7 เรื่องที่น่าสนใจ เกี่ยวกับ “เลือกตั้ง 2566”

วิเคราะห์

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออก ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จํานวนเขตเลือกตั้ง และท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง เพื่อกำหนดเขตเลือกตั้ง 2566 สำหรับเขตเลือกตั้งทั้ง 400 เขต ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ และพบว่ามีข้อสังเกต 7 ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ เลือกตั้ง 2566 โดยเฉพาะการกำหนดเขตเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรทราบ จึงสามารถนำมาสรุปได้ดังนี้

เลือกตั้ง 2566 กับ 7 เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการกำหนดเขตเลือกตั้ง

 1. จำนวนราษฎรสัญชาติไทยทั่วราชอาณาจักร 65,106,481 คน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 2. กกต. ได้กำหนดเขตเลือกตั้งโดยใช้ฐานเฉลี่ยจำนวนราษฎร 162,766 คน ต่อ สส. แบบแบ่งเขตหนึ่งคน
 3. เขตเลือกตั้ง 400 เขต สามารถแบ่งจำนวนตามภาคได้ดังนี้
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด มี 133 เขตเลือกตั้ง (สส. แบบแบ่งเขต 133 คน)
  • ภาคกลาง 22 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) มี 122 เขตเลือกตั้ง (สส. แบบแบ่งเขต 122 คน)
  • ภาคใต้ 14 จังหวัด มี 60 เขตเลือกตั้ง (สส. แบบแบ่งเขต 60 คน)
  • ภาคเหนือ 9 จังหวัด มี 37 เขตเลือกตั้ง (สส. แบบแบ่งเขต 37 คน)
  • ภาคตะวันออก 7 จังหวัด มี 29 เขตเลือกตั้ง (สส. แบบแบ่งเขต 29 คน)
  • ภาคตะวันตก 5 จังหวัด มี 19 เขตเลือกตั้ง (สส. แบบแบ่งเขต 19 คน)
 4. กรุงเทพมหานครมีราษฎร 5,394,910 คน จึงได้รับการจัดสรรเขตเลือกมากที่สุด คือ 33 เขตเลือกตั้ง ทำให้มี สส. แบบแบ่งเขตได้ถึง 33 คนในจังหวัดเดียว
 5. ตราด ระนอง สมุทรสาคร และสิงห์บุรี เป็น 4 จังหวัดที่มีเขตเลือกเพียงจังหวัดละ 1 เขต ทำให้ทั้ง 4 จังหวัดนี้มี สส. แบบแบ่งเขตได้จังหวัดละ 1 คน
 6. จังหวัดที่มีราษฎรเกิน 1 ล้านคน มีจำนวน 21 จังหวัด
 7. จังหวัดที่สามารถมี สส. แบบแบ่งเขตได้ 10 คนขึ้นไป มีจำนวน 9 จังหวัด ได้แก่
  1. กรุงเทพมหานคร ได้ 33 คน
  2. นครราชสีมา ได้ 16 คน
  3. ขอนแก่น ได้ 11 คน
  4. อุบลราชธานี ได้ 11 คน
  5. ชลบุรี ได้ 10 คน
  6. เชียงใหม่ ได้ 10 คน
  7. นครศรีธรรมราช ได้ 10 คน
  8. บุรีรัมย์ ได้ 10 คน
  9. อุดรธานี ได้ 10 คน

เลือกตั้ง 2566 แบ่งเขตเลือกตั้งได้ 400 เขต

กกต. ได้กำหนดเขตเลือกตั้ง 2566 จำนวน รวม 400 เขตเลือกตั้ง กระจายตามจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด โดย กกต. ได้ออก ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะพึงมี เพื่อกำหนดจำนวนเขตเลือกตั้งและจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตของแต่ละจังหวัดโดยอ้างอิงตามจำนวนราษฎรสัญชาติไทยทั่วราชอาณาจักร

เขตเลือกตั้งภาคกลาง 22 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) – 122 เขตเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งภาคกลาง 22 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) มีจำนวนเขตเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 122 เขต โดยแบ่งเขตเลือกตั้งตามจังหวัดได้ดังนี้

กรุงเทพมหานคร – 33 เขตเลือกตั้ง

กรุงเทพมหานครมีราษฎร 5,394,910 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 33 คน

กรุงเทพมหานคร – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. เขตพระนคร
 2. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
 3. เขตสัมพันธวงศ์
 4. เขตดุสิต (ยกเว้นแขวงถนนนครไชยศรี)
 5. เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. เขตสาทร
 2. เขตปทุมวัน
 3. เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. เขตบางคอแหลม
 2. เขตยานนาวา

กรุงเทพมหานคร – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. เขตคลองเตย
 2. เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร – เขตเลือกตั้งที่ 5

 1. เขตห้วยขวาง
 2. เขตวังทองหลาง (ยกเว้นแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์)

กรุงเทพมหานคร – เขตเลือกตั้งที่ 6

 1. เขตพญาไท
 2. เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร – เขตเลือกตั้งที่ 7

 1. เขตบางซื่อ
 2. เขตดุสิต (เฉพาะแขวงถนนนครไชยศรี)

กรุงเทพมหานคร – เขตเลือกตั้งที่ 8

 1. เขตหลักสี่ (ยกเว้นแขวงตลาดบางเขน)
 2. เขตจตุจักร (ยกเว้นแขวงจันทรเกษมและแขวงเสนานิคม)

กรุงเทพมหานคร – เขตเลือกตั้งที่ 9

 1. เขตบางเขน (ยกเว้นแขวงท่าแร้ง)
 2. เขตจตุจักร (เฉพาะแขวงจันทรเกษมและแขวงเสนานิคม)
 3. เขตหลักสี่ (เฉพาะแขวงตลาดบางเขน)

กรุงเทพมหานคร – เขตเลือกตั้งที่ 10

 • เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร – เขตเลือกตั้งที่ 11

 • เขตสายไหม (ยกเว้นแขวงออเงิน)

กรุงเทพมหานคร – เขตเลือกตั้งที่ 12

 1. เขตสายไหม (เฉพาะแขวงออเงิน)
 2. เขตบางเขน (เฉพาะแขวงท่าแร้ง
 3. เขตลาดพร้าว (เฉพาะแขวงจรเข้บัว)

กรุงเทพมหานคร – เขตเลือกตั้งที่ 13

 1. เขตลาดพร้าว (ยกเว้นแขวงจรเข้บัว)
 2. เขตบึงกุ่ม (ยกเว้นแขวงคลองกุ่ม)

กรุงเทพมหานคร – เขตเลือกตั้งที่ 14

 1. เขตวังทองหลาง (เฉพาะแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์)
 2. เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร – เขตเลือกตั้งที่ 15

 1. เขตคันนายาว
 2. เขตบึงกุ่ม (เฉพาะแขวงคลองกุ่ม)
 

กรุงเทพมหานคร – เขตเลือกตั้งที่ 16

 • เขตคลองสามวา (ยกเว้นแขวงสามวาตะวันออก และแขวงทรายกองดินใต้)

กรุงเทพมหานคร – เขตเลือกตั้งที่ 17

 1. เขตหนองจอก (ยกเว้นแขวงโคกแฝด แขวงลําผกั ชี และแขวงลําต้อยติ่ง)
 2. เขตคลองสามวา (เฉพาะแขวงสามวาตะวันออก และแขวงทรายกองดินใต้)

กรุงเทพมหานคร – เขตเลือกตั้งที่ 18

 1. เขตหนองจอก (เฉพาะแขวงโคกแฝด แขวงลําผกั ชี และแขวงลําต้อยติ่ง)
 2. เขตลาดกระบัง (เฉพาะแขวงลําปลาทิว)
 3. เขตมีนบุรี (เฉพาะแขวงแสนแสบ)

กรุงเทพมหานคร – เขตเลือกตั้งที่ 19

 1. เขตมีนบุรี (ยกเว้นแขวงแสนแสบ)
 2. เขตสะพานสูง (ยกเว้นแขวงทับช้าง)

กรุงเทพมหานคร – เขตเลือกตั้งที่ 20

 • เขตลาดกระบัง (ยกเว้นแขวงลําปลาทิว)

กรุงเทพมหานคร – เขตเลือกตั้งที่ 21

 1. เขตประเวศ (ยกเว้นแขวงหนองบอน)
 2. เขตสะพานสูง (เฉพาะแขวงทับช้าง)

กรุงเทพมหานคร – เขตเลือกตั้งที่ 22

 1. เขตสวนหลวง
 2. เขตประเวศ (เฉพาะแขวงหนองบอน)

กรุงเทพมหานคร – เขตเลือกตั้งที่ 23

 1. เขตพระโขนง
 2. เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร – เขตเลือกตั้งที่ 24

 • เขตธนบุรี (ยกเว้นแขวงวัดกัลยาณ์ แขวงหิรัญรูจี และแขวงบางยี่เรือ)
 • เขตคลองสาน
 • เขตราษฎร์บูรณะ (เฉพาะแขวงบางปะกอก)

กรุงเทพมหานคร – เขตเลือกตั้งที่ 25

 1. เขตทุ่งครุ
 2. เขตราษฎร์บูรณะ (ยกเว้นแขวงบางปะกอก)

กรุงเทพมหานคร – เขตเลือกตั้งที่ 26

 1. เขตบางขุนเทียน (เฉพาะแขวงท่าข้าม)
 2. เขตจอมทอง (ยกเว้นแขวงบางขุนเทียน)

กรุงเทพมหานคร – เขตเลือกตั้งที่ 27

 1. เขตบางบอน (เฉพาะแขวงบางบอนใต้ และแขวงคลองบางบอน)
 2. เขตบางขุนเทียน (ยกเว้นแขวงท่าข้าม)

กรุงเทพมหานคร – เขตเลือกตั้งที่ 28

 1. เขตจอมทอง (เฉพาะแขวงบางขุนเทียน)
 2. เขตบางบอน (ยกเว้นแขวงบางบอนใต้ และแขวงคลองบางบอน)
 3. เขตหนองแขม (เฉพาะแขวงหนองแขม)

กรุงเทพมหานคร – เขตเลือกตั้งที่ 29

 1. เขตบางแค (เฉพาะแขวงบางแคเหนือ และแขวงบางไผ่)
 2. เขตหนองแขม (ยกเว้นแขวงหนองแขม)

กรุงเทพมหานคร – เขตเลือกตั้งที่ 30

 1. เขตบางแค (ยกเว้นแขวงบางแคเหนือ และแขวงบางไผ่)
 2. เขตภาษีเจริญ (เฉพาะแขวงบางหว้า แขวงบางด้วน และแขวงคลองขวาง)

กรุงเทพมหานคร – เขตเลือกตั้งที่ 31

 1. เขตทวีวัฒนา
 2. เขตตลิ่งชัน (ยกเว้นแขวงบางเชือกหนัง)

กรุงเทพมหานคร – เขตเลือกตั้งที่ 32

 1. เขตบางกอกน้อย (เฉพาะแขวงศิริราช)
 2. เขตบางกอกใหญ่
 3. เขตภาษีเจริญ (ยกเว้นแขวงบางหว้า แขวงบางด้วน และแขวงคลองขวาง)
 4. เขตตลิ่งชัน (เฉพาะแขวงบางเชือกหนัง)
 5. เขตธนบุรี (เฉพาะแขวงวัดกัลยาณ์ แขวงหิรัญรูจี และแขวงบางยี่เรือ)

กรุงเทพมหานคร – เขตเลือกตั้งที่ 33

 1. เขตบางพลัด
 2. เขตบางกอกน้อย (ยกเว้นแขวงศิริราช)

กำแพงเพชร – 4 เขตเลือกตั้ง

กำแพงเพชรมีราษฎร 707,173 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 4 คน

กำแพงเพชร – เขตเลือกตั้งที่ 1

 • อําเภอเมืองกําแพงเพชร (เฉพาะตําบลในเมือง ตําบลหนองปลิง ตําบลเทพนคร ตําบลอ่างทอง ตําบลคลองแม่ลาย ตําบลนครชุม ตําบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ตําบลวังทอง ตําบลลานดอกไม้ ตําบลคณฑี ตําบลท่าขุนราม ตําบลนาบ่อคํา ตําบลทรงธรรม และตําบลธํามรงค์)

กำแพงเพชร – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอพรานกระต่าย
 2. อําเภอลานกระบือ
 3. อําเภอโกสัมพีนคร
 4. อําเภอไทรงาม (เฉพาะตําบลมหาชัย ตําบลพานทอง ตําบลหนองคล้า และตําบลหนองทอง)
 5. อําเภอเมืองกําแพงเพชร (เฉพาะตําบลสระแก้ว)

กำแพงเพชร – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอคลองขลุง
 2. อําเภอคลองลาน
 3. อําเภอปางศิลาทอง
 4. อําเภอเมืองกําแพงเพชร (เฉพาะตําบลไตรตรึงษ์)

กำแพงเพชร – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอขาณุวรลักษบุรี
 2. อําเภอบึงสามัคคี
 3. อําเภอทรายทองวัฒนา
 4. อําเภอไทรงาม (เฉพาะตําบลหนองแม่แตง ตําบลไทรงาม และตําบลหนองไม้กอง)

ชัยนาท – 2 เขตเลือกตั้ง

ชัยนาทมีราษฎร 317,948 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 2 คน

ชัยนาท – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองชัยนาท
 2. อําเภอสรรพยา
 3. อําเภอมโนรมย์
 4. อําเภอวัดสิงห์ (เฉพาะตําบลมะขามเฒ่า ตําบลหนองน้อย ตําบลหนองบัว เทศบาลตําบลวัดสิงห์ และตําบลหนองขุ่น)

ชัยนาท – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอสรรคบุรี
 2. อําเภอหันคา
 3. อําเภอเนินขาม
 4. อําเภอหนองมะโมง
 5. อําเภอวัดสิงห์ (ยกเว้นตําบลมะขามเฒ่า ตําบลหนองน้อย ตําบลหนองบัว เทศบาลตําบลวัดสิงห์ และตําบลหนองขุ่น)

