Category: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ค่าลดหย่อน “ยื่นภาษีครึ่งปี” ภ.ง.ด. 94 สำหรับปีภาษี 2565

สรุป ค่าลดหย่อน ยื่นภาษีครึ่งปี 2565 สำหรับผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 94 โดยค่าลดหย่อนบางรายการอาจแตกต่างจากการยื่นภาษีประจำปี อ่านต่อ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ยื่นขอคืนภาษีแล้ว เพราะเหตุใดจึง ยังไม่ได้เงินคืนภาษี?

ยังไม่ได้เงินคืนภาษี หรือได้เงินคืนภาษีช้ากว่าที่คิดอาจเป็นเพราะไม่ได้เตรียมเอกสารหลักฐานให้เรียบร้อย หรือไม่รู้ตัวว่าถูกสรรพากรเรียกขอเอกสาร อ่านต่อ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ไรเดอร์ Grab LINEMAN Robinhood ยื่นภาษี อย่างไร?

ไรเดอร์ Grab LINEMAN Robinhood ต้อง ยื่นภาษี ประจำปีเหมือนผู้ที่ประกอบอาชีพอื่นๆ โดยสามรถขอคืนภาษีที่ถูกหักระหว่างปีได้ โดยใช้ใบ 50 ทวิ อ่านต่อ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รายชื่อพรรคการเมือง 2564 ที่ผู้เสียภาษีบริจาคภาษีได้

รายชื่อพรรคการเมือง จำนวน 84 พรรคการเมือง พร้อมรหัสพรรค โดย กรมสรรพากร สำหรับการอุดหนุนภาษีเมื่อยื่นภาษีประจำปีภาษี 2564 เรียงลำดับตามตัวอักษร อ่านต่อ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

‘คลัง’ ยืนยัน ใช้ ‘ช้อปดีมีคืน 2565’ ร่วมกับ ‘คนละครึ่ง เฟส 4’ ได้

กระทรวงการคลัง ยืนยัน ประชาชนสามารถใช้สิทธิ ‘ช้อปดีมีคืน 2565’ ร่วมกับสิทธิ ‘คนละครึ่ง เฟส 4’ ได้ เนื่องจากช่วงเวลาใช้สิทธิไม่ทับซ้อนกัน อ่านต่อ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

คำนวณภาษี นักดนตรี นักร้อง ต้องเสียภาษีเท่าไหร่?

คำนวณภาษี นักดนตรี นักร้อง ทั้งนักดนตรีอาชีพ และ นักดนตรีกลางคืน ค่าจ้างรายเดือนต้องเสียภาษีเท่าไหร่? รู้จักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี อ่านต่อ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีวัยเกษียณ รวมประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

ประเด็นภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในประเทศไทยที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปซึ่งอยู่ในวัยเกษียณ แต่ยังมีรายได้อยู่ อ่านต่อ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

นักกีฬาไทยไปแข่ง ‘โอลิมปิก’ ได้เงินอัดฉีด ไม่ต้องเสียภาษี?

นักกีฬาที่ได้รับเงินอัดฉีดจากบริษัทห้างร้านเพื่อเป็นรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาสากล เช่น โอลิมปิก ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี อ่านต่อ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

3 สิ่งที่จะตามมา เมื่อนายจ้างจ่ายภาษีให้พนักงาน

นายจ้างสามารถนำค่าภาษีที่จ่ายแทนให้พนักงานไปหักเป็นรายจ่ายทางธุรกิจได้ทั้งจำนวน แต่ค่าภาษีที่ออกให้นั้นจะกลายเป็นฐานรายได้ของพนักงานที่ต้องนำไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดของตัวเองต่อไป อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)