Category: งบประมาณ

งบประมาณ

‘เงินเดือนนายกรัฐมนตรี’ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เท่าไหร่?

เงินเดือนนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับเงินเดือน 75,590 + เงินประจำตำแหน่ง 50,000 รวมประมาณ 125,590 บาทต่อเดือน อ่านต่อ

งบประมาณ

เงินเดือนและสวัสดิการ ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้รับ

พาผู้เสียภาษีไปดูเงินเดือนและสวัสดิการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จะได้รับกันบ้าง มาดูกันดีกว่าว่า ผู้แทนราษฎรที่เราเลือกให้เป็นตัวแทนของเราในสภานั้น ได้รับเงินเดือนกันเท่าไหร่? และได้รับสวัสดิการอะไรบ้าง อ่านต่อ

งบประมาณ

รับรู้เงินเดือนและสวัสดิการ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)ในฐานะผู้เสียภาษี

หน้าที่ เงินเดือน เบี้ยประชุม และสวัสดิการต่างๆ ที่ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ชุดแรกภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 จะได้รับ อ่านต่อ

งบประมาณ

เปิดงบประมาณที่ใช้ในการจัด การเลือกตั้ง 2562

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 เป็นการเลือกตั้งครั้งที่ 28 โดยกำหนดให้จัดการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เพื่อเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 500 คน และถือเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากมีการทำรัฐประหารในปี พ.ศ. 2557 โดยเป็นการจัดการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2560 อ่านต่อ

งบประมาณ

รู้จัก กกต. และการเลือกตั้ง ในฐานะผู้เสียภาษี

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีหน้าที่ดำเนินการหรือจัดให้มีการเลือกตั้ง ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น รวมถึงการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปด้วยความสุจริตและยุติธรรม ควบคุมการออกเสียงประชามติให้เป็นไปตามกฎหมาย อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)