นครนายก – 2 เขตเลือกตั้ง

นครนายกมีราษฎร 258,980 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 2 คน

นครนายก – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองนครนายก
 2. อําเภอปากพลี

นครนายก – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอบ้านนา
 2. อําเภอองครักษ์

นครปฐม – 6 เขตเลือกตั้ง

นครปฐมมีราษฎร 910,330 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 6 คน

นครปฐม – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองนครปฐม (เฉพาะตําบลหนองดินแดง ตําบลสระกะเทียม ตําบลสวนป่าน ตําบลวังเย็น ตําบลพระประโทน ตําบลบางแขม ตําบลดอนยายหอม ตําบลสามควายเผือก ตําบลธรรมศาลา และตําบลถนนขาด)
 2. อําเภอสามพราน (เฉพาะตําบลตลาดจินดา ตําบลคลองจินดา ตําบลบางช้าง ตําบลคลองใหม่ ตําบลท่าตลาด และตําบลหอมเกร็ด)

นครปฐม – เขตเลือกตั้งที่ 2

 • อําเภอเมืองนครปฐม (เฉพาะตําบลทุ่งน้อย ตําบลสนามจันทร์ ตําบลนครปฐม ตําบลวังตะกู ตําบลหนองปากโลง ตําบลโพรงมะเดื่อ ตําบลลําพยา ตําบลห้วยจรเข้ ตําบลบ้านยาง ตําบลบ่อพลับ และตําบลพระปฐมเจดีย์)

นครปฐม – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอเมืองนครปฐม (เฉพาะตําบลทัพหลวง ตําบลตาก้อง ตําบลหนองงูเหลือม และตําบลมาบแค)
 2. อําเภอกําแพงแสน (เฉพาะตําบลกระตีบ ตําบลทุ่งลูกนก ตําบลทุ่งกระพังโหม ตําบลทุ่งบัว ตําบลห้วยขวาง ตําบลทุ่งขวาง ตําบลห้วยหมอนทอง ตําบลกําแพงแสน ตําบลรางพิกุล ตําบลหนองกระทุ่ม ตําบลวังน้ําเขียว ตําบลดอนข่อย และตําบลสระสี่มุม)

นครปฐม – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอดอนตูม
 2. อําเภอบางเลน
 3. อําเภอกําแพงแสน (ยกเว้นตําบลกระตีบ ตําบลทุ่งลูกนก ตําบลทุ่งกระพังโหม ตําบลทุ่งบัว ตําบลห้วยขวาง ตําบลทุ่งขวาง ตําบลห้วยหมอนทอง ตําบลกําแพงแสน ตําบลรางพิกุล ตําบลหนองกระทุ่ม ตําบลวังน้ําเขียว ตําบลดอนข่อย และตําบลสระสี่มุม)

นครปฐม – เขตเลือกตั้งที่ 5

 1. อําเภอนครชัยศรี
 2. อําเภอพุทธมณฑล

นครปฐม – เขตเลือกตั้งที่ 6

 • อําเภอสามพราน (ยกเว้นตําบลตลาดจินดา ตําบลคลองจินดา ตําบลบางช้าง ตําบลคลองใหม่ ตําบลท่าตลาด และตําบลหอมเกร็ด)

นครสวรรค์ – 6 เขตเลือกตั้ง

นครสวรรค์มีราษฎร 1,026,840 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 6 คน

นครสวรรค์ – เขตเลือกตั้งที่ 1

 • อําเภอเมืองนครสวรรค์ (เฉพาะตําบลบ้านมะเกลือ ตําบลบางพระหลวง ตําบลบางม่วง ตําบลวัดไทรย์ ตําบลบึงเสนาท ตําบลเกรียงไกร ตําบลแควใหญ่ ตําบลปากน้ําโพ ตําบลนครสวรรค์ตก ตําบลนครสวรรค์ออก ตําบลตะเคียนเลื่อน และตําบลกลางแดด)

นครสวรรค์ – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอเมืองนครสวรรค์ (เฉพาะตําบลบ้านแก่ง ตําบลพระนอน ตําบลหนองกรด ตําบลหนองกระโดน และตําบลหนองปลิง)
 2. อําเภอพยุหะคีรี
 3. อําเภอโกรกพระ

นครสวรรค์ – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอบรรพตพิสัย
 2. อําเภอชุมแสง
 3. อําเภอเก้าเลี้ยว

นครสวรรค์ – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอหนองบัว
 2. อําเภอไพศาลี (เฉพาะตําบลโคกเดื่อ ตําบลวังนํ้าลัด ตําบลวังข่อย ตําบลนาขอม และตําบลไพศาลี)
 3. อําเภอท่าตะโก

นครสวรรค์ – เขตเลือกตั้งที่ 5

 1. อําเภอตาคลี
 2. อําเภอตากฟ้า
 3. อําเภอไพศาลี (เฉพาะตําบลตะคร้อ ตําบลสําโรงชัย และตําบลโพธิ์ประสาท)

นครสวรรค์ – เขตเลือกตั้งที่ 6

 1. อําเภอลาดยาว
 2. อําเภอแม่วงก์
 3. อําเภอแม่เปิน
 4. อําเภอชุมตาบง

นนทบุรี – 8 เขตเลือกตั้ง

นนทบุรีมีราษฎร 1,285,637 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 8 คน

นนทบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 1

 • อําเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะตําบลบางกระสอ ตําบลท่าทราย และตําบลบางเขน)

นนทบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 2

 • อําเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะตําบลบางกร่าง ตําบลบางศรีเมือง ตําบลบางรักน้อย ตําบลสวนใหญ่ และตําบลตลาดขวัญ)

นนทบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอบางกรวย
 2. อําเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะตําบลบางไผ่)

นนทบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 4

 • อําเภอปากเกร็ด (เฉพาะตําบลบางพูด ตําบลบ้านใหม่ ตําบลคลองเกลือ และตําบลบางตลาด)

นนทบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 5

 1. อําเภอปากเกร็ด (ยกเว้นตําบลบางพูด ตําบลบ้านใหม่ ตําบลคลองเกลือ และตําบลบางตลาด)
 2. อําเภอบางบัวทอง (เฉพาะตําบลลําโพ และตําบลละหาร)
 3. อําเภอเมืองนนทบุรี (เฉพาะตําบลไทรม้า)

นนทบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 6

 • อําเภอบางใหญ่

นนทบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 7

 1. อําเภอบางบัวทอง (เฉพาะตําบลบางบัวทอง ตําบลพิมลราช และตําบลโสนลอย)
 2. อําเภอไทรน้อย (เฉพาะตําบลไทรน้อย และตําบลคลองขวาง)

นนทบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 8

 1. อําเภอบางบัวทอง (เฉพาะตําบลบางคูรัด ตําบลบางรักพัฒนา และตําบลบางรักใหญ่)
 2. อําเภอไทรน้อย (ยกเว้นตําบลไทรน้อย และตําบลคลองขวาง)

ปทุมธานี – 7 เขตเลือกตั้ง

ปทุมธานีมีราษฎร 1,191,386 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 7 คน

ปทุมธานี – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอลาดหลุมแก้ว
 2. อําเภอสามโคก
 3. อําเภอเมืองปทุมธานี (เฉพาะตําบลบ้านฉาง ตําบลบางหลวง และตําบลบางเดื่อ)

ปทุมธานี – เขตเลือกตั้งที่ 2

 • อําเภอเมืองปทุมธานี (ยกเว้นตําบลบ้านฉาง ตําบลบางหลวง ตําบลบางเดื่อ และตำบลสวนพริกไทย)

ปทุมธานี – เขตเลือกตั้งที่ 3

 • อําเภอคลองหลวง (เฉพาะเทศบาลเมืองท่าโขลง และตําบลคลองสาม)

ปทุมธานี – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอธัญบุรี (เฉพาะตําบลประชาธิปัตย์)
 2. อําเภอคลองหลวง (เฉพาะเทศบาลเมืองคลองหลวง)
 3. อําเภอเมืองปทุมธานี (เฉพาะตําบลสวนพริกไทย)

ปทุมธานี – เขตเลือกตั้งที่ 5

 1. อําเภอคลองหลวง (เฉพาะตําบลคลองสี่ ตําบลคลองห้า ตําบลคลองหก และตําบลคลองเจ็ด)
 2. อําเภอธัญบุรี (เฉพาะตําบลบึงยี่โถ ตําบลรังสิต และตําบลลําผักกูด)
 3. อําเภอหนองเสือ (เฉพาะตําบลบึงชําอ้อ ตําบลบึงกาสาม และตําบลนพรัตน์)

ปทุมธานี – เขตเลือกตั้งที่ 6

 • อําเภอลําลูกกา (เฉพาะตําบลคูคต และตําบลลาดสวาย)

ปทุมธานี – เขตเลือกตั้งที่ 7

 1. อําเภอหนองเสือ (เฉพาะตําบลบึงบอน ตําบลบึงบา ตําบลหนองสามวัง และตําบลศาลาครุ)
 2. อําเภอธัญบุรี (เฉพาะตําบลบึงสนั่น และตําบลบึงน้ํารักษ์)
 3. อําเภอลําลูกกา (เฉพาะตําบลบึงคําพร้อย ตําบลลําลูกกา ตําบลบึงทองหลาง ตําบลลําไทร ตําบลบึงคอไห และตําบลพืชอุดม)

พระนครศรีอยุธยา – 5 เขตเลือกตั้ง

พระนครศรีอยุธยามีราษฎร 818,255 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 5 คน

พระนครศรีอยุธยา – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอบางบาล
 2. อําเภอพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอท่าเรือ
 2. อําเภอนครหลวง
 3. อําเภอบางปะหัน
 4. อําเภอบ้านแพรก
 5. อําเภอมหาราช

พระนครศรีอยุธยา – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอวังน้อย
 2. อําเภอภาชี
 3. อําเภออุทัย

พระนครศรีอยุธยา – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอบางไทร
 2. อําเภอบางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา – เขตเลือกตั้งที่ 5

 1. อําเภอบางซ้าย
 2. อําเภอผักไห่
 3. อําเภอลาดบัวหลวง
 4. อําเภอเสนา

พิจิตร – 3 เขตเลือกตั้ง

พิจิตรมีราษฎร 525,327 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 3 คน

พิจิตร – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองพิจิตร
 2. อําเภอสามง่าม
 3. อําเภอวชิรบารมี

พิจิตร – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอตะพานหิน
 2. อําเภอทับคล้อ
 3. อําเภอดงเจริญ
 4. อําเภอวังทรายพูน
 5. อําเภอสากเหล็ก

พิจิตร – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอโพทะเล
 2. อําเภอบางมูลนาก
 3. อําเภอบึงนาราง
 4. อําเภอโพธิ์ประทับช้าง

พิษณุโลก – 5 เขตเลือกตั้ง

พิษณุโลกมีราษฎร 842,737 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 5 คน

พิษณุโลก – เขตเลือกตั้งที่ 1

 • อําเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะตําบลในเมือง (เทศบาล นครพิษณุโลก) ตําบลวังนํ้าคู้ ตําบลวัดจันทร์ ตําบลวัดพริก ตําบลท่าทอง ตําบลบ้านคลอง ตําบลบึงพระ ตําบลอรัญญิก (เทศบาล เมืองอรัญญิก) ตําบลพลายชุมพล (เทศบาล ตําบลพลายชุมพล) และเทศบาลตำบลบ้านใหม่ (ตําบลวังนํ้าคู้และตําบลวัดพริก))

พิษณุโลก – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอพรหมพิราม (เฉพาะตําบลพรหมพิราม ตําบลท่าช้าง ตําบลวงฆ้อง ตําบลมะตมู ตําบลหอกลอง ตําบลศรีภิรมย์ ตําบลตลุกเทียม ตําบลวังวน ตําบลหนองแขม ตําบลมะต้อง ตําบลทับยายเชียง ตําบลดงประคํา เทศบาลตำบลวงฆ้อง (ตําบลวงฆ้องและ ตําบลมะต้อง และเทศบาลตําบล พรหมพิราม))
 2. อําเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะตําบลสมอแข ตําบลดอนทอง ตําบลบ้านป่า ตําบลปากโทก ตําบลหัวรอ ตําบลจอมทอง ตําบลบ้านกร่าง ตําบลมะขามสูง และตําบลไผ่ขอดอน)

พิษณุโลก – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอวังทอง (เฉพาะตําบลวังทอง ตําบลพันชาลี ตําบลแม่ระกา ตําบลบ้านกลาง ตําบลวังพิกุล ตําบลแก่งโสภา ตําบลท่าหมื่นราม ตําบลวังนกแอ่น ตําบลหนองพระ ตําบลชัยนาม ตําบลดินทอง และเทศบาลตําบลวังทอง)
 2. อําเภอเนินมะปราง (เฉพาะตําบลชมพู ตําบลวังโพรง ตําบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ตําบลเนินมะปราง ตําบลวังยาง ตําบลบ้านมุง เทศบาลตาํ บลบ้านมุง ตําบลไทรย้อย เทศบาลตําบลไทรย้อย และเทศบาลตําบล เนินมะปราง)

พิษณุโลก – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอบางระกํา (เฉพาะตําบลบางระกํา ตําบลวังอิทก ตําบลบึงกอก ตําบลหนองกุลา ตําบลชุมแสงสงคราม ตําบลนิคมพัฒนา ตําบลบ่อทอง ตําบลท่านางงาม ตําบลคุยม่วง ตําบลพันเสา (เทศบาลตําบลพันเสาและ เทศบาลตําบลบางระกํา) และตําบลปลักแรด (เทศบาลตําบลปลักแรด และเทศบาลตําบลบึงระมาณ))
 2. อําเภอบางกระทุ่ม (เฉพาะตําบลบางกระทุ่ม ตําบลบ้านไร่ ตําบลโคกสลุด ตําบลสนามคลี ตําบลท่าตาล
  ตําบลไผ่ล้อม ตําบลนครป่าหมาก เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม และเทศบาลตําบลเนินกุ่ม (ตําบลเนินกุ่มและตําบล วัดตายม))
 3. อําเภอเมืองพิษณุโลก (เฉพาะตําบลท่าโพธิ์ และตําบลงิ้วงาม)

