Category: ทั่วไป

ทั่วไป

เรื่องต้องรู้ ก่อนคำนวณภาษี ปี 2562

รวมเรื่องที่ผู้เสียภาษีต้องรู้ สำหรับ ยื่นภาษีประจำปี 2562 รวมถึงเช็กความเปลี่ยนแปลงของค่าลดหย่อนภาษีประจำปี 2562 เพื่อการวางแผนภาษีได้ดียิ่งขึ้น อ่านต่อ

ทั่วไป

พี่บิณฑ์ รับเงินบริจาคต้องเสียภาษีมั้ย? (วิเคราะห์แบบไม่ดราม่า)

เงินที่ต้องเสียภาษีต้องเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้รับรวยขึ้น แต่หากพี่บิณฑ์ไม่ได้นำไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ก็ไม่ถือว่า เงินบริจาคเป็นรายได้ที่พี่บิณฑ์ต้องเสียภาษี อ่านต่อ

ทั่วไป

ให้แมวรับงานโฆษณา คนหรือแมวต้องเสียภาษี?

อย่างที่รู้กันดีว่า เมื่อมีรายได้ ก็ต้องยื่นภาษี นั่นหมายความว่า หากรายได้ของคุณไม่ได้รับการยกเว้นภาษีตามที่กฎหมายกำหนด คุณจะต้องทำการยื่นภาษีและเสียภาษีอย่างไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น อ่านต่อ

ทั่วไป

การผ่อนจ่ายภาษี กับเรื่องที่ผู้เสียภาษีต้องรู้

กรมสรรพากรเปิดโอกาสให้ผู้เสียภาษี ที่มียอดต้องชำระภาษี 3,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนชำระภาษีได้ 3 งวดโดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อ่านต่อ

ทั่วไป

สภาษี รวมพลคนเสียภาษี : ถ้าภาษีออกแบบได้

สภาษี วาระที่ 1 ถ้าภาษีออกแบบได้ หลังจาก iTAXpayer ร่วมกันออกแบบภาษีในอุดมคติของแต่ละคน iTAX ได้สรุปข้อเสนอ ที่ทำให้ผู้เสียภาษีจะยินดีจ่ายภาษีมากยิ่งขึ้น อ่านต่อ

ทั่วไป

กำหนดการยื่นภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) ประจำปีภาษี 2562

ผู้ที่ต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด. 94) คือ ผู้ที่มีเงินได้ที่เข้าข่ายเงินได้ประเภท 40(5)-(8) และมีรายได้ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน ของทุกปี มากกว่า 60,000 บาท (กรณีโสด) หรือในกรณีมีคู่สมรสจะต้องมีรายได้รวมกันเกิน 120,000 บาท  อ่านต่อ

ทั่วไป

เงินชดเชยจากการถูกไล่ออก/เลิกจ้างกะทันหัน ต้องเสียภาษีมั้ย?

ค่าชดเชยการถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม หรือ ค่าชดเชยการถูกให้ออกจากงานกะทันหัน จะได้รับเงินเป็นจำนวนเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คุณทำงานในบริษัทหรือองค์กรเหล่านั้น  อ่านต่อ

ทั่วไป

เงินชดเชยจากการเลิกจ้าง เสียภาษียังไง?

ค่าชดเชยการเลิกจ้างตามกฎหมายกำหนด ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในส่วนที่ไม่เกินจากค่าจ้างของการทำงาน 300 วันสุดท้าย (ยกเว้นภาษีสูงสุด 300,000 บาท) อ่านต่อ

ทั่วไป

ไม่ได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร สรรพากรรู้ได้ไงว่าเราไม่ได้เสียภาษี

การหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือบันทึกรายจ่ายของบริษัท ทำให้สรรพากรทราบได้ว่า รายการรายจ่ายของบริษัทไปไหน และผู้รับเงิน ทำการยื่นภาษีและเสียภาษีอย่างถูกต้องหรือไม่ อ่านต่อ

ทั่วไป

วิเคราะห์ ค่าภาษีตามฐานเงินเดือน 2562

ฐานเงินเดือนที่สูงขึ้นทำให้อัตราภาษีที่ต้องเสียสูงขึ้นตามไปด้วย การคำนวณภาษีที่ถูกต้อง จะต้องคำนวณสัดส่วนค่าภาษีต่อรายได้ตลอดทั้งปีด้วย จึงจะได้อัตราภาษีที่แท้จริง อ่านต่อ

error: Content is protected !!