Category: ข่าวภาษี

ข่าวภาษี

ครม. เห็นชอบ ใช้ e-Withholding Tax หักรายจ่ายได้ 2 เท่า

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้ระบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) อ่านต่อ

ข่าวภาษี

ชง ‘ช้อปดีมีคืน’ ช้อปลดหย่อนภาษีได้ 30,000 เริ่ม 23 ต.ค. นี้

“ช้อปดีมีคืน” ให้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563 สำหรับค่าซื้อสินค้าและบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนตามที่จ่ายจริง สูงสุด 30,000 บาท อ่านต่อ

ข่าวภาษี

ด่วน! กทม. ประกาศขยายเวลาจ่ายภาษีที่ดินไปถึงตุลา!

กรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีไปถึงเดือนตุลาคม 2563 อ่านต่อ

ข่าวภาษี

ไม่มีค่าปรับ ถ้าจ่ายภาษีที่ดินช้าเพราะยังไม่ได้รับใบประเมิน

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่าในกรณีที่ประชาชนไม่ได้รับใบประเมินเรียกเก็บภาษี จะไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม อ่านต่อ

ข่าวภาษี

ครม. ตรึง VAT อัตราเดิม 7% ต่ออีก 1 ปี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้คงการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในอัตราร้อยละ 7 ต่อไปอีก 1 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 อ่านต่อ

ข่าวภาษี

สรรพากรดันกฎหมายเก็บ VAT ผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ สร้างความเป็นธรรม
และยกระดับระบบภาษีไทยทัดเทียมนานาชาติ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฯ เพื่อจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ หรือแพลตฟอร์มจากต่างประเทศ อ่านต่อ

ข่าวภาษี

ภาษี e-Service ต่างชาติ คาดเก็บภาษีได้ 3 พันล้าน

ครม. มีมติเห็นชอบเสนอ ร่างพระราชบัญญัติการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศแก่ผู้รับบริการในประเทศ เพื่อเก็บภาษี e-Service อ่านต่อ

ข่าวภาษี

ครม. เตรียมออกโปรลดภาษีที่ดิน 90% ช่วยโควิด

ครม. เห็นชอบให้ลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะจัดเก็บเฉพาะในปี 2563 นี้ให้ลดลง 90% สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปีนี้ อ่านต่อ

ข่าวภาษี

สรรพากรจ่ายเงินคืนภาษีแล้ว 2.8 หมื่นล้านบาท

กรมสรรพากรเปิดเผยว่าได้เร่งคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2562 ที่เริ่มยื่นกันตั้งแต่ต้นปี 2563 โดยได้คืนภาษีไปแล้วเป็นจำนวน 94% ของจำนวนผู้ขอคืนทั้งหมด อ่านต่อ

ข่าวภาษี

สรุปมาตรการภาษีสู้โควิด-19 ในประเทศไทย 2563 ช่วง 5 เดือนแรก

ประเทศไทยออกมาตรการภาษีจำนวนมากเพื่อช่วยเหลือประชาชน องค์กรธุรกิจ และผู้ประกอบการต่างๆ โดยสรุปเป็น Timeline ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 จนถึง พฤษภาคม 2563 ได้ดังนี้ อ่านต่อ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)