พิษณุโลก – เขตเลือกตั้งที่ 5

 1. อําเภอนครไทย (เฉพาะตําบลหนองกะท้าว ตําบลเนินเพิ่ม ตําบลนาบัว ตําบลนครชุม ตําบลน้ํากุ่ม ตําบลยางโกลน ตําบลบ่อโพธิ์ ตําบลบ้านพร้าว ตําบลห้วยเฮี้ย ตําบลบ้านแยง (เทศบาล ตําบลบ้านแยง) และตําบลนครไทย (เทศบาลตําบลนครไทย))
 2. อําเภอวัดโบสถ์ (เฉพาะตําบลวัดโบสถ์ ตําบลท่างาม ตำบลท้อแท้ ตําบลบ้านยาง ตําบลหินลาด ตําบลคันโช้ง และเทศบาลตําบลวัดโบสถ์ (ตําบลวัดโบสถ์ ตําบล ท่างาม และตำบลท้อแท้))
 3. อําเภอชาติตระการ (เฉพาะตําบลป่าแดง ตําบลชาติตระการ ตําบลสวนเมี่ยง ตําบลบ้านดง ตําบลบ่อภาค ตําบลท่าสะแก และเทศบาลตําบลป่าแดง (ตําบลป่าแดง และตําบล ท่าสะแก))

เพชรบูรณ์ – 6 เขตเลือกตั้ง

เพชรบูรณ์มีราษฎร 971,383 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 6 คน

เพชรบูรณ์ – เขตเลือกตั้งที่ 1

 • อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ (เฉพาะเทศบาล เมืองเพชรบูรณ์ ตําบลชอนไพร ตําบลนาป่า ตําบลตะเบาะ ตําบลนายม ตําบลบ้านโตก ตําบลสะเดียง ตําบลน้ําร้อน ตําบลห้วยใหญ่ ตําบลห้วยสะแก ตําบลบ้านโคก ตําบลระวิง ตำบลดงมูลเหล็ก เทศบาลตําบลวังชมภู และ ตําบลวังชมภู)

เพชรบูรณ์ – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ (ยกเว้นเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ตําบลชอนไพร ตําบลนาป่า ตําบลตะเบาะ ตําบลนายม ตําบลบ้านโตก ตำบลสะเดียง ตําบลน้ําร้อน ตําบลห้วยใหญ่ ตําบลห้วยสะแก ตำบลบ้านโคก ตําบลระวิง ตำบลดงมูลเหล็ก เทศบาลตําบลวังชมภู และตําบลวังชมภู)
 2. อําเภอหล่มสัก (เฉพาะเทศบาลเมืองหล่มสัก ตำบลตาลเดี่ยว ตําบลบ้านกลาง ตําบลวัดป่า ตําบลช้างตะลูด ตําบลหนองไขว่ ตําบลบ้านไร่ ตําบลลานบ่า ตําบลปากดุก ตําบลปากช่อง ตําบลบ้านโสก ตําบลบ้านติ้ว
  ตําบลห้วยไร่ และตําบลบ้านหวาย)
 3. อําเภอนํ้าหนาว

เพชรบูรณ์ – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอหล่มเก่า
 2. อําเภอเขาค้อ
 3. อําเภอหล่มสัก (ยกเว้นเทศบาลเมืองหล่มสัก ตําบลตาลเดี่ยว ตําบลบ้านกลาง ตําบลวัดป่า ตําบลช้างตะลูด ตําบลหนองไขว่ ตําบลบ้านไร่ ตําบลลานบ่า ตําบลปากดุก ตําบลปากช่อง ตําบลบ้านโสก ตำบลบ้านติ้ว ตำบลห้วยไร่ และตําบลบ้านหวาย)

เพชรบูรณ์ – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอชนแดน
 2. อําเภอวังโป่ง
 3. อําเภอหนองไผ่ (เฉพาะเทศบาลตําบลหนองไผ่ ตําบลหนองไผ่ เทศบาลตําบลเฉลียงทอง เทศบาลตำบลนาเฉลียง เทศบาลตําบลบัววัฒนา ตําบลห้วยโป่ง และตําบลยางงาม)

เพชรบูรณ์ – เขตเลือกตั้งที่ 5

 1. อำเภอบึงสามพัน
 2. อําเภอหนองไผ่ (ยกเว้นเทศบาลตําบลหนองไผ่ ตําบลหนองไผ่ เทศบาลตําบลเฉลียงทอง เทศบาลตําบลนาเฉลียง เทศบาลตําบลบัววัฒนา ตําบลห้วยโป่ง และตําบลยางงาม)
 3. อําเภอวิเชียรบุรี (เฉพาะตําบลสามแยก ตําบลยางสาว ตําบลโคกปรง และตําบลบึงกระจับ)

เพชรบูรณ์ – เขตเลือกตั้งที่ 6

 1. อําเภอศรีเทพ
 2. อําเภอวิเชียรบุรี (ยกเว้นตําบลสามแยก ตําบลยางสาว ตําบลโคกปรง และตําบลบึงกระจับ)

ลพบุรี – 5 เขตเลือกตั้ง

ลพบุรีมีราษฎร 733,857 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 5 คน

ลพบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 1

อําเภอเมืองลพบุรี (เฉพาะเทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลตําบลถนนใหญ่ เทศบาลตําบลกกโก เทศบาลตําบลป่าตาล ตําบลทะเลชุบศร ตําบลท่าแค ตําบลโคกกะเทียม ตําบลพรหมมาสตร์ ตําบลโพธิ์เก้าต้น ตำบลบางขันหมาก และตำบลโคกลำพาน)

ลพบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอเมืองลพบุรี (เฉพาะเทศบาลตําบลเขาพระงาม เทศบาลตำบลท่าศาลา และเทศบาลตําบลโคกตูม)
 2. อําเภอโคกสําโรง (เฉพาะตําบลห้วยโป่ง และตําบลหลุมข้าว)
 3. อําเภอพัฒนานิคม

ลพบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอเมืองลพบุรี (เฉพาะตําบลดอนโพธิ์ ตําบลโก่งธนู ตําบลงิ้วราย ตําบลตะลุง ตําบลโพธิ์ตรุ ตําบลท้ายตลาด ตําบลบ้านข่อย และตําบลสี่คลอง)
 2. อําเภอท่าวุ้ง
 3. อําเภอบ้านหมี่

ลพบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอโคกสําโรง (ยกเว้นตําบลห้วยโป่ง และตําบลหลุมข้าว)
 2. อําเภอหนองม่วง
 3. อําเภอสระโบสถ์
 4. อําเภอโคกเจริญ

ลพบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 5

 1. อําเภอชัยบาดาล
 2. อําเภอท่าหลวง
 3. อําเภอลําสนธิ

สมุทรปราการ – 8 เขตเลือกตั้ง

สมุทรปราการมีราษฎร 1,341,854 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 8 คน

สมุทรปราการ – เขตเลือกตั้งที่ 1

 • อําเภอเมืองสมุทรปราการ (เฉพาะตําบลบางโปรง ตําบลบางด้วน ตําบลบางเมือง ตําบลท้ายบ้าน และตำบลปากน้ํา)

สมุทรปราการ – เขตเลือกตั้งที่ 2

 • อําเภอเมืองสมุทรปราการ (เฉพาะตําบลบางปู ตําบลบางปูใหม่ ตําบลแพรกษา และตําบลท้ายบ้านใหม่)

สมุทรปราการ – เขตเลือกตั้งที่ 3

 • อําเภอเมืองสมุทรปราการ (เฉพาะตําบลเทพารักษ์ ตําบลสําโรงเหนือ และตําบลบางเมืองใหม่)

สมุทรปราการ – เขตเลือกตั้งที่ 4

 • อําเภอบางพลี (เฉพาะตําบลบางพลีใหญ่ และตําบลบางแก้ว)

สมุทรปราการ – เขตเลือกตั้งที่ 5

 1. อําเภอบางพลี (เฉพาะตําบลบางปลา ตําบลบางโฉลง ตําบลราชาเทวะ และตําบลหนองปรือ)
 2. อําเภอเมืองสมุทรปราการ (เฉพาะตําบลแพรกษาใหม่)
 3. อําเภอบางเสาธง (เฉพาะตําบลศีรษะจรเข้น้อย)

สมุทรปราการ – เขตเลือกตั้งที่ 6

 • อําเภอพระประแดง (ยกเว้นตําบลบางจาก)

สมุทรปราการ – เขตเลือกตั้งที่ 7

 1. อําเภอพระสมุทรเจดีย์
 2. อําเภอพระประแดง (เฉพาะตําบลบางจาก)

สมุทรปราการ – เขตเลือกตั้งที่ 8

 1. อําเภอบางบ่อ
 2. อําเภอบางเสาธง (เฉพาะตําบลบางเสาธง และตําบลศีรษะจรเข้ใหญ่)

สมุทรสงคราม – 1 เขตเลือกตั้ง

สมุทรสงครามมีราษฎร 187,701 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 1 คน

สมุทรสงคราม – เขตเลือกตั้งที่ 1

 • ทั้งจังหวัด

สมุทรสาคร – 3 เขตเลือกตั้ง

สมุทรสาครมีราษฎร 556,860 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 3 คน

สมุทรสาคร – เขตเลือกตั้งที่ 1

 • อําเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตําบลมหาชัย ตําบลท่าฉลอม ตําบลโกรกกราก ตําบลบางหญ้าแพรก ตําบลท่าทราย ตําบลโคกขาม ตําบลพันท้ายนรสิงห์ ตําบลคอกกระบือ และตําบลบางน้ําจืด)

สมุทรสาคร – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตําบลนาดี)
 2. อําเภอกระทุ่มแบน (เฉพาะตําบลอ้อมน้อย ตําบลสวนหลวง ตําบลท่าไม้ ตําบลตลาดกระทุ่มแบน ตําบลแคราย ตําบลคลองมะเดื่อ และตําบลดอนไก่ดี)

สมุทรสาคร – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอเมืองสมทุรสาคร (เฉพาะตําบลนาโคก ตําบลกาหลง ตําบลบางโทรัด ตําบลชัยมงคล ตําบลบ้านบ่อ ตำบลบางกระเจ้า ตําบลบ้านเกาะ และตําบลท่าจีน)
 2. อําเภอกระทุ่มแบน (เฉพาะตําบลท่าเสา ตําบลบางยาง และตําบลหนองนกไข่)
 3. อําเภอบ้านแพ้ว

สระบุรี – 4 เขตเลือกตั้ง

สระบุรีมีราษฎร 636,445 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 4 คน

สระบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองสระบุรี (ยกเว้นตําบลหนองโน)
 2. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
 3. อําเภอแก่งคอย (เฉพาะตําบลห้วยแห้ง)

สระบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอแก่งคอย (ยกเว้นตําบลห้วยแห้ง)
 2. อําเภอมวกเหล็ก
 3. อําเภอวังม่วง

สระบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอหนองแค
 2. อําเภอวิหารแดง
 3. อําเภอหนองแซง
 4. อําเภอเมืองสระบุรี (เฉพาะตําบลหนองโน)

สระบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอพระพุทธบาท
 2. อําเภอบ้านหมอ
 3. อําเภอเสาไห้
 4. อําเภอหนองโดน
 5. อําเภอดอนพุด

สิงห์บุรี – 1 เขตเลือกตั้ง

สิงห์บุรีมีราษฎร 202,501 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 1 คน

สิงห์บุรี – เขตเลือกตั้งที่ 1

 • ทั้งจังหวัด

สุโขทัย – 4 เขตเลือกตั้ง

สุโขทัยมีราษฎร 580,909 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 4 คน

สุโขทัย – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองสุโขทัย (ยกเว้นตําบลเมืองเก่า และตําบลวังทองแดง)
 2. อําเภอศรีสำโรง (ยกเว้นตําบลบ้านไร่ ตำบลบ้านซ่าน ตําบลวัดเกาะ ตําบลนาขุนไกร และตำบลราวต้นจันทร์)
 3. อําเภอกงไกรลาศ (เฉพาะตําบลไกรกลาง ตําบลไกรใน ตําบลกกแรต และตำบลบ้านใหม่สุขเกษม)

สุโขทัย – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอคีรีมาศ
 2. อําเภอบ้านด่านลานหอย
 3. อําเภอกงไกรลาศ (ยกเว้นตําบลไกรกลาง ตําบลไกรใน ตําบลกกแรต และตําบลบ้านใหม่สุขเกษม)

สุโขทัย – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอทุ่งเสลี่ยม
 2. อําเภอสวรรคโลก (ยกเว้นตําบลป่ากุมเกาะ ตาํ บลในเมือง ตําบลคลองยาง และตําบลปากน้ํา)
 3. อําเภอศรีสำโรง (เฉพาะตําบลบ้านไร่ ตําบลบ้านซ่าน ตําบลวัดเกาะ ตําบลนาขุนไกร และตําบลราวต้นจันทร์)
 4. อําเภอเมืองสุโขทัย (เฉพาะตําบลเมืองเก่า และตําบลวังทองแดง)

สุโขทัย – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอศรีสัชนาลัย
 2. อําเภอศรีนคร
 3. อําเภอสวรรคโลก (เฉพาะตําบลป่ากุมเกาะ ตําบลในเมือง ตําบลคลองยาง และตําบลปากน้ํา)

สุพรรณบุรี – 5 เขตเลือกตั้ง

สุพรรณบุรีมีราษฎร 828,119 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 5 คน

สุพรรณบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 1

 • อําเภอเมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอบางปลาม้า
 2. อําเภอสองพี่น้อง (เฉพาะเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ตําบลบางตาเถร ตําบลบางเลน ตําบลศรีสําราญ ตําบลดอนมะนาว ตําบลบ้านกุ่ม ตําบลหัวโพธิ์ ตําบลเนินพระปรางค์ ตําบลบ้านช้าง ตําบลบางตะเคียน ตําบลบางพลับ และตำบลต้นตาล)

สุพรรณบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภออู่ทอง
 2. อําเภอสองพี่น้อง (เฉพาะเทศบาลตําบล ทุ่งคอก ตําบลทุ่งคอก ตําบลหนองบ่อ และตําบลบ่อสุพรรณ)

สุพรรณบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอด่านช้าง 
 2. อําเภอเดิมบางนางบวช
 3. อําเภอหนองหญ้าไซ (เฉพาะตําบลแจงงาม ตําบลหนองขาม ตําบลทัพหลวง และตําบลหนองโพธิ์)

สุพรรณบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 5

 1. อําเภอศรีประจันต์
 2. อําเภอสามชุก
 3. อําเภอดอนเจดีย์
 4. อําเภอหนองหญ้าไซ (เฉพาะเทศบาลตําบล หนองหญ้าไซ ตําบลหนองหญ้าไซ และตําบลหนองราชวัตร)

อ่างทอง – 2 เขตเลือกตั้ง

อ่างทองมีราษฎร 272,166 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 2 คน

อ่างทอง – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองอ่างทอง
 2. อําเภอป่าโมก
 3. อําเภอวิเศษชัยชาญ (ยกเว้นตําบลม่วงเตี้ย และตําบลสาวร้องไห้)

อ่างทอง – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอโพธิ์ทอง
 2. อําเภอไชโย
 3. อําเภอแสวงหา
 4. อําเภอสามโก้
 5. อําเภอวิเศษชัยชาญ (เฉพาะตําบลม่วงเตี้ย และตําบลสาวร้องไห้)

อุทัยธานี – 2 เขตเลือกตั้ง

อุทัยธานีมีราษฎร 323,385 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 2 คน

อุทัยธานี – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองอุทัยธานี
 2. อําเภอหนองขาหย่าง
 3. อําเภอทัพทัน
 4. อําเภอสว่างอารมณ์
 5. อําเภอหนองฉาง (ยกเว้นตําบลเขาบางแกรก ตําบลทุ่งโพ และตําบลเขากวางทอง)

อุทัยธานี – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอลานสัก
 2. อําเภอห้วยคต
 3. อําเภอบ้านไร่
 4. อําเภอหนองฉาง (เฉพาะตําบลเขาบางแกรก ตําบลทุ่งโพ และตําบลเขากวางทอง)

เขตเลือกตั้งภาคเหนือ 9 จังหวัด – 37 เขตเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งภาคเหนือ 9 จังหวัด มีจำนวนเขตเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 37 เขต โดยแบ่งเขตเลือกตั้งตามจังหวัดได้ดังนี้

เชียงราย – 7 เขตเลือกตั้ง

เชียงรายมีราษฎร 1,167,121 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 7 คน

เชียงราย – เขตเลือกตั้งที่ 1

 • อําเภอเมืองเชียงราย (เฉพาะตําบลเวียง ตําบลรอบเวียง ตําบลริมกก ตําบลสันทราย ตําบลท่าสาย ตําบลป่าอ้อดอนชัย ตําบลแม่กรณ์ ตําบลดอยฮาง ตําบลแม่ยาว ตําบลห้วยชมภู และตําบลบ้านดู่)

เชียงราย – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอเมืองเชียงราย (เฉพาะตําบลนางแล ตําบลแม่ข้าวต้ม และตําบลท่าสุด)
 2. อําเภอเวียงชัย
 3. อําเภอเวียงเชียงรุ้ง
 4. อําเภอแม่จัน (เฉพาะตําบลแม่จัน ตําบลป่าตึง ตําบลป่าซาง ตําบลท่าข้าวเปลือก และตำบลสันทราย)

เชียงราย – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอแม่ลาว
 2. อําเภอแม่สรวย
 3. อําเภอเวียงป่าเป้า

เชียงราย – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอเมืองเชียงราย (เฉพาะตําบลดอยลาน และตําบลห้วยสัก)
 2. อําเภอพาน
 3. อําเภอป่าแดด

เชียงราย – เขตเลือกตั้งที่ 5

 1. อําเภอเทิง
 2. อําเภอพญาเม็งราย
 3. อําเภอขุนตาล
 4. อําเภอเชียงของ (เฉพาะตําบลบุญเรือง)

เชียงราย – เขตเลือกตั้งที่ 6

 1. อําเภอแม่สาย
 2. อําเภอแม่ฟ้าหลวง
 3. อําเภอแม่จัน (เฉพาะตําบลแม่คํา ตําบลแม่ไร่ ตําบลศรีค้ํา และตําบลจอมสวรรค์)

เชียงราย – เขตเลือกตั้งที่ 7

 1. อําเภอแม่จัน (เฉพาะตําบลจันจว้า และตําบลจันจว้าใต้)
 2. อําเภอเชียงแสน
 3. อําเภอดอยหลวง
 4. อําเภอเชียงของ (เฉพาะตําบลครึ่ง ตําบลศรีดอนชัย ตําบลริมโขง ตําบลเวียง ตําบลสถาน และตําบลห้วยซ้อ)
 5. อําเภอเวียงแก่น

เชียงใหม่ – 10 เขตเลือกตั้ง

เชียงใหม่มีราษฎร 1,630,907 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 10 คน

เชียงใหม่ – เขตเลือกตั้งที่ 1

 • อําเภอเมืองเชียงใหม่ (เฉพาะตําบลช้างเผือก ตําบลสันผีเสื้อ ตําบลป่าตัน ตําบลป่าแดด ตําบลสุเทพ ตําบลช้างคลาน ตําบลช้างม่อย ตําบลหายยา ตําบลพระสิงห์ ตําบลศรีภูมิ ตําบลแม่เหียะ และตําบลฟ้าฮ่าม)

เชียงใหม่ – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอสารภี
 2. อําเภอเมืองเชียงใหม่ (เฉพาะตําบลหนองหอย ตําบลท่าศาลา ตําบลหนองป่าครั่ง และตําบลวัดเกต)
 3. อําเภอสันกําแพง (เฉพาะตําบลบวกค้าง ตําบลสันกลาง และตําบลแช่ช้าง)

เชียงใหม่ – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอดอยสะเก็ด
 2. อําเภอแม่ออน
 3. อําเภอสันกําแพง (เฉพาะตําบลสันกําแพง ตําบลร้องวัวแดง ตําบลออนใต้ ตําบลแม่ปูคา ตําบลห้วยทราย ตําบลทรายมูล และตําบลต้นเปา)

เชียงใหม่ – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอสันทราย
 2. อําเภอแม่ริม (เฉพาะตําบลดอนแก้ว ตําบลเหมืองแก้ว และตําบลแม่สา)

เชียงใหม่ – เขตเลือกตั้งที่ 5

 1. อําเภอแม่แตง
 2. อําเภอสะเมิง
 3. อําเภอกัลยาณิวัฒนา
 4. อําเภอแม่ริม (เฉพาะตําบลริมเหนือ ตําบลสันโป่ง ตําบลขี้เหล็ก ตําบลสะลวง ตําบลห้วยทราย ตําบลแม่แรม ตําบลโป่งแยง และตําบลริมใต้)

เชียงใหม่ – เขตเลือกตั้งที่ 6

 1. อําเภอเชียงดาว
 2. อําเภอเวียงแหง
 3. อําเภอพร้าว
 4. อําเภอไชยปราการ (เฉพาะตําบลหนองบัว และตําบลศรีดงเย็น)

เชียงใหม่ – เขตเลือกตั้งที่ 7

 1. อําเภอฝาง
 2. อําเภอแม่อาย
 3. อําเภอไชยปราการ (เฉพาะตําบลแม่ทะลบ และตําบลปงตํา)

เชียงใหม่ – เขตเลือกตั้งที่ 8

 1. อําเภอหางดง
 2. อําเภอสันป่าตอง

เชียงใหม่ – เขตเลือกตั้งที่ 9

 1. อําเภอแม่วาง
 2. อําเภอดอยหล่อ
 3. อําเภอจอมทอง
 4. อําเภอแม่แจ่ม (เฉพาะตําบลแม่ศึก ตําบลแม่นาจร และตําบลช่างเคิ่ง)

เชียงใหม่ – เขตเลือกตั้งที่ 10

 1. อําเภออมก๋อย
 2. อําเภอดอยเต่า
 3. อําเภอฮอด
 4. อําเภอแม่แจ่ม (เฉพาะตําบลบ้านทับ ตําบลปางหินฝน ตําบลกองแขก และตําบลท่าผา)

น่าน – 3 เขตเลือกตั้ง

น่านมีราษฎร 472,747 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 3 คน

น่าน – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองน่าน
 2. อําเภอภูเพียง
 3. อําเภอท่าวังผา

น่าน – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอเวียงสา
 2. อําเภอนาน้อย
 3. อําเภอนาหมื่น
 4. อําเภอแมจ่ริม
 5. อําเภอบ้านหลวง
 6. อําเภอสันติสุข

น่าน – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอปัว
 2. อําเภอเชียงกลาง
 3. อําเภอสองแคว
 4. อําเภอบ่อเกลือ
 5. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ
 6. อําเภอทุ่งช้าง

พะเยา – 3 เขตเลือกตั้ง

พะเยามีราษฎร 458,959 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 3 คน

พะเยา – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองพะเยา
 2. อําเภอแม่ใจ

พะเยา – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอเชียงคํา
 2. อําเภอจุน
 3. อําเภอภูซาง

พะเยา – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอดอกคําใต้
 2. อําเภอภูกามยาว
 3. อําเภอปง
 4. อําเภอเชียงม่วน

แพร่ – 3 เขตเลือกตั้ง

แพร่มีราษฎร 430,009 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 3 คน

แพร่ – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองแพร่ (ยกเว้นตําบลวังธง ตําบลวังหงส์ ตําบลท่าข้าม ตําบลแม่ยม ตําบลห้วยม้า ตําบลแม่หล่าย และตําบลแม่คำมี)
 2. อําเภอสูงเม่น (ยกเว้นตําบลหัวฝาย และตําบลบ้านปง)

แพร่ – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอสอง
 2. อําเภอร้องกวาง
 3. อําเภอหนองม่วงไข่
 4. อําเภอเมืองแพร่ (เฉพาะตําบลวังธง ตําบลวังหงส์ ตําบลท่าข้าม ตําบลแม่ยม ตําบลห้วยม้า ตําบลแม่หล่าย
  และตําบลแม่คำมี)

แพร่ – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอสูงเม่น (เฉพาะตําบลหัวฝาย และตําบลบ้านปง)
 2. อําเภอเด่นชัย
 3. อําเภอลอง
 4. อําเภอวังชิ้น

แม่ฮ่องสอน – 2 เขตเลือกตั้ง

แม่ฮ่องสอนมีราษฎร 242,055 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 2 คน

แม่ฮ่องสอน – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
 2. อําเภอขุนยวม
 3. อําเภอปาย
 4. อําเภอปางมะผ้า

แม่ฮ่องสอน – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอแม่สะเรียง
 2. อําเภอแม่ลาน้อย
 3. อําเภอสบเมย

ลำปาง – 4 เขตเลือกตั้ง

ลำปางมีราษฎร 715,974 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 4 คน

ลำปาง – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองลําปาง (ยกเว้นตําบลบ้านแลง ตําบลบ้านเสด็จ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร และตําบลพิชัยนอกเขต เทศบาลนครลําปาง)
 2. อําเภอห้างฉัตร

ลำปาง – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอเมืองลําปาง (เฉพาะตําบลบ้านแลง และตําบลบ้านเสด็จ)
 2. อําเภองาว
 3. อําเภอแจ้ห่ม
 4. อําเภอวังเหนือ
 5. อําเภอเมืองปาน

ลำปาง – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอเมืองลําปาง (เฉพาะเทศบาล เมืองเขลางค์นคร และตําบลพิชัยนอกเขต เทศบาลนครลําปาง)
 2. อําเภอแม่เมาะ
 3. อําเภอแม่ทะ

ลำปาง – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอเกาะคา
 2. อําเภอเสริมงาม
 3. อําเภอเถิน
 4. อําเภอแม่พริก
 5. อําเภอสบปราบ

ลำพูน – 2 เขตเลือกตั้ง

ลำพูนมีราษฎร 396,469 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 2 คน

ลำพูน – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองลําพูน
 2. อําเภอแม่ทา
 3. อําเภอบ้านธิ

ลำพูน – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอเวียงหนองล่อง
 2. อําเภอบ้านโฮ่ง
 3. อําเภอทุ่งหัวช้าง
 4. อําเภอลี้
 5. อําเภอป่าซาง

อุตรดิตถ์ – 3 เขตเลือกตั้ง

อุตรดิตถ์มีราษฎร 441,819 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 3 คน

อุตรดิตถ์ – เขตเลือกตั้งที่ 1

 • อําเภอเมืองอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์ – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอท่าปลา
 2. อําเภอน้ําปาด
 3. อําเภอฟากท่า
 4. อําเภอบ้านโคก
 5. อําเภอทองแสนขัน
 6. อําเภอพิชัย (เฉพาะตําบลนาอิน และตําบลนายาง)

อุตรดิตถ์ – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอลับแล
 2. อําเภอตรอน
 3. อําเภอพิชัย (ยกเว้นตําบลนาอิน และตําบลนายาง)

เขตเลือกตั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด – 133 เขตเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด มีจำนวนเขตเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 133 เขต โดยแบ่งเขตเลือกตั้งตามจังหวัดได้ดังนี้

กาฬสินธุ์ – 6 เขตเลือกตั้ง

กาฬสินธุ์มีราษฎร 971,141 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 6 คน

กาฬสินธุ์ – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองกาฬสินธุ์
 2. อําเภอสมเด็จ (เฉพาะตําบลหนองแวง)
 3. อําเภอนามน (เฉพาะตําบลยอดแกง

กาฬสินธุ์ – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอยางตลาด
 2. อําเภอฆ้องชัย

กาฬสินธุ์ – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอหนองกุงศรี
 2. อําเภอห้วยเม็ก
 3. อําเภอท่าคันโท

กาฬสินธุ์ – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอสมเด็จ (ยกเว้นตําบลหนองแวง)
 2. อําเภอสหัสขันธ์
 3. อําเภอสามชัย
 4. อําเภอคําม่วง

