Category: ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีวัยเกษียณ รวมประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

ประเด็นภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในประเทศไทยที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปซึ่งอยู่ในวัยเกษียณ แต่ยังมีรายได้อยู่ อ่านต่อ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

นักกีฬาไทยไปแข่ง ‘โอลิมปิก’ ได้เงินอัดฉีด ไม่ต้องเสียภาษี?

นักกีฬาที่ได้รับเงินอัดฉีดจากบริษัทห้างร้านเพื่อเป็นรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาสากล เช่น โอลิมปิก ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี อ่านต่อ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รีวิวแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.90/91 ประจำปีภาษี 2563

iTAX มารีวิวแบบฟอร์มภาษีให้ผู้เสียภาษีเป็นประจำทุกปี เรามาดูความเปลี่ยนแปลงกันว่าแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2563 ต่างจากปีที่แล้วอย่างไรบ้าง เราจะได้เตรียมแบบฟอร์มเพื่อ ยื่นภาษี ได้อย่างถูกต้องเช่นเคย อ่านต่อ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

3 สิ่งที่จะตามมา เมื่อนายจ้างจ่ายภาษีให้พนักงาน

นายจ้างสามารถนำค่าภาษีที่จ่ายแทนให้พนักงานไปหักเป็นรายจ่ายทางธุรกิจได้ทั้งจำนวน แต่ค่าภาษีที่ออกให้นั้นจะกลายเป็นฐานรายได้ของพนักงานที่ต้องนำไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดของตัวเองต่อไป อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)