วิธีกรอก กท. 20 ก ผ่านระบบออนไลน์ “e-wage” ประกันสังคม

ทั่วไป

122,071 VIEWS

กท. 20 ก คือ แบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน ซึ่งนายจ้างมีหน้าที่ต้องยื่นเป็นประจำภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยปกติแล้วสำนักงานประกันสังคมจะส่งหนังสือถึงนายจ้างที่สถานประกอบการโดยตรง โดยมีกำหนดยื่นแบบภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และชำระเงินสมทบส่วนต่างภายใน 31 มีนาคมของทุกปี

อย่างไรก็ตาม นายจ้างรวมถึง HR หลายคนอาจมีข้อสงสัยว่าการทำหน้าที่ดังกล่าวจะต้องกรอกฟอร์มอย่างไร สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้หรือไม่ ระบบ e-wage คืออะไร ต้องเตรียมข้อมูลอะไรสำหรับกรอก กท. 20 ก บ้าง ในบทความนี้จะอธิบายให้เห็นทีละขั้นตอนว่านายจ้างต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

กท. 20 ก คืออะไร?

กท. 20 ก คือ แบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทนโดยอ้างอิงจากเงินค่าจ้างที่เกิดขึ้นจริงตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคมของปีที่ผ่านมา ซึ่งนายจ้างมีหน้าที่ต้องยื่นเป็นประจำภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

ระบบ e-wage ของสำนักงานประกันสังคมคืออะไร?

ระบบ e-wage เป็นระบบบริการออนไลน์ของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งนายจ้างสามารถใช้ยื่น กท. 20 ก ผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยเช่นกัน โดยเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ซึ่งโดยปกติจะเปิดให้เข้าไปกรอกข้อมูลของปีที่ผ่านมาได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี

ขั้นตอนการยื่น กท. 20 ก ผ่านระบบออนไลน์ ระบบ e-wage

 1. ไปที่เว็บไซต์ SSO E-SERVICE » https://www.sso.go.th/eservices/esv/index.jsp
 2. เลือกเมนู “เข้าสู่ระบบ” ที่อยู่ด้านมุมบนขวาของหน้าจอ
 3. กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน แล้วกด “ตกลง” เพื่อเข้าสู่ระบบ
 4. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เลือกเมนู “กองทุนเงินทดแทน” เพื่อไปสู่หน้าบริการอิเล็กทรอนิกส์ กองทุนเงินทดแทน (e-service wcf)
 5. ที่หน้าบริการกองทุนเงินทดแทน จะมีเมนูให้เลือกระบบที่ต้องการใช้งาน ให้เลือกเมนู “e-wage รายงานค่าจ้าง” (ปุ่มสี่เหลี่ยมสีฟ้าด้านซ้าย)
 6. ที่เมนูด้านซ้าย ให้เลือก “บันทึกรายงานค่าจ้าง”
 7. ที่หน้าบันทึกแบบแสดงค่าจ้างประจำปี ให้กรอกข้อมูลต่อไปนี้
  • ตัวเลขค่าจ้างรายเดือน/รายวันของลูกจ้างที่ได้รับต่ำที่สุดในปีที่ผ่านมา
  • จำนวนลูกจ้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ผ่านมา และ
  • ค่าจ้างสุทธิที่ต้องแจ้งเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน/คน ที่รวมยอดของลูกจ้างทุกคนแล้วตลอดทั้งปี
 8. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยและบันทึกแล้ว ระบบจะคำนวณเงินสมทบที่นายจ้างต้องจ่ายเพิ่มและสร้างใบแจ้งเงินสมทบจากการรายงานค่าจ้างประจำปี กองทุนเงินทดแทน (กท. 26 ค) พร้อมใบ pay-in เพื่อให้นายจ้างนำไปชำระส่วนต่างเงินสมทบที่ต้องจ่ายเพิ่ม (ถ้ามี) ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 31 มีนาคม ต่อไป

ทั้งนี้ หากนายจ้างดำเนินการบันทึกข้อมูลรายงานค่าจ้างผ่านระบบ e-wage แล้ว ไม่ต้องส่งแบบ กท. 20 ก ที่เป็นแบบฟอร์มกระดาษให้สำนักงานประกันสังคมพื้นที่แล้ว เนื่องจากดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว

ตัวเลขที่ใช้กรอก กท. 20 ก หาได้จากที่ไหน?

บนระบบ e-wage นายจ้างจำเป็นต้องเตรียมข้อมูลสำหรับกรอก กท. 20 ก ต่อไปนี้

 • ตัวเลขค่าจ้างรายเดือน/รายวันของลูกจ้างที่ได้รับต่ำที่สุด 
 • จำนวนลูกจ้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ผ่านมา และ
 • ค่าจ้างสุทธิที่ต้องแจ้งเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน/คน ที่รวมแล้วตลอดทั้งปี

ข้อมูลเหล่านี้นายจ้างหรือ HR สามารถหาได้จากช่องทางต่อไปนี้

 1. สำรวจจากข้อมูลลูกจ้างและข้อมูลการจ่ายค่าจ้างย้อนหลังในปีที่ผ่านมา
 2. ดูข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้กรอกสำหรับยื่น กท. 20 ก จากโปรแกรมเงินเดือน iTAX paystation (ในกรณีนายจ้างหรือ HR ใช้โปรแกรมเงินเดือน iTAX paystation) เนื่องจากระบบจะเตรียมข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้กรอกสำหรับยื่น กท. 20 ก ให้เรียบร้อยแล้วครบทุกจำนวน

โปรแกรมเงินเดือน iTAX paystation คืออะไร? โปรแกรมนี้เหมาะกับใคร?

โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ iTAX paystation คือ โปรแกรมจัดการเงินเดือนพนักงานอัตโนมัติ ที่ตัดกระบวนการที่ไม่จำเป็นออกไปทั้งหมด เพื่อให้การจัดการเงินเดือนเรียบง่ายที่สุด จนเหลือขั้นตอนการใช้งานเพียง 3 ขั้นตอนเท่านั้น

 1. แค่เตรียมข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของนายจ้างและพนักงานไว้ในระบบให้เรียบร้อย ทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียว
 2. ในแต่ละเดือน ตรวจสอบว่านอกจากเงินเดือนที่จ่ายประจำ มีจ่ายโบนัส หรือหักเงินเดือนไหม ถ้ามีก็สามารถอัพเดตได้ แล้วกดยืนยันข้อมูล
 3. รอรับไฟล์ทั้งหมดที่ธุรกิจจำเป็นต้องใช้ รวมถึง กท. 20 ก ด้วย

โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป iTAX paystation จะช่วยให้งานที่นายจ้างเคยปวดหัวทุกเดือน สามารถจบได้ภายในเวลาไม่เกิน 3 นาที โปรแกรมนี้จึงเหมาะกับกิจการที่ต้องการมีระบบจัดการเงินเดือนอัตโนมัติที่มีมาตรฐาน เพื่อลดความผิดพลาด ลดภาระการทำงาน payroll รายเดือน เพื่อให้มีเวลาไปทำงานอื่นที่สำคัญกว่ามากขึ้น

อยากให้งานเอกสารเบาสบายกว่านี้?

iTAX paystation โปรแกรมเงินเดือนออนไลน์ ช่วยได้แน่นอน

ติดต่อ 062-486-9787

บริษัทและพนักงานจะได้ประโยชน์อะไรจากโปรแกรม iTAX paystation บ้าง?

เนื่องจาก iTAX เป็นผู้พัฒนาแอป iTAX แอปคำนวณภาษีสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีผู้ใช้งานอยู่แล้ว จึงสามารถต่อยอดสิ่งที่มีอยู่ โดยออกแบบให้โปรแกรมเงินเดือนทำงานร่วมกับแอป iTAX ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ได้แก่

 • พนักงานสามารถดูสลิปเงินเดือนผ่านแอปได้
 • พนักงานสามารถใช้สิทธิแจ้งสิทธิลดหย่อนภาษีให้นายจ้างทราบผ่านแอปได้ทันที โดยที่ฟากนายจ้างก็แทบไม่ต้องทำอะไรเลย เพราะระบบจะบันทึกค่าลดหย่อนของพนักงานเพื่อคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายให้ใหม่เองอัตโนมัติ
 • และทีเด็ดสำคัญอยู่ตรงที่ เมื่อนายจ้างมีข้อมูลอยู่แล้วว่าลูกจ้างแต่ละคนเงินเดือนเท่าไหร่ หักภาษี ณ ที่จ่าย หักประกันสังคมไปเท่าไหร่ ลูกจ้างจึงสามารถ import ข้อมูลจากนายจ้างมาใส่ในแอป iTAX เพื่อคำนวณภาษีส่วนบุคคลได้อัตโนมัติ

ทำไมต้องใช้ โปรแกรมเงินเดือน iTAX paystation?

 1. iTAX paystation สร้างมาตรฐานใหม่ เน้นการใช้งานง่ายสำหรับทุกฝ่าย ช่วยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกธุรกิจ ทั้งนายจ้างและลูกจ้างแบบครบวงจรในรูปแบบที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน 
 2. เริ่มต้นง่าย มีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลการย้ายข้อมูลพนักงานขึ้นขึ้นระบบใหม่ให้อย่างใกล้ชิด ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 3. อัปเดตระบบตามกฎหมายปัจจุบันเสมอ เช่น ปรับอัตราเงินสมทบประกันสังคมให้ตามกฎหมายใหม่ให้อัตโนมัติ ผู้ใช้งานไม่ต้องตั้งค่าเอง
 4. พัฒนาระบบสม่ำเสมอ ปรับปรุงระบบ และเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ตลอดเวลา ไม่คิดค่าบริการเพิ่ม
 5. iTAX ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Provider) ลำดับที่ 26 ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถนำค่าบริการที่จ่ายให้ iTAX ไปหักเป็นรายจ่ายทางภาษีได้ถึง 200% ของที่จ่ายจริง ช่วยลดต้นทุนให้ธุรกิจยิ่งกว่าเดิม
 6. ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความปลอดภัย iTAX ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเสมอ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA อย่างเคร่งครัด และใช้ระบบ Cloud ของ Amazon ECS ที่มั่นใจได้ในมาตรฐาน เพื่อให้ทุกคนวางใจได้ว่าข้อมูลอยู่ในระบบที่ปลอดภัย

โปรแกรม iTAX payroll ทำอะไรได้บ้าง?

ค่าบริการ

 • พนักงานไม่เกิน 20 คน คิดค่าบริการเริ่มต้นที่ 1,000 บาทต่อเดือน
 • มีพนักงานเกิน 20 คน คิดค่าบริการ 50 บาทต่อคน ต่อเดือน
 • มีพนักงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับใบเสนอราคาได้

ช่องทางติดต่อขอใช้บริการ

คุณสามารถติดต่อขอรับบริการ iTAX paystation หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)