กาฬสินธุ์ – เขตเลือกตั้งที่ 5

 1. อําเภอห้วยผึ้ง
 2. อําเภอนามน (ยกเว้นตําบลยอดแกง)
 3. อําเภอดอนจาน
 4. อําเภอร่องคํา
 5. อําเภอกมลาไสย

กาฬสินธุ์ – เขตเลือกตั้งที่ 6

 1. อําเภอกุฉินารายณ์
 2. อําเภอเขาวง
 3. อําเภอนาคู

ขอนแก่น – 11 เขตเลือกตั้ง

ขอนแก่นมีราษฎร 1,780,866 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 11 คน

ขอนแก่น – เขตเลือกตั้งที่ 1

 • อําเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะตําบลในเมือง ตําบลเมืองเก่า และตําบลพระลับ)

ขอนแก่น – เขตเลือกตั้งที่ 2

 • อําเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะตําบลบ้านเป็ด ตําบลศิลา ตําบลโคกสี ตําบลหนองตูม ตําบลแดงใหญ่ ตําบลบึงเนียม ตําบลสําราญ และตําบลสาวะถี)

ขอนแก่น – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอกระนวน
 2. อําเภอซําสูง
 3. อําเภอน้ําพอง (เฉพาะตําบลบัวเงิน ตําบลพังทุย ตําบลทรายมลู ตําบลบัวใหญ่ และตําบลบ้านขาม)
 4. อําเภอเขาสวนกวาง (เฉพาะตําบลเขาสวนกวาง และตําบลคําม่วง)

ขอนแก่น – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอน้ําพอง (เฉพาะตําบลน้ําพอง ตําบลสะอาด ตําบลกุดน้ําใส ตําบลวังชัย ตําบลหนองกุง ตําบลม่วงหวาน และตําบลท่ากระเสริม)
 2. อําเภออุบลรัตน์
 3. อําเภอเขาสวนกวาง (เฉพาะตําบลดงเมืองแอม ตําบลนางิ้ว และตําบลโนนสมบูรณ์)
 4. อําเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะตําบลบ้านค้อ และตําบลโนนท่อน)

ขอนแก่น – เขตเลือกตั้งที่ 5

 1. อําเภอภูเวียง (เฉพาะตําบลภูเวียง ตําบลบ้านเรือ ตําบลดินดํา ตําบลหว้าทอง ตําบลทุ่งชมพู
  ตําบลนาหว้า ตําบลหนองกุงธนสาร ตําบลนาชุมแสง และตําบลสงเปือย)
 2. อําเภอสีชมพู (เฉพาะตําบลสีชมพู ตําบลบริบูรณ์ ตําบลดงลาน ตําบลบ้านใหม่ ตําบลภูห่าน ตําบลหนองแดง ตําบลศรีสุข และตําบลวังเพิ่ม)
 3. อําเภอหนองนาคํา
 4. อําเภอเวียงเก่า

ขอนแก่น – เขตเลือกตั้งที่ 6

 1. อําเภอชุมแพ
 2. อําเภอภูผาม่าน
 3. อําเภอสีชมพู (เฉพาะตําบลซํายาง และตําบลนาจาน)

ขอนแก่น – เขตเลือกตั้งที่ 7

 1. อําเภอหนองเรือ
 2. อําเภอบ้านฝาง
 3. อําเภอภูเวียง (เฉพาะตําบลหนองกุงเซิน และตําบลกุดขอนแก่น)

ขอนแก่น – เขตเลือกตั้งที่ 8

 1. อําเภอมัญจาคีรี
 2. อําเภอพระยืน
 3. อําเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะตําบลบ้านทุ่ม ตําบลบ้านหว้า ตําบลดอนช้าง ตําบลดอนหัน และตําบลท่าพระ)

ขอนแก่น – เขตเลือกตั้งที่ 9

 1. อําเภอพล
 2. อําเภอแวงน้อย
 3. อําเภอแวงใหญ่

ขอนแก่น – เขตเลือกตั้งที่ 10

 1. อําเภอหนองสองห้อง
 2. อําเภอโนนศิลา
 3. อําเภอเปือยน้อย
 4. อําเภอโคกโพธิ์ไชย
 5. อําเภอชนบท (เฉพาะตําบลห้วยแก ตําบลวังแสง และตําบลปอแดง)

ขอนแก่น – เขตเลือกตั้งที่ 11

 1. อําเภอบ้านไผ่
 2. อําเภอบ้านแฮด
 3. อําเภอชนบท (เฉพาะตําบลศรีบุญเรือง ตําบลชนบท ตําบลโนนพะยอม ตําบลบ้านแท่น และตําบลกุดเพียขอม)

ชัยภูมิ – 7 เขตเลือกตั้ง

ชัยภูมิมีราษฎร 1,116,693 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 7 คน

ชัยภูมิ – เขตเลือกตั้งที่ 1

 • อําเภอเมืองชัยภูมิ (ยกเว้น ตําบลห้วยต้อน ตําบลท่าหินโงม และตําบลซับสีทอง)

ชัยภูมิ – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอจัตุรัส
 2. อําเภอเนินสง่า
 3. อําเภอบ้านเขว้า
 4. อําเภอซับใหญ่

ชัยภูมิ – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอบําเหน็จณรงค์
 2. อําเภอเทพสถิต
 3. อําเภอหนองบัวระเหว

ชัยภูมิ – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอหนองบัวแดง
 2. อําเภอภักดีชุมพล
 3. อําเภอเมืองชัยภูมิ (เฉพาะตําบลห้วยต้อน)
 4. อําเภอเกษตรสมบูรณ์ (เฉพาะตําบลหนองข่า)

ชัยภูมิ – เขตเลือกตั้งที่ 5

 1. อําเภอเกษตรสมบูรณ์ (ยกเว้นตําบลหนองข่า)
 2. อําเภอคอนสาร

ชัยภูมิ – เขตเลือกตั้งที่ 6

 1. อําเภอภูเขียว
 2. อําเภอบ้านแท่น

ชัยภูมิ – เขตเลือกตั้งที่ 7

 1. อําเภอแก้งคร้อ
 2. อําเภอคอนสวรรค์
 3. อําเภอเมืองชัยภูมิ (เฉพาะตําบลท่าหินโงม และตําบลซับสีทอง)

นครพนม – 4 เขตเลือกตั้ง

นครพนมมีราษฎร 714,943 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 4 คน

นครพนม – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอศรีสงคราม
 2. อําเภอนาหว้า
 3. อําเภอบ้านแพง
 4. อําเภอนาทม

นครพนม – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอเมืองนครพนม (เฉพาะเทศบาลเมืองนครพนม ตําบลท่าค้อ ตําบลนาราชควาย ตําบลหนองญาติ
  และตําบลอาจสามารถ)
 2. อําเภอท่าอุเทน
 3. อําเภอโพนสวรรค์

นครพนม – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตําบลขามเฒ่า ตําบลคําเตย ตําบลนาทราย ตําบลดงขวาง ตําบลบ้านกลาง และตําบลโพธิ์ตาก) 
 2. อําเภอธาตุพนม
 3. อําเภอเรณูนคร

นครพนม – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตําบลกุรุคุ ตําบลบ้านผึ้ง และตําบลวังตามัว)
 2. อําเภอนาแก
 3. อําเภอปลาปาก
 4. อําเภอวังยาง

นครราชสีมา – 16 เขตเลือกตั้ง

นครราชสีมามีราษฎร 2,625,139 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 16 คน

นครราชสีมา – เขตเลือกตั้งที่ 1

 • อําเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตําบลในเมือง ตําบลโพธิ์กลาง และตําบลหนองไผ่ล้อม)

นครราชสีมา – เขตเลือกตั้งที่ 2

 • อําเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตําบลโคกสูง ตําบลบ้านโพธิ์ ตําบลตลาด ตําบลหนองไข่นํ้า ตําบลบ้านเกาะ ตําบลพะเนา ตําบลมะเริง ตําบลหนองบัวศาลา ตําบลหนองระเวียง ตําบลหัวทะเล และตําบลจอหอ)

นครราชสีมา – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตําบลโคกกรวด ตําบลปรุใหญ่ ตําบลหนองจะบก ตําบลสุรนารี ตําบลหมื่นไวย ตําบลบ้านใหม่ ตําบลไชยมงคล ตําบลหนองกระทุ่ม ตําบลพลกรัง ตําบลพุดซา และตําบลสีมุม)
 2. อําเภอโนนไทย (เฉพาะตําบลด่านจาก ตําบลกําปัง และตําบลสําโรง)

นครราชสีมา – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอสูงเนิน
 2. อําเภอขามทะเลสอ
 3. อําเภอโนนไทย (ยกเว้นตําบลด่านจาก ตําบลกําปัง และตําบลสําโรง)

นครราชสีมา – เขตเลือกตั้งที่ 5

 1. อําเภอโนนสูง
 2. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ (ยกเว้นตําบลพระพุทธ ตําบลหนองยาง และตําบลหนองงูเหลือม)
 3. อําเภอพิมาย (เฉพาะตําบลสัมฤทธิ์ ตําบลชีวาน ตําบลกระเบื้องใหญ่ และตําบลท่าหลวง)

นครราชสีมา – เขตเลือกตั้งที่ 6

 1. อําเภอบัวใหญ่
 2. อําเภอแก้งสนามนาง
 3. อําเภอสีดา
 4. อําเภอบัวลาย

นครราชสีมา – เขตเลือกตั้งที่ 7

 1. อําเภอประทาย
 2. อําเภอโนนแดง
 3. อําเภอลําทะเมนชัย
 4. อําเภอเมืองยาง

นครราชสีมา – เขตเลือกตั้งที่ 8

 1. อําเภอพิมาย (ยกเว้นตําบลสัมฤทธิ์ ตําบลชีวาน ตําบลกระเบื้องใหญ่ และตําบลท่าหลวง)
 2. อําเภอชุมพวง (ยกเว้นตําบลโนนตูม และตําบลตลาดไทร)

นครราชสีมา – เขตเลือกตั้งที่ 9

 1. อําเภอห้วยแถลง
 2. อําเภอจักราช
 3. อําเภอชุมพวง (เฉพาะตําบลโนนตูม และตําบลตลาดไทร)

นครราชสีมา – เขตเลือกตั้งที่ 10

 1. อําเภอโชคชัย
 2. อําเภอครบุรี (ยกเว้นตําบลมาบตะโกเอน ตําบลตะแบกบาน ตําบลลําเพียก ตําบลโคกกระชาย และตําบลสระว่านพระยา)
 3. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ (เฉพาะตําบลหนองงูเหลือม ตําบลพระพุทธ และตําบลหนองยาง)

นครราชสีมา – เขตเลือกตั้งที่ 11

 1. อําเภอหนองบุญมาก
 2. อําเภอเสิงสาง
 3. อําเภอครบุรี (เฉพาะตําบลมาบตะโกเอน ตําบลตะแบกบาน ตําบลลําเพียก ตําบลโคกกระชาย และ
  ตําบลสระว่านพระยา)

นครราชสีมา – เขตเลือกตั้งที่ 12

 1. อําเภอปักธงชัย
 2. อําเภอวังน้ําเขียว

นครราชสีมา – เขตเลือกตั้งที่ 13

 1. อําเภอสีคิ้ว
 2. อําเภอปากช่อง (เฉพาะตําบลวังไทร ตําบลคลองม่วง ตําบลวังกะทะ และตําบลโป่งตาลอง)

นครราชสีมา – เขตเลือกตั้งที่ 14

 • อําเภอปากช่อง (ยกเว้นตําบลวังไทร ตําบลคลองม่วง ตําบลวังกะทะ และตําบลโป่งตาลอง)

นครราชสีมา – เขตเลือกตั้งที่ 15

 1. อําเภอด่านขุนทด
 2. อําเภอเทพารักษ์
 3. อําเภอพระทองคํา (เฉพาะตําบลทัพรั้ง และตําบลมาบกราด)

นครราชสีมา – เขตเลือกตั้งที่ 16

 1. อําเภอคง
 2. อําเภอขามสะแกแสง
 3. อําเภอบ้านเหลื่อม
 4. อําเภอพระทองคํา (ยกเว้นตําบลทัพรั้ง และตําบลมาบกราด)

บึงกาฬ – 3 เขตเลือกตั้ง

บึงกาฬมีราษฎร 420,870 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 3 คน

บึงกาฬ – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองบึงกาฬ
 2. อําเภอศรีวิไล

บึงกาฬ – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอเซกา
 2. อําเภอบึงโขงหลง
 3. อําเภอบุ่งคล้า

บึงกาฬ – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอโซ่พิสัย
 2. อําเภอพรเจริญ
 3. อําเภอปากคาด

บุรีรัมย์ – 10 เขตเลือกตั้ง

บุรีรัมย์มีราษฎร 1,574,704 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 10 คน

บุรีรัมย์ – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองบุรีรัมย์ (เฉพาะตําบลในเมือง ตําบลบ้านบัว ตําบลพระครู ตําบลถลุงเหลก็ ตําบลหนองตาด ตําบลบ้านยาง ตําบลบัวทอง ตําบลชุมเห็ด ตําบลกลันทา ตําบลกระสัง ตําบลสะแกโพรง และตําบลลุมปุ๊ก)
 2. อําเภอบ้านด่าน (เฉพาะตําบลปราสาท และตําบลบ้านด่าน)

บุรีรัมย์ – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอเมืองบุรีรัมย์ (เฉพาะตําบลหลักเขต ตําบลสวายจีก ตําบลเสม็ด ตําบลสองห้อง ตําบลสะแกซำ ตําบลเมืองฝาง และตําบลอิสาณ)
 2. อําเภอพลับพลาชัย (เฉพาะตําบลสําโรง ตําบลสะเดา และตําบลจันดุม)
 3. อําเภอชํานิ
 4. อําเภอประโคนชัย (เฉพาะตําบลไพศาล)

บุรีรัมย์ – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอกระสัง
 2. อําเภอห้วยราช
 3. อําเภอพลับพลาชัย (เฉพาะตําบลโคกขมิ้น และตําบลป่าชัน)

