Recent Posts

ทั่วไป

เงินคืนภาษี ของเรา อยู่ในสถานะไหนแล้ว?

การขอเงินคืนภาษี ทำได้ 2 ช่วงระยะเวลา คือ ขอคืนเงินภาษีหลังยื่นภาษีทันที และ ขอคืนหลังครบกำหนดยื่นภาษี (ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ครบกำหนดยื่นภาษี) อ่านต่อ

ข่าวภาษี

สรรพากรจ่ายเงินคืนภาษีแล้ว 2.8 หมื่นล้านบาท

กรมสรรพากรเปิดเผยว่าได้เร่งคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2562 ที่เริ่มยื่นกันตั้งแต่ต้นปี 2563 โดยได้คืนภาษีไปแล้วเป็นจำนวน 94% ของจำนวนผู้ขอคืนทั้งหมด อ่านต่อ

ข่าวภาษี

สรุปมาตรการภาษีสู้โควิด-19 ในประเทศไทย 2563 ทั้งหมด

ประเทศไทยออกมาตรการภาษีจำนวนมากเพื่อช่วยเหลือประชาชน องค์กรธุรกิจ และผู้ประกอบการต่างๆ โดยสรุปเป็น Timeline ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 จนถึง พฤษภาคม 2563 ได้ดังนี้ อ่านต่อ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

3 สิ่งที่จะตามมา เมื่อนายจ้างจ่ายภาษีให้พนักงาน

นายจ้างสามารถนำค่าภาษีที่จ่ายแทนให้พนักงานไปหักเป็นรายจ่ายทางธุรกิจได้ทั้งจำนวน แต่ค่าภาษีที่ออกให้นั้นจะกลายเป็นฐานรายได้ของพนักงานที่ต้องนำไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดของตัวเองต่อไป อ่านต่อ

SME

สรรพากรขยายเวลา ผู้ประกอบการยื่นภาษีออนไลน์ ถึง 30 ก.ย. 63

มาตรการขยายเวลาการยื่นและชำระภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผู้ประกอบการสามารถยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30, ภ.พ.36), ภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้ถึง 30 ก.ย. 63 อ่านต่อ

ทั่วไป

3 คุณสมบัตินักเรียนนักศึกษาที่มีสิทธิรับเงินเยียวยา

นักเรียนนักศึกษาที่จะได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ต้องมีรายได้จากการทำงานพาร์ทไทม์ และเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ อ่านต่อ

ทั่วไป

คลังเตรียมเปิดให้ เกษตรกรลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 7 พ.ค. 63

มาตรการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐ จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 63) อ่านต่อ

ทั่วไป

วันนี้ เตรียมรับเงินเยียวยา 10,000 บาท ‘เราไม่ทิ้งกัน’ 2 เดือนควบ

วันนี้ (5 พฤษภาคม 2563) กระทรวงการคลังเตรียมโอนเงินเยียวยา 10,000 บาท ให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ เราไม่ทิ้งกัน.com เพิ่มเติมอีก โดยเป็นการจ่ายควบให้สำหรับเดือน อ่านต่อ

ภาษี

รับมรดกมูลค่า 4,000 ล้านบาท จะเสียภาษีมรดกเท่าไหร่?

ได้มรดกมา 4,000 ล้านบาท เป็นมูลค่าสุทธิ จะเสียภาษีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับและผู้ตายด้วย ถ้าผู้รับไม่ได้เป็นคู่สมรส บุพการี หรือผู้สืบสันดาน ก็จะเสียภาษีมากที่สุด อ่านต่อ

ทั่วไป

ดูวิธี เกษตรกรรับเงินเยียวยา 15,000 ไม่ต้องเดินทาง ไม่ต้องมีบัญชี ธกส. เริ่ม 15 พ.ค. 2563

ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2563 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จะทยอยโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท อ่านต่อ