Category: วิเคราะห์

วิเคราะห์

“สรรพากร” หวังใช้ “อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม” สำรวจธุรกิจนอกระบบ

“สรรพากร” สั่ง “อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม” ส่ง “บัญชีพิเศษ” หวังสำรวจธุรกิจที่ยังอยู่นอกระบบภาษี เริ่ม 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป อ่านต่อ

วิเคราะห์

นำ รายได้จากต่างประเทศ เข้าไทยปีไหนเสียภาษีปีนั้น เริ่ม 1 ม.ค.67

สรรพากร เปิดเกณฑ์ใหม่ 2567 คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.161/2566 เงินได้จากต่างประเทศนำเข้ามาปีไหน เสียภาษีปีนั้น เริ่ม 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป อ่านต่อ

วิเคราะห์

เปิดนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล โดยผู้แทน 6 พรรคการเมือง

สรุปเนื้อหาจากเสวนาวิชาการ “เปิดนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล” โดยผู้แทน 6 พรรคการเมือง เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2566 จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม อ่านต่อ

วิเคราะห์

วิธีคิด OT ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุด สำหรับพนักงานรายเดือน

วิธีคิด ค่า OT ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุด สำหรับพนักงานรายเดือน ที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน กรณีพนักงานทำงานล่วงเวลาทำงานปกติ อ่านต่อ

วิเคราะห์

อัตราค่าชดเชย ที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตาม กฎหมายแรงงาน

กฎหมายแรงงาน กำหนด อัตราค่าชดเชย ที่นายจ้างต้องจ่ายให้ลูกจ้างกรณีเลิกจ้าง โดยทั่วไปขึ้นอยู่ระยะเวลาที่ทำงานให้กับนายจ้าง อ่านต่อ

วิเคราะห์

การจัดทำสลิปเงินเดือน เป็นหน้าที่ของนายจ้างหรือไม่?

การจัดทำสลิปเงินเดือน ไม่ใช่หน้าที่ของ นายจ้าง เพราะกฎหมายไม่ได้บังคับ แต่ลูกจ้างสามารถนำสลิปเงินเดือนไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของลูกจ้างได้ อ่านต่อ

วิเคราะห์

สลิปเงินเดือน (payslip) ต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง?

สลิปเงินเดือน เป็นเอกสารที่บริษัทออกให้พนักงานเพื่อแจกแจงรายละเอียดค่าจ้าง โดยอาจจัดทำเองหรือใช้ บริการจัดทำสลิปเงินเดือน จากภายนอกก็ได้ อ่านต่อ

วิเคราะห์

แนะนำ! โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป iTAX paystation

โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป iTAX paystation คือ โปรแกรมเงินเดือนที่ออกแบบมาเพื่อทำ digital transformation และนโยบาย work from home ในองค์กร อ่านต่อ

วิเคราะห์

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 ออนไลน์ BORA PORTAL

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 นอกเขตเลือกตั้ง และ นอกราชอาณาจักร ผ่านระบบออนไลน์ BORA PORTAL ได้ตั้งแต่ 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2566 อ่านต่อ

วิเคราะห์

“ยุบสภา” แล้ว! รอเลือกตั้ง พ.ค. 2566 ประชาชนควรรู้อะไรบ้าง?

ประกาศแล้ว พระราชกฤษฎีกา ยุบสภา 20 มีนาคม 2566 รอ กกต. กำหนด วันเลือกตั้ง คาด 7 พ.ค. 2566 ‘ชวน’ รายงาน เหลือ ส.ส. ปฏิบัติหน้าที่ 393 คน อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)