บุรีรัมย์ – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอสตึก
 2. อําเภอแคนดง
 3. อําเภอบ้านด่าน (เฉพาะตําบลโนนขวาง และตําบลวังเหนือ)

บุรีรัมย์ – เขตเลือกตั้งที่ 5

 1. อําเภอนาโพธิ์
 2. อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
 3. อําเภอพุทไธสง
 4. อําเภอคูเมือง (ยกเว้นตําบลพรสําราญ)

บุรีรัมย์ – เขตเลือกตั้งที่ 6

 1. อําเภอลําปลายมาศ
 2. อําเภอคูเมือง (เฉพาะตําบลพรสําราญ)
 3. อําเภอหนองหงส์ (เฉพาะตําบลไทยสามัคคี ตําบลสระทอง และตําบลเสาเดียว)

บุรีรัมย์ – เขตเลือกตั้งที่ 7

 1. อําเภอปะคํา (เฉพาะตําบลไทยเจริญ ตําบลหนองบัว และตําบลโคกมะม่วง)
 2. อําเภอโนนสุวรรณ
 3. อําเภอหนองกี่
 4. อําเภอหนองหงส์ (เฉพาะตําบลหนองชัยศรี ตําบลห้วยหิน ตําบลเมืองฝ้าย และตําบลสระแก้ว)

บุรีรัมย์ – เขตเลือกตั้งที่ 8

 1. อําเภอนางรอง
 2. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ (เฉพาะตําบลเจริญสุข และตําบลถาวร)
 3. อําเภอปะคํา (เฉพาะตําบลปะคํา และตําบลหูทำนบ)
 4. อําเภอโนนดินแดง (เฉพาะตําบลโนนดินแดง)

บุรีรัมย์ – เขตเลือกตั้งที่ 9

 1. อําเภอโนนดินแดง (ยกเว้นตําบลโนนดินแดง)
 2. อําเภอละหานทราย
 3. อําเภอบ้านกรวด (เฉพาะตําบลบ้านกรวด ตําบลปราสาท ตําบลบึงเจริญ ตําบลจันทบเพชร และตําบลหนองไม้งาม)
 4. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ (เฉพาะตําบลยายแย้มวัฒนา ตําบลอีสาณเขต และตําบลตาเป๊ก)

บุรีรัมย์ – เขตเลือกตั้งที่ 10

 1. อําเภอประโคนชัย (ยกเว้นตําบลไพศาล)
 2. อําเภอบ้านกรวด (เฉพาะตําบลเขาดินเหนือ ตําบลโนนเจริญ ตําบลหินลาด และตําบลสายตะกู)

มหาสารคาม – 6 เขตเลือกตั้ง

มหาสารคามมีราษฎร 943,811 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 6 คน

มหาสารคาม – เขตเลือกตั้งที่ 1

 • อําเภอเมืองมหาสารคาม

มหาสารคาม – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอวาปีปทุม
 2. อําเภอแกดํา
 3. อําเภอบรบือ (เฉพาะตําบลหนองม่วง ตําบลยาง และตําบลบัวมาศ)

มหาสารคาม – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย
 2. อําเภอนาดูน
 3. อําเภอยางสีสุราช

มหาสารคาม – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอบรบือ (ยกเว้นตําบลหนองม่วง ตําบลยาง และตําบลบัวมาศ)
 2. อําเภอนาเชือก

มหาสารคาม – เขตเลือกตั้งที่ 5

 1. อําเภอโกสุมพิสัย
 2. อําเภอกุดรัง
 3. อําเภอกันทรวิชัย (เฉพาะตําบลเขวาใหญ่)

มหาสารคาม – เขตเลือกตั้งที่ 6

 1. อําเภอกันทรวิชัย (ยกเว้นตําบลเขวาใหญ่)
 2. อําเภอเชียงยืน
 3. อําเภอชื่นชม

มุกดาหาร – 2 เขตเลือกตั้ง

มุกดาหารมีราษฎร 348,550 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 2 คน

มุกดาหาร – เขตเลือกตั้งที่ 1

 • อําเภอเมืองมุกดาหาร (เฉพาะตําบลมุกดาหาร ตําบลศรีบุญเรือง ตําบลคําอาฮวน ตําบลดงเย็น ตําบลบางทรายใหญ่ ตําบลบ้านโคก ตําบลคําป่าหลาย ตําบลกุดแข้ ตําบลนาสีนวน และตําบลโพนทราย)
 • อําเภอดอนตาล
 • อําเภอหว้านใหญ่

มุกดาหาร – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอเมืองมุกดาหาร (เฉพาะตําบลผึ่งแดด ตําบลดงมอน และตําบลนาโสก)
 2. อําเภอคําชะอี
 3. อําเภอนิคมคําสร้อย
 4. อําเภอดงหลวง
 5. อําเภอหนองสูง

ยโสธร – 3 เขตเลือกตั้ง

ยโสธรมีราษฎร 531,238 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 3 คน

ยโสธร – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองยโสธร
 2. อําเภอทรายมูล
 3. อําเภอป่าติ้ว (เฉพาะตําบลศรีฐาน และตําบลกระจาย)
 4. อําเภอคําเขื่อนแก้ว (เฉพาะตําบลทุ่งมน)

ยโสธร – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอคําเขื่อนแก้ว (ยกเว้นตําบลทุ่งมน)
 2. อําเภอมหาชนะชัย
 3. อําเภอค้อวัง
 4. อําเภอป่าติ้ว (ยกเว้นตําบลศรีฐาน และตําบลกระจาย)
 5. อําเภอไทยเจริญ (เฉพาะตําบลน้ําคํา และตําบลคําไผ่)

ยโสธร – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอเลิงนกทา
 2. อําเภอกุดชุม
 3. อําเภอไทยเจริญ (ยกเว้นตําบลนํ้าคํา และตําบลคําไผ่)

ร้อยเอ็ด – 8 เขตเลือกตั้ง

ร้อยเอ็ดมีราษฎร 1,289,899 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 8 คน

ร้อยเอ็ด – เขตเลือกตั้งที่ 1

 • อําเภอเมืองร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอโพธิ์ชัย
 2. อําเภอจังหาร
 3. อําเภอเชียงขวัญ
 4. อําเภอโพนทอง (เฉพาะตําบลอุ่มเม่า ตําบลนาอุดม และตําบลคํานาดี)
 5. อําเภอธวัชบุรี (เฉพาะตําบลหนองพอก ตําบลธวัชบุรี และตําบลมะอึ)

ร้อยเอ็ด – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอหนองพอก
 2. อําเภอเมยวดี
 3. อําเภอโพนทอง (เฉพาะตําบลแวง ตําบลโคกกกม่วง ตําบลสว่าง ตําบลหนองใหญ่ ตําบลโนนชัยศรี ตําบลพรมสวรรค์ ตําบลสระนกแก้ว ตําบลวังสามัคคี และตําบลโพธิ์ทอง)

ร้อยเอ็ด – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอเสลภูมิ
 2. อําเภอทุ่งเขาหลวง (เฉพาะตําบลทุ่งเขาหลวง ตําบลบึงงาม และตําบลมะบ้า)
 3. อําเภอธวัชบุรี (เฉพาะตําบลบึงนคร ตําบลธงธานี และตําบลไพศาล)
 4. อําเภอโพนทอง (เฉพาะตําบลโคกสูง และตําบลโพธิ์ศรีสว่าง)

ร้อยเอ็ด – เขตเลือกตั้งที่ 5

 1. อําเภอพนมไพร
 2. อําเภออาจสามารถ (เฉพาะตําบลโพนเมือง ตําบลบ้านแจ้ง ตําบลอาจสามารถ ตําบลหน่อม ตําบลหนองหมื่นถ่าน และตําบลหนองขาม)
 3. อําเภอธวัชบุรี (เฉพาะตําบลนิเวศน์ ตําบลหนองไผ่ และตําบลอุ่มเม้า)
 4. อําเภอทุ่งเขาหลวง (ยกเว้นตําบลทุ่งเขาหลวง ตําบลบึงงาม และตําบลมะบ้า)
 5. อําเภอหนองฮี (เฉพาะตําบลหนองฮี)

ร้อยเอ็ด – เขตเลือกตั้งที่ 6

 1. อําเภอสุวรรณภูมิ
 2. อําเภอโพนทราย
 3. อําเภอหนองฮี (ยกเว้นตําบลหนองฮี)

ร้อยเอ็ด – เขตเลือกตั้งที่ 7

 1. อําเภอเกษตรวิสัย
 2. อําเภอปทุมรัตต์
 3. อําเภอเมืองสรวง (เฉพาะตําบลคูเมือง ตําบลกกกุง และตําบลหนองหิน)

ร้อยเอ็ด – เขตเลือกตั้งที่ 8

 1. อําเภอจตุรพักตรพิมาน
 2. อําเภอศรีสมเด็จ
 3. อําเภอเมืองสรวง (ยกเว้นตําบลคูเมือง ตําบลกกกุง และตําบลหนองหิน)
 4. อําเภออาจสามารถ (ยกเว้นตําบลโพนเมือง ตําบลบ้านแจ้ง ตําบลอาจสามารถ ตําบลหน่อม ตําบลหนองหมื่นถ่าน และตําบลหนองขาม)
 5. อําเภอธวัชบุรี (เฉพาะตําบลราชธานี ตําบลเขวาทุ่ง และตําบลเมืองน้อย)

เลย – 4 เขตเลือกตั้ง

เลยมีราษฎร 633,291 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 4 คน

เลย – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองเลย
 2. อําเภอเอราวัณ

เลย – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอภูหลวง
 2. อําเภอหนองหิน
 3. อําเภอผาขาว
 4. อําเภอภูกระดึง
 5. อําเภอวังสะพุง (เฉพาะตําบลศรีสงคราม ตําบลหนองหญ้าปล้อง และตําบลโคกขม้ิน)

เลย – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอนาแห้ว
 2. อําเภอด่านซ้าย
 3. อําเภอภูเรือ
 4. อําเภอวังสะพุง (ยกเว้นตําบลศรีสงคราม ตําบลหนองหญ้าปล้อง และตําบลโคกขมิ้น)

เลย – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอท่าลี่
 2. อําเภอเชียงคาน
 3. อําเภอปากชม
 4. อําเภอนาด้วง

ศรีสะเกษ – 9 เขตเลือกตั้ง

ศรีสะเกษมีราษฎร 1,453,360 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 9 คน

ศรีสะเกษ – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองศรีสะเกษ
 2. อําเภอวังหิน (เฉพาะตําบลทุ่งสว่าง ตําบลธาตุ ตําบลบ่อแก้ว และตําบลบุสูง )

ศรีสะเกษ – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอกันทรารมย์
 2. อําเภอน้ําเกลี้ยง
 3. อําเภอโนนคูณ (เฉพาะตําบลบก และตําบลโพธิ์)

ศรีสะเกษ – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอศรีรัตนะ
 2. อําเภอเบญจลักษ์
 3. อําเภอโนนคูณ (ยกเว้นตําบลบก และตําบลโพธิ์)
 4. อําเภอกันทรลักษ์ (เฉพาะตําบลภูเงิน ตําบลกระแชง ตําบลตระกาจ และตําบลจานใหญ่)

ศรีสะเกษ – เขตเลือกตั้งที่ 4

 • อําเภอกันทรลักษ์ (ยกเว้นตําบลภูเงิน ตําบลกระแชง ตําบลตระกาจ และตําบลจานใหญ่)

ศรีสะเกษ – เขตเลือกตั้งที่ 5

 1. อําเภอขุนหาญ
 2. อําเภอภูสิงห์

ศรีสะเกษ – เขตเลือกตั้งที่ 6

 1. อําเภอขุขันธ์
 2. อําเภอไพรบึง (เฉพาะตําบลสําโรงพลัน)

ศรีสะเกษ – เขตเลือกตั้งที่ 7

 1. อําเภอปรางค์กู่
 2. อําเภอพยุห์
 3. อําเภอไพรบึง (ยกเว้นตําบลสําโรงพลัน)
 4. อําเภอวังหิน (ยกเว้นตําบลทุ่งสว่าง ตําบลธาตุ ตําบลบ่อแก้ว และตําบลบุสูง)

ศรีสะเกษ – เขตเลือกตั้งที่ 8

 1. อําเภออุทุมพรพิสัย
 2. อําเภอห้วยทับทัน
 3. อําเภอเมืองจันทร

ศรีสะเกษ – เขตเลือกตั้งที่ 9

 1. อําเภอราษีไศล
 2. อําเภอยางชุมน้อย
 3. อําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
 4. อําเภอศิลาลาด
 5. อําเภอบึงบูรพ์

สกลนคร – 7 เขตเลือกตั้ง

สกลนครมีราษฎร 1,144,056 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 7 คน

สกลนคร – เขตเลือกตั้งที่ 1

 • อําเภอเมืองสกลนคร (ยกเว้นตําบลหนองลาด ตําบลโคกก่อง ตําบลม่วงลาย ตําบลดงชน และตําบลโนนหอม)

สกลนคร – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอกุสุมาลย์
 2. อําเภอโพนนาแก้ว
 3. อําเภอโคกศรีสุพรรณ
 4. อําเภอเต่างอย
 5. อําเภอเมืองสกลนคร (เฉพาะตําบลโคกก่อง ตําบลม่วงลาย ตําบลดงชน และตําบลโนนหอม)

สกลนคร – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภออากาศอํานวย
 2. อําเภอพรรณานิคม
 3. อําเภอเมืองสกลนคร (เฉพาะตําบลหนองลาด)
 4. อําเภอวานรนิวาส (เฉพาะตําบลนาซอ)

สกลนคร – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอกุดบาก
 2. อําเภอวาริชภูมิ
 3. อําเภอภูพาน
 4. อําเภอนิคมน้ําอูน
 5. อําเภอส่องดาว (ยกเว้นตําบลท่าศิลา)

สกลนคร – เขตเลือกตั้งที่ 5

 1. อําเภอสว่างแดนดิน
 2. อําเภอส่องดาว (เฉพาะตําบลท่าศิลา)

