หมวดหมู่: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สภาษี รวมพลคนเสียภาษี : ถ้าภาษีออกแบบได้

สภาษี วาระที่ 1 ถ้าภาษีออกแบบได้ หลังจาก iTAXpayer ร่วมกันออกแบบภาษีในอุดมคติของแต่ละคน iTAX ได้สรุปข้อเสนอ ที่ทำให้ผู้เสียภาษีจะยินดีจ่ายภาษีมากยิ่งขึ้น อ่านต่อ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ยื่นภาษีเงินได้ครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง?

การใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับบุคคลที่ต้องทำการยื่นภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) นั้น มีเงื่อนไขที่ต่างจากการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีอย่างไร iTAX รวมเงื่อนไขทั้งหมดมาให้แล้ว อ่านต่อ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กำหนดการยื่นภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) ประจำปีภาษี 2562

ผู้ที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) คือ ผู้ที่มีเงินได้ที่เข้าข่ายเงินได้ประเภท 40(5)-(8) และมีรายได้ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน ของทุกปี มากกว่า 60,000 บาท (กรณีโสด) หรือในกรณีมีคู่สมรสจะต้องมีรายได้รวมกันเกิน 120,000 บาท  อ่านต่อ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เงินชดเชยจากการถูกไล่ออก/เลิกจ้างกะทันหัน ต้องเสียภาษีมั้ย?

ค่าชดเชยการถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม หรือ ค่าชดเชยการถูกให้ออกจากงานกะทันหัน จะได้รับเงินเป็นจำนวนเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คุณทำงานในบริษัทหรือองค์กรเหล่านั้น  อ่านต่อ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เงินชดเชยจากการเลิกจ้าง เสียภาษียังไง?

ค่าชดเชยการเลิกจ้างตามกฎหมายกำหนด ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนที่ไม่เกินจากค่าจ้างของการทำงาน 300 วันสุดท้าย (ยกเว้นภาษีสูงสุด 300,000 บาท) อ่านต่อ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ไม่ได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร สรรพากรรู้ได้ไงว่าเราไม่ได้เสียภาษี

การหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือบันทึกรายจ่ายของบริษัท ทำให้สรรพากรทราบได้ว่า รายการรายจ่ายของบริษัทไปไหน และผู้รับเงิน ทำการยื่นภาษีและเสียภาษีอย่างถูกต้องหรือไม่ อ่านต่อ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

วิเคราะห์ ค่าภาษีตามฐานเงินเดือน 2562

ฐานเงินเดือนที่สูงขึ้นทำให้อัตราภาษีที่ต้องเสียสูงขึ้นตามไปด้วย การคำนวณภาษีที่ถูกต้อง จะต้องคำนวณสัดส่วนค่าภาษีต่อรายได้ตลอดทั้งปีด้วย จึงจะได้อัตราภาษีที่แท้จริง อ่านต่อ

error: Content is protected !!