Category: Uncategorized

Uncategorized

เช็กผลตรวจโควิด-19 ผ่าน ‘แอปหมอพร้อม’

แอปหมอพร้อม สามารถใช้เช็คผลตรวจโควิด-19 จากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมระบบหมอพร้อม รวมถึงแสดงเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนโควิดสำหรับเดินทางภายในประเทศ อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)