สกลนคร – เขตเลือกตั้งที่ 6

 1. อําเภอพังโคน
 2. อําเภอเจริญศิลป์
 3. อําเภอวานรนิวาส (เฉพาะตําบลธาตุ ตําบลเดื่อศรีคันไชย ตําบลศรีวิชัย ตําบลคอนสวรรค์ ตําบลหนองสนม และตําบลขัวก่าย)

สกลนคร – เขตเลือกตั้งที่ 7

 1. อําเภอบ้านม่วง
 2. อําเภอคําตากล้า
 3. อําเภอวานรนิวาส (เฉพาะตําบลวานรนิวาส ตําบลคูสะคาม ตําบลหนองแวง ตําบลอินทร์แปลง ตําบลนาคํา ตําบลกุดเรือคํา และตําบลหนองแวงใต้)

สุรินทร์ – 8 เขตเลือกตั้ง

สุรินทร์มีราษฎร 1,371,331 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 8 คน

สุรินทร์ – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองสุรินทร์ (เฉพาะเทศบาลเมืองสุรินทร์ ตําบลนอกเมือง ตําบลคอโค ตําบลตระแสง ตําบลสวาย
  ตําบลนาบัว ตําบลเฉนียง ตําบลเทนมีย์ ตําบลตาอ็อง และตําบลสําโรง)
 2. อําเภอศีขรภูมิ (เฉพาะตําบลหนองเหล็ก และตําบลตรมไพร)

สุรินทร์ – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอเมืองสุรินทร์ (เฉพาะเทศบาลตําบลเมืองที ตําบลเมืองที ตําบลบุฤาษี ตําบลแสลงพนั ธ์ ตําบลแกใหญ่ ตําบลท่าสว่าง ตําบลนาดี ตําบลเพี้ยราม ตําบลตั้งใจ ตําบลกาเกาะ ตําบลสลักได และตําบลราม)
 2. อําเภอเขวาสินรินทร์
 3. อําเภอศีขรภูมิ (เฉพาะตําบลแตล ตําบลช่างปี่ และตําบลจารพัต)

สุรินทร์ – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอจอมพระ
 2. อําเภอท่าตูม (ยกเว้นตําบลพรมเทพ ตําบลทุ่งกุลา และตําบลโพนครก)
 3. อําเภอสนม (ยกเว้นตําบลหัวงัว)

สุรินทร์ – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอชุมพลบุรี
 2. อําเภอท่าตูม (เฉพาะตําบลพรมเทพ ตําบลทุ่งกุลา และตําบลโพนครก)
 3. อําเภอรัตนบุรี (ยกเว้นตําบลยางสว่าง และตําบลเบิด)

สุรินทร์ – เขตเลือกตั้งที่ 5

 1. อําเภอรัตนบุรี (เฉพาะตําบลยางสว่าง และตําบลเบิด)
 2. อําเภอโนนนารายณ์
 3. อําเภอสําโรงทาบ
 4. อําเภอสนม (เฉพาะตําบลหัวงัว)
 5. อําเภอศีขรภูมิ (เฉพาะเทศบาล ตําบลศีขรภูมิ ตําบลระแงง ตําบลหนองขวาว ตําบลขวาวใหญ่ ตําบลหนองบัว ตําบลคาละแมะ ตําบลนารุ่ง ตําบลตรึม และตําบลยาง)

สุรินทร์ – เขตเลือกตั้งที่ 6

 1. อําเภอศีขรภูมิ (เฉพาะเทศบาล ตําบลผักไหม และตําบลกุดหวาย)
 2. อําเภอศรีณรงค์
 3. อําเภอสังขะ (ยกเว้นตําบลตาตุม และตําบลเทพรักษา)

สุรินทร์ – เขตเลือกตั้งที่ 7

 1. อําเภอปราสาท (ยกเว้นตําบลโชคนาสาม)
 2. อําเภอลําดวน

สุรินทร์ – เขตเลือกตั้งที่ 8

 1. อําเภอปราสาท (เฉพาะตําบลโชคนาสาม)
 2. อําเภอพนมดงรัก
 3. อําเภอกาบเชิง
 4. อําเภอสังขะ (เฉพาะตําบลตาตุม และตําบลเทพรักษา)
 5. อําเภอบัวเชด

หนองคาย – 3 เขตเลือกตั้ง

หนองคายมีราษฎร 510,962 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 3 คน

หนองคาย – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองหนองคาย (ยกเว้นตําบลพระธาตุบังพวน และตําบลเวียงคุก)
 2. อําเภอสระใคร
 3. อําเภอโพนพิสัย (เฉพาะตําบลเหล่าต่างคํา ตําบลทุ่งหลวง และตําบลสร้างนางขาว)

หนองคาย – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอโพนพิสัย (ยกเว้นตําบลเหล่าต่างคํา ตําบลทุ่งหลวง และตําบลสร้างนางขาว)
 2. อําเภอรัตนวาปี
 3. อําเภอเฝ้าไร่

หนองคาย – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอเมืองหนองคาย (เฉพาะตําบลพระธาตุบังพวน และตําบลเวียงคุก)
 2. อําเภอท่าบ่อ
 3. อําเภอศรีเชียงใหม่
 4. อําเภอโพธิ์ตาก
 5. อําเภอสังคม

หนองบัวลำภู – 3 เขตเลือกตั้ง

หนองบัวลำภูมีราษฎร 507,642 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 3 คน

หนองบัวลำภู – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองหนองบัวลําภู
 2. อําเภอโนนสัง (เฉพาะตําบลกุดดู่ ตําบลโนนสัง ตําบลบ้านค้อ ตําบลบ้านถิ่น และตําบลปางกู่)

หนองบัวลำภู – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอศรีบุญเรือง
 2. อําเภอนาวัง (ยกเว้นตําบลวังปลาป้อม)
 3. อําเภอโนนสัง (เฉพาะตําบลหนองเรือ ตําบลโนนเมือง ตําบลโคกใหญ่ ตําบลโคกม่วง และตําบลนิคมพัฒนา)

หนองบัวลำภู – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอนากลาง
 2. อําเภอสุวรรณคูหา
 3. อําเภอนาวัง (เฉพาะตําบลวังปลาป้อม)

อุดรธานี – 10 เขตเลือกตั้ง

อุดรธานีมีราษฎร 1,555,465 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 10 คน

อุดรธานี – เขตเลือกตั้งที่ 1

 • อําเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตําบลหมากแข้ง ตําบลหนองบัว ตําบลนาดี และตําบลบ้านเลื่อม)

อุดรธานี – เขตเลือกตั้งที่ 2

 • อําเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตําบลบ้านตาด ตําบลโนนสูง ตําบลหมูม่น ตําบลหนองนาคํา ตําบลกุดสระ ตําบลสามพร้าว ตําบลนาข่า ตําบลบ้านจั่น ตําบลหนองขอนกว้าง และตําบลนากว้าง)

อุดรธานี – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตําบลบ้านขาว)
 2. อําเภอเพ็ญ
 3. อําเภอสร้างคอม

อุดรธานี – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอบ้านดุง
 2. อําเภอทุ่งฝน

อุดรธานี – เขตเลือกตั้งที่ 5

 1. อําเภอหนองหาน
 2. อําเภอพิบูลย์รักษ์
 3. อําเภอกู่แก้ว (เฉพาะตําบลค้อใหญ่ และตําบลคอนสาย)

อุดรธานี – เขตเลือกตั้งที่ 6

 1. อําเภอไชยวาน
 2. อําเภอศรีธาตุ
 3. อําเภอวังสามหมอ
 4. อําเภอกู่แก้ว (เฉพาะตําบลบ้านจีต และตําบลโนนทองอินทร์)

อุดรธานี – เขตเลือกตั้งที่ 7

 1. อําเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตําบลหนองไผ่)
 2. อําเภอกุมภวาปี
 3. อําเภอประจักษ์ศิลปาคม

อุดรธานี – เขตเลือกตั้งที่ 8

 1. อําเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตําบลหนองไฮ)
 2. อําเภอหนองวัวซอ
 3. อําเภอโนนสะอาด
 4. อําเภอหนองแสง

อุดรธานี – เขตเลือกตั้งที่ 9

 1. อําเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตําบลนิคมสงเคราะห์ ตําบลเชียงยืน ตําบลเชียงพิณ และตําบลโคกสะอาด)
 2. อําเภอกุดจับ
 3. อําเภอบ้านผือ (เฉพาะตําบลเขือน้ํา ตําบลคําบง ตําบลโนนทอง ตําบลหนองหัวคู และตําบลหนองแวง)

อุดรธานี – เขตเลือกตั้งที่ 10

 1. อําเภอบ้านผือ (ยกเว้นตําบลเขือน้ํา ตําบลคําบง ตําบลโนนทอง ตําบลหนองหัวคู และตําบลหนองแวง)
 2. อําเภอน้ําโสม
 3. อําเภอนายูง

อุบลราชธานี – 11 เขตเลือกตั้ง

อุบลราชธานีมีราษฎร 1,860,843 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 11 คน

อุบลราชธานี – เขตเลือกตั้งที่ 1

 • อําเภอเมืองอุบลราชธานี (ยกเว้นตําบลไร่น้อย ตําบลหัวเรือ ตําบลขี้เหล็ก ตําบลปะอาว และตําบลหนองขอน)

อุบลราชธานี – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอเมืองอุบลราชธานี (เฉพาะตําบลไร่น้อย ตําบลหัวเรือ ตําบลขี้เหล็ก ตําบลปะอาว และตําบลหนองขอน)
 2. อําเภอเขื่องใน

อุบลราชธานี – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอม่วงสามสิบ
 2. อําเภอดอนมดแดง
 3. อําเภอเหล่าเสือโก้ก
 4. อําเภอตาลสุม

อุบลราชธานี – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอวารินชําราบ
 2. อําเภอสําโรง (เฉพาะตําบลสําโรง ตําบลโคกก่อง และตําบลบอน)

อุบลราชธานี – เขตเลือกตั้งที่ 5

 1. อําเภอตระการพืชผล
 2. อําเภอกุดข้าวปุ้น

อุบลราชธานี – เขตเลือกตั้งที่ 6

 1. อําเภอเขมราฐ
 2. อําเภอโพธิ์ไทร
 3. อําเภอนาตาล

อุบลราชธานี – เขตเลือกตั้งที่ 7

 1. อําเภอศรีเมืองใหม่
 2. อําเภอโขงเจียม
 3. อําเภอสิรินธร (ยกเว้นตําบลโนนก่อ)
 4. อำเภอพิบูลมังสาหาร (เฉพาะตําบลระเว และตําบลทรายมูล)

อุบลราชธานี – เขตเลือกตั้งที่ 8

 1. อําเภอพิบูลมังสาหาร (ยกเว้นตําบลระเว และตําบลทรายมูล)
 2. อําเภอสว่างวีระวงศ์
 3. อําเภอนาเยีย

อุบลราชธานี – เขตเลือกตั้งที่ 9

 1. อําเภอบุณฑริก
 2. อําเภอนาจะหลวย
 3. อําเภอสิรินธร (เฉพาะตําบลโนนก่อ)

อุบลราชธานี – เขตเลือกตั้งที่ 10

 1. อําเภอนํ้ายืน
 2. อําเภอทุ่งศรีอุดม
 3. อําเภอน้ําขุ่น
 4. อําเภอสําโรง (ยกเว้นตําบลสําโรง ตําบลโคกก่อง และตําบลบอน)
 5. อําเภอเดชอุดม (เฉพาะตําบลทุ่งเทิง)

อุบลราชธานี – เขตเลือกตั้งที่ 11

 • อําเภอเดชอุดม (ยกเว้นตําบลทุ่งเทิง)

อำนาจเจริญ – 2 เขตเลือกตั้ง

อำนาจเจริญมีราษฎร 374,617 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 2 คน

อำนาจเจริญ – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองอํานาจเจริญ
 2. อําเภอหัวตะพาน

อำนาจเจริญ – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอเสนางคนิคม
 2. อําเภอชานุมาน
 3. อําเภอปทุมราชวงศา
 4. อําเภอพนา
 5. อําเภอลืออํานาจ

เขตเลือกตั้งภาคตะวันออก 7 จังหวัด – 29 เขตเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งภาคตะวันออก 7 จังหวัด มีจำนวนเขตเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 29 เขต โดยแบ่งเขตเลือกตั้งตามจังหวัดได้ดังนี้

จันทบุรี – 3 เขตเลือกตั้ง

จันทบุรีมีราษฎร 532,024 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 3 คน

จันทบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองจันทบุรี
 2. อําเภอแหลมสิงห์
 3. อําเภอมะขาม (เฉพาะตําบลท่าหลวง ตําบลมะขาม ตําบลอ่างคีรี และตําบลวังแซ้ม)

จันทบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอท่าใหม่
 2. อําเภอนายายอาม
 3. อําเภอแก่งหางแมว
 4. อําเภอเขาคิชฌกูฏ

จันทบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอขลุง
 2. อําเภอโป่งน้ําร้อน
 3. อําเภอสอยดาว
 4. อําเภอมะขาม (ยกเว้นตําบลท่าหลวง ตําบลมะขาม ตําบลอ่างคีรี และตําบลวังแซ้ม)

ฉะเชิงเทรา – 4 เขตเลือกตั้ง

ฉะเชิงเทรามีราษฎร 722,620 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 4 คน

ฉะเชิงเทรา – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา
 2. อําเภอบ้านโพธิ์ (เฉพาะตําบลเกาะไร่ ตําบลเทพราช ตําบลคลองประเวศ และตําบลบางกรูด)

ฉะเชิงเทรา – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอราชสาส์น
 2. อําเภอบางคล้า
 3. อําเภอคลองเขื่อน
 4. อําเภอบางน้ําเปรี้ยว
 5. อําเภอพนมสารคาม (เฉพาะตําบลหนองยาว และตําบลพนมสารคาม)

ฉะเชิงเทรา – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอสนามชัยเขต
 2. อําเภอท่าตะเกียบ
 3. อําเภอพนมสารคาม (ยกเว้นตําบลหนองยาว และตําบลพนมสารคาม)

