Category: ภาษี

ภาษี

วันหยุดราชการ 2567 – ปฏิทินวันหยุดราชการ อัปเดตล่าสุด

วันหยุดราชการ 2567 ประจำปี เรียงลำดับตามปฏิทินไทยในแต่ละเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 สำหรับประชาชนทั่วไป อ่านต่อ

ภาษี

ปฏิทินภาษีอากร 2567 – สำหรับผู้เสียภาษีและนักบัญชี

ปฏิทินภาษีอากร 2567 ของกรมสรรรพากร กำหนดการยื่นภาษี/ชำระภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี 2567 อ่านต่อ

ภาษี

iTAX paystation โปรแกรม payroll สำหรับ Digital Transformation

โปรแกรม payroll รูปแบบใหม่ มาพร้อมระบบ Self-service ลดงานและคืนเวลาให้ HR ได้ในรูปแบบที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน พร้อมดูแลด้านภาษีให้พนักงาน อ่านต่อ

ภาษี

ภาษีรถยนต์ 2566 สรุปวิธีคำนวณค่าต่อทะเบียนรถยนต์

ภาษีรถยนต์ (ค่าต่อทะเบียนรถยนต์) สามารถคำนวณค่าต่อภาษีรถยนต์ 2566 ล่วงหน้าและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปต่อภาษีรถยนต์ด้วยตัวเอง อ่านต่อ

ภาษี

เลื่อนเก็บภาษีขายหุ้น รบ.สั่ง ก.คลัง ทบทวนอีกครั้ง

รัฐบาลสั่ง กระทรวงการคลัง ”เลื่อนเก็บภาษีขายหุ้น” เผยเลขา ครม.ส่งร่างกฎหมายกลับคืน เหตุสภาธุรกิจตลาดทุนคัดค้านหนัก คลังทบทวนแนวทางจัดเก็บ อ่านต่อ

ภาษี

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax invoice) คืออะไร?

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax invoice) คืออะไร? เป็นหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้สำหรับ ช้อปดีมีคืน 2566 เพื่อรับสิทธิค่าลดหย่อนสูงสุด 40,000 บาท อ่านต่อ

ภาษี

ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการ ที่ออก ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติให้ออก ‘ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์’ และ ‘ใบรับอิเล็กทรอนิกส์’ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ช้อปดีมีคืน 2566 อ่านต่อ

ภาษี

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ช้อปดีมีคืน ต้องใช้

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-tax invoice) เป็นหลักฐานที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการใช้สิทธิลดหย่อน ช้อปดีมีคืน 2566 สูงสุด 40,000 บาท อ่านต่อ

ภาษี

ออกใบกำกับภาษี ทั้งที่กิจการไม่ได้จด VAT มีโทษหนัก

ออกใบกำกับภาษี ทั้งที่กิจการไม่ได้จด VAT มีโทษหนัก เป็นการออกใบกำกับภาษีโดยผู้ประกอบการไม่มีสิทธิจะออกตามกฎหมาย ซึ่งจะมีบทลงโทษทางกฎหมายตามมา อ่านต่อ

ภาษี

ภาษีที่ดิน 2566 ขยายเวลาจ่าย เพิ่มอีก 2 เดือน

ขยายเวลาจ่าย ภาษีที่ดิน 2566 อีก 2 เดือน ประกาศเป็นกฎหมายแล้ว ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นภายในเดือนมิถุนายน 2566 อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)