Category: SME

SME

ตรายาง จำเป็นแค่ไหนต่อ การจดทะเบียนบริษัท

กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าคณจำเป็นที่จะต้องสั่งทำตรายางเพื่อจดทะเบียนบริษัท คุณสามารถยื่นขอจดทะเบียนบริษัทได้โดยที่ไม่ต้องมีตรายางหรือตราประทับก็ได้ อ่านต่อ

SME

จดทะเบียนบริษัท จำเป็นแค่ไหนต้องจด VAT

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเรื่อความสำคัญ แต่หากธุรกิจของคุณได้รับการยกเว้น VAT แม้จะจดทะเบียนบริษัทแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้ อ่านต่อ

SME

ข้อแตกต่างของการจดทะเบียนบริษัท และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่คนทำธุรกิจควรรู้

การตัดสินใจจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ควรเลือกจากความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ หากคุณต้องติดต่อกับคนจำนวนมาก การจดทะเบียนบริษัทจะตอบโจทย์คุณมากกว่า อ่านต่อ

SME

ข้อดี vs ข้อเสีย ของการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (จด VAT) ที่คนทำธุรกิจต้องรู้

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) มีส่วนช่วยให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น เสมือนได้รับการันตีว่า ธุรกิจเชื่อถือได้ มีตัวตนจริง เพราะได้รับการตรวจสอบจากกรมสรรพากรแล้ว อ่านต่อ

SME

ข้อควรรู้ เมื่อต้องการเปลี่ยนจาก ธุรกิจบุคคลธรรมดา เป็นบริษัทจำกัด

การเปลี่ยนจากบุคคลธรรมดามาเป็นนิติบุคคล ไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่ของการดำเนินธุรกิจเท่านั้น แต่ยังมีการเปลี่ยนแปลงด้านการทำบัญชีและภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อ่านต่อ

SME

การจดทะเบียนบริษัท กับคำถามที่พบบ่อย

อัตราการเสียภาษีนิติบุคคลถูกกว่าภาษีบุคคลธรรมดา แต่การจดทะเบียนบริษัทจะทำให้เสียภาษีถูกลงเสมอไป เพราะ รายได้ ค่าใช้จ่าย อัตราค่าใช้จ่ายที่หักเหมาได้ต่างกัน

อ่านต่อ

error: Content is protected !!