Category: ภาษีธุรกิจ

ภาษีธุรกิจ

ขยายเวลายื่นภาษีนิติบุคคลปี 63 ได้ถึง 30 มิ.ย. 64

กรมสรรพากรแถลงข่าวการขยายเวลายื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลทางออนไลน์ ออกไปเป็น 30 มิ.ย. 2564 ช่วยเหลือผู้ประกอบการ อ่านต่อ

ภาษีธุรกิจ

13 เรื่องที่โรงแรมควรรู้ วิธีออกใบกำกับภาษี ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ ที่ถูกต้อง

1. แนวทางการออกใบกำกับภาษีของโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ ‘เราเที่ยวด้วยกัน’ ที่ถูกต้องเป็นอย่างไร? อ่านต่อ

ภาษีธุรกิจ

จ่ายเงินค่าบริการไม่ถึง 1,000 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไหม?

หากจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาทั้งหมดไม่ถึง 1,000 บาท (999.99 บาทลงมา) ผู้จ่ายเงินไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เพราะกฎหมายไม่บังคับ อ่านต่อ

ภาษีธุรกิจ

นิติบุคคลรับเงินคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์ได้แล้ว

ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ผู้เสียภาษีที่เป็นนิติบุคคล (เช่น หจก. หรือ บริษัท) สามารถขอรับเงินคืนผ่านพร้อมเพย์ได้แล้ว อ่านต่อ