LIVE งวด 17 ม.ค. 2565 ถ่ายทอดสด ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ทั่วไป

36,429 VIEWS

ถ่ายทอดสด ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2565 LIVE จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เริ่ม 14:30 น. รางวัลที่ 1 รางวัลข้างเคียง รางวัลเลขท้าย 2 ตัว รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และรางวัลอื่นๆ

ตรวจหวย 17 ม.ค. 65 เรียงเบอร์

LIVE ถ่ายทอดสด ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 17 ม.ค. 2565

เช็กผลการออกรางวัลงวดประจำวันที่ 17 มกราคม 2565 คลิก! ตรวจหวย งวด 17 มกราคม 2565 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตารางภาษีของแต่ละรางวัล

รางวัลที่ออก มูลค่ารางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล (สลากแบบธรรมดา) สลากการกุศล (สลากชุดพิเศษ)
หักอากรแสตมป์ 0.5% เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี หักภาษี ณ ที่จ่าย 1% เงินที่ได้รับหลังถูกหักภาษี
รางวัลที่ 1 6,000,000 30,000 5,970,000 60,000 5,940,000
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว 4,000 20 3,980 40 3,960
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 4,000 20 3,980 40 3,960
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 2,000 10  1,990 20 1,980
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 100,000 500 99,500 1,000 99,000
รางวัลที่ 2 200,000 1,000 199,000 2,000 198,000
รางวัลที่ 3 80,000 400 79,600 800 79,200
รางวัลที่ 4 40,000 200 39,800 400 39,600
รางวัลที่ 5 20,000 100 19,900 200 19,800

ตรวจหวย 17 ม.ค. 64 เรียงเบอร์

หมายเหตุ: สลากธรรมดา เสียภาษี 0.5%; สลากพิเศษ เสียภาษี 1%​ และเมื่อรับรางวัลแล้ว ผู้ถูกรางวัลไม่มีหน้าที่ต้องนำมายื่นภาษี  อ่านเพิ่มเติม ถูกหวยต้องเสียภาษีรึเปล่า?

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)