยิ่งขึ้น อ่านต่อ

SME

จดทะเบียนพาณิชย์ ไม่ได้หมายความว่า เสียภาษีถูกต้องแล้ว

ผู้ประกอบการมักจะเข้าใจว่า เมื่อธุรกิจจดทะเบียนพาณิชย์หมายความว่า ธุรกิจของเราได้เข้าสู่ระบบภาษี และทำการเสียภาษีเรียบร้อยแล้ว แต่ในความเป็นจริงที่ผู้ประกอบการต้องรู้คือ การจดทะเบียนพาณิชย์ ไม่ใช่ การเสียภาษี อ่านต่อ

ลดหย่อนภาษี

การเก็บ ภาษีกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ กับสิ่งที่เปลี่ยนไป

กฎหมายการเก็บภาษีกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ มีขึ้นเพื่อสร้างความเท่าเทียมด้านภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่าง การลงทุนในตราสารหนี้ที่จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% และ การลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย เท่านั้น อ่านต่อ

SME

รับเงินสดดีกว่า จะไม่ถูกสรรพากรตรวจสอบ จริงหรือ?

หากคุณทำบัญชีถูกต้องและตรงตามสภาพข้อเท็จจริง ก็ไม่ต้องกังวล เพราะกลุ่มธุรกิจที่มีการจัดทำรายการบัญชีที่สมบูรณ์จะไม่ถูกตรวจสอบภาษีและยังจะได้รับการบริการที่ดีมากขึ้นในอนาคตอีกด้วย อ่านต่อ

ลดหย่อนภาษี

ยื่นภาษีเงินได้ครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง?

การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับบุคคลที่ต้องทำการยื่นภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) นั้น มีเงื่อนไขที่ต่างจากการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีอย่างไร iTAX รวมเงื่อนไขทั้งหมดมาให้แล้ว อ่านต่อ

ทั่วไป

กำหนดการยื่นภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) ประจำปีภาษี 2562

ผู้ที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) คือ ผู้ที่มีเงินได้ที่เข้าข่ายเงินได้ประเภท 40(5)-(8) และมีรายได้ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน ของทุกปี มากกว่า 60,000 บาท (กรณีโสด) หรือในกรณีมีคู่สมรสจะต้องมีรายได้รวมกันเกิน 120,000 บาท  อ่านต่อ

ทั่วไป

เงินชดเชยจากการถูกไล่ออก/เลิกจ้างกะทันหัน ต้องเสียภาษีมั้ย?

ค่าชดเชยการถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม หรือ ค่าชดเชยการถูกให้ออกจากงานกะทันหัน จะได้รับเงินเป็นจำนวนเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คุณทำงานในบริษัทหรือองค์กรเหล่านั้น  อ่านต่อ

ลดหย่อนภาษี

กองทุนหุ้นยั่งยืน (SEF) กับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

กองทุนหุ้นยั่งยืน (SEF) อยู่ภายในขั้นตอนพิจารณาและศึกษารายละเอียดของกระทรวงการคลัง หากซื้อกองทุน LTF ภายในปี พ.ศ. 2562 ยังสามารถลดหย่อนภาษีได้เหมือนเดิม อ่านต่อ

งบประมาณ

กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง กับเรื่องที่ผู้เสียภาษีควรรู้

กองทุนพัฒนาพรรคการเมือง จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน สนับสนุนการทำกิจกรรมทางการเมืองและพัฒนาพรรคการเมืองที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) กำหนดขึ้น อ่านต่อ

ทั่วไป

เงินชดเชยจากการเลิกจ้าง เสียภาษียังไง?

ค่าชดเชยการเลิกจ้างตามกฎหมายกำหนด ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนที่ไม่เกินจากค่าจ้างของการทำงาน 300 วันสุดท้าย (ยกเว้นภาษีสูงสุด 300,000 บาท) อ่านต่อ

error: Content is protected !!