ฉะเชิงเทรา – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอบางปะกง
 2. อําเภอแปลงยาว
 3. อําเภอบ้านโพธิ์ (ยกเว้นตําบลเกาะไร่ ตําบลเทพราช ตําบลคลองประเวศ และตําบลบางกรูด)

ชลบุรี – 10 เขตเลือกตั้ง

ชลบุรีมีราษฎร 1,572,157 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 10 คน

ชลบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 1

 • อําเภอเมืองชลบุรี (เฉพาะตําบลแสนสุข ตําบลเหมือง ตําบลห้วยกะปิ ตําบลบ้านปึก ตําบลเสม็ด ตําบลอ่างศิลา ตําบลหนองข้างคอก และตําบลหนองรี)

ชลบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 2

 • อําเภอเมืองชลบุรี (เฉพาะตําบลบางทราย ตําบลบ้านโขด ตําบลมะขามหย่ง ตําบลบางปลาสร้อย ตําบลบ้านสวน และตําบลนาป่า)

ชลบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอเมืองชลบุรี (เฉพาะตําบลคลองตําหรุ ตําบลหนองไม้แดง ตําบลดอนหัวฬ่อ และตําบลสํานักบก)
 2. อําเภอพานทอง
 3. อําเภอบ้านบึง (เฉพาะตําบลหนองซ้ําซาก ตําบลมาบไผ่ ตําบลหนองบอนแดง และตําบลหนองชาก)

ชลบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอบ้านบึง (ยกเว้นตําบลหนองซํ้าซาก ตําบลมาบไผ่ ตําบลหนองบอนแดง และตําบลหนองชาก)
 2. อําเภอบ่อทอง
 3. อําเภอหนองใหญ่

ชลบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 5

 1. อําเภอพนัสนิคม
 2. อําเภอเกาะจันทร์

ชลบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 6

 1. อําเภอศรีราชา (เฉพาะตําบลบางพระ ตําบลศรีราชา ตําบลสุรศักดิ์ และตําบลทุ่งสุขลา)
 2. อําเภอเกาะสีชัง

ชลบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 7

 • อําเภอศรีราชา (ยกเว้นตําบลบางพระ ตําบลศรีราชา ตําบลสุรศักดิ์ และตําบลทุ่งสคขลา)

ชลบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 8

 • อําเภอบางละมุง (เฉพาะตําบลบางละมุง ตําบลนาเกลือ ตําบลหนองปลาไหล ตําบลตะเคียนเตี้ย ตําบลเขาไม้แก้ว ตําบลโป่ง และตําบลห้วยใหญ่)

ชลบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 9

 • อําเภอบางละมุง (ยกเว้นตําบลบางละมุง ตําบลนาเกลือ ตําบลหนองปลาไหล ตําบลตะเคียนเตี้ย ตําบลเขาไม้แก้ว ตําบลโป่ง และตําบลห้วยใหญ่)

ชลบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 10

 • อําเภอสัตหีบ

ตราด – 1 เขตเลือกตั้ง

ตราดมีราษฎร 218,069 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 1 คน

ตราด – เขตเลือกตั้งที่ 1

 • ทั้งจังหวัด

ปราจีนบุรี – 3 เขตเลือกตั้ง

ปราจีนบุรีมีราษฎร 496,645 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 3 คน

ปราจีนบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองปราจีนบุรี
 2. อําเภอบ้านสร้าง
 3. อําเภอศรีมโหสถ

ปราจีนบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอศรีมหาโพธิ
 2. อําเภอประจันตคาม
 3. อําเภอนาดี (เฉพาะตําบลนาดี ตําบลบุพราหมณ์ ตําบลสําพันตา ตําบลสะพานหิน และเทศบาลตําบลนาดี)

ปราจีนบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอกบินทร์บุรี
 2. อําเภอนาดี (ยกเว้นตําบลนาดี ตําบลบุพราหมณ์ ตําบลสําพันตา ตําบลสะพานหิน และเทศบาลตําบลนาดี)

ระยอง – 5 เขตเลือกตั้ง

ระยองมีราษฎร 751,684 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 5 คน

ระยอง – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองระยอง (เฉพาะเทศบาล เมืองมาบตาพุด เทศบาลตําบลเนินพระ เทศบาลตําบลทับมา เทศบาลตำบลน้ําคอก ตําบลนาตาขวัญ และตําบลบ้านแลง)
 2. อําเภอนิคมพัฒนา (เฉพาะเทศบาล เมืองมาบตาพุด)
 3. อําเภอบ้านค่าย (เฉพาะตําบลตาขัน)

ระยอง – เขตเลือกตั้งที่ 2

 • อําเภอเมืองระยอง (ยกเว้นเทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตําบลเนินพระ เทศบาลตําบลทับมา เทศบาลตําบลน้ําคอก ตําบลนาตาขวัญ และตําบลบ้านแลง)

ระยอง – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอแกลง
 2. อําเภอเขาชะเมา

ระยอง – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอบ้านค่าย (ยกเว้นตําบลตาขัน)
 2. อําเภอวังจันทร์
 3. อําเภอปลวกแดง (ยกเว้นตําบลแม่น้ําคู้)

ระยอง – เขตเลือกตั้งที่ 5

 1. อําเภอบ้านฉาง
 2. อําเภอนิคมพัฒนา (ยกเว้นเทศบาลเมืองมาบตาพุด)
 3. อําเภอปลวกแดง (เฉพาะตําบลแม่น้ําคู้)

สระแก้ว – 3 เขตเลือกตั้ง

สระแก้วมีราษฎร 558,174 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 3 คน

สระแก้ว – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองสระแก้ว
 2. อําเภอเขาฉกรรจ์
 3. อําเภอวังน้ําเย็น (เฉพาะตําบลทุ่งมหาเจริญ)

สระแก้ว – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอวัฒนานคร (ยกเว้นตําบลช่องกุ่ม และตําบลแซร์ออ)
 2. อําเภอวังน้ําเย็น (ยกเว้นตําบลทุ่งมหาเจริญ)
 3. อําเภอคลองหาด
 4. อําเภอวังสมบูรณ์

สระแก้ว – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภออรัญประเทศ
 2. อําเภอตาพระยา
 3. อําเภอโคกสูง
 4. อําเภอวัฒนานคร (เฉพาะตําบลช่องกุ่ม และตําบลแซร์ออ)

เขตเลือกตั้งภาคตะวันตก 5 จังหวัด – 19 เขตเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งภาคตะวันตก 5 จังหวัด มีจำนวนเขตเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 19 เขต โดยแบ่งเขตเลือกตั้งตามจังหวัดได้ดังนี้

กาญจนบุรี – 5 เขตเลือกตั้ง

กาญจนบุรีมีราษฎร 816,803 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 5 คน

กาญจนบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองกาญจนบุรี (ยกเว้นตําบลบ้านเก่า)
 2. อําเภอบ่อพลอย (เฉพาะตําบลหนองกุ่ม)

กาญจนบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอท่าม่วง
 2. อําเภอด่านมะขามเตี้ย
 3. อําเภอพนมทวน (เฉพาะตําบลหนองโรง ตําบลทุ่งสมอ ตําบลดอนเจดีย์ ตําบลหนองสาหร่าย)

กาญจนบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอท่ามะกา
 2. อําเภอพนมทวน (ยกเว้นตําบลหนองโรง ตําบลทุ่งสมอ ตําบลดอนเจดีย์ ตําบลหนองสาหร่าย)

กาญจนบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอเลาขวัญ
 2. อําเภอห้วยกระเจา
 3. อําเภอบ่อพลอย (ยกเว้นตําบลหนองกุ่ม)
 4. อําเภอหนองปรือ

กาญจนบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 5

 1. อําเภอทองผาภูมิ
 2. อําเภอสังขละบุรี
 3. อําเภอไทรโยค
 4. อําเภอศรีสวัสดิ์
 5. อําเภอเมืองกาญจนบุรี (เฉพาะตําบลบ้านเก่า)

ตาก – 3 เขตเลือกตั้ง

ตากมีราษฎร 546,730 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 3 คน

ตาก – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองตาก
 2. อําเภอบ้านตาก (เฉพาะตําบลสมอโคน ตําบลตากออก และตําบลแม่สลิด)
 3. อําเภอวังเจ้า
 4. อําเภอสามเงา

ตาก – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอแม่สอด (ยกเว้นตําบลแม่กาษา ตําบลท่าสายลวด และตําบลแม่ปะ)
 2. อําเภอพบพระ
 3. อําเภออุ้มผาง

ตาก – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอแม่สอด (เฉพาะตําบลแม่กาษา ตําบลท่าสายลวด และตําบลแม่ปะ)
 2. อําเภอแม่ระมาด
 3. อําเภอท่าสองยาง
 4. อําเภอบ้านตาก (ยกเว้นตําบลสมอโคน ตําบลตากออก และตําบลแม่สลิด)

ประจวบคีรีขันธ์ – 3 เขตเลือกตั้ง

ประจวบคีรีขันธ์มีราษฎร 540,522 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 3 คน

ประจวบคีรีขันธ์ – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ (ยกเว้นตําบลห้วยทราย)
 2. อําเภอกุยบุรี
 3. อําเภอสามร้อยยอด ๔. อําเภอปราณบุรี (เฉพาะตําบลปากน้ําปราณ และเทศบาลตําบล ปากน้ําปราณ)

ประจวบคีรีขันธ์ – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอหัวหิน
 2. อําเภอปราณบุรี (ยกเว้นตําบลปากน้ําปราณ และเทศบาลตําบล ปากน้ําปราณ)

ประจวบคีรีขันธ์ – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอทับสะแก
 2. อําเภอบางสะพาน
 3. อําเภอบางสะพานน้อย
 4. อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะตําบลห้วยทราย)

เพชรบุรี – 3 เขตเลือกตั้ง

เพชรบุรีมีราษฎร 478,653 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 3 คน

เพชรบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อำเภอเมืองเพชรบุรี
 2. อําเภอบ้านแหลม (ยกเว้นตําบลบ้านแหลม ตําบลบางตะบูน และตําบลบางตะบูนออก)

เพชรบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอชะอํา
 2. อําเภอท่ายาง

เพชรบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อำเภอเขาย้อย
 2. อําเภอบ้านลาด
 3. อําเภอหนองหญ้าปล้อง
 4. อําเภอแก่งกระจาน
 5. อําเภอบ้านแหลม (เฉพาะตําบลบ้านแหลม ตําบลบางตะบูน และตําบลบางตะบูนออก)

ราชบุรี – 5 เขตเลือกตั้ง

ราชบุรีมีราษฎร 839,109 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 5 คน

ราชบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 1

 • อําเภอเมืองราชบุรี (ยกเว้นตําบลนํ้าพุ ตําบลห้วยไผ่ ตําบลดอนแร่ และตําบลอ่างทอง)

ราชบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอเมืองราชบุรี (เฉพาะตําบลน้ําพุ ตําบลห้วยไผ่ ตําบลดอนแร่ และตําบลอ่างทอง)
 2. อําเภอปากท่อ
 3. อําเภอสวนผึ้ง
 4. อําเภอวัดเพลง
 5. อําเภอบ้านคา

ราชบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอโพธาราม (ยกเว้นตําบลบ้านฆ้อง ตําบลบ้านสิงห์ และตําบลดอนทราย)
 2. อําเภอจอมบึง

ราชบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 4

 • อําเภอบ้านโป่ง

ราชบุรี – เขตเลือกตั้งที่ 5

 1. อําเภอดําเนินสะดวก
 2. อําเภอบางแพ
 3. อําเภอโพธาราม (เฉพาะตําบลบ้านฆ้อง ตําบลบ้านสิงห์ และตําบลดอนทราย)

เขตเลือกตั้งภาคใต้ 14 จังหวัด – 60 เขตเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้งภาคใต้ 14 จังหวัด มีจำนวนเขตเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 60 เขต โดยแบ่งเขตเลือกตั้งตามจังหวัดได้ดังนี้

กระบี่ – 3 เขตเลือกตั้ง

กระบี่มีราษฎร 477,792 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 3 คน

กระบี่ – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองกระบี่
 2. อําเภอเหนือคลอง (ยกเว้นตําบลโคกยาง ตําบลห้วยยูง และตําบลปกาสัย)

กระบี่ – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภออ่าวลึก
 2. อําเภอปลายพระยา
 3. อําเภอเขาพนม

กระบี่ – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอคลองท่อม
 2. อําเภอลําทับ
 3. อําเภอเกาะลันตา
 4. อําเภอเหนือคลอง (เฉพาะตําบลโคกยาง ตําบลห้วยยูง และตําบลปกาสัย)

ชุมพร – 3 เขตเลือกตั้ง

ชุมพรมีราษฎร 505,347 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 3 คน

ชุมพร – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองชุมพร (ยกเว้นตําบลวังใหม่ ตําบลบ้านนา ตําบลหาดพันไกร ตําบลบางลึก และตําบลถ้ําสิงห์)
 2. อําเภอสวี (ยกเว้นตําบลเขาทะลุ และตําบลเขาค่าย)

ชุมพร – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอเมืองชุมพร (เฉพาะตําบลวังใหม่ ตําบลบ้านนา ตําบลหาดพันไกร ตําบลบางลึก และตําบลถ้ําสิงห์)
 2. อําเภอท่าแซะ
 3. อําเภอปะทิว

ชุมพร – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอสวี (เฉพาะตําบลเขาทะลุ และตําบลเขาค่าย)
 2. อําเภอหลังสวน
 3. อําเภอละแม
 4. อําเภอพะโต๊ะ
 5. อําเภอทุ่งตะโก

ตรัง – 4 เขตเลือกตั้ง

ตรังมีราษฎร 636,813 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 4 คน

ตรัง – เขตเลือกตั้งที่ 1

 • อําเภอเมืองตรัง

ตรัง – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอห้วยยอด
 2. อําเภอรัษฎา
 3. อําเภอวังวิเศษ

ตรัง – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอนาโยง
 2. อําเภอปะเหลียน
 3. อําเภอหาดสําราญ
 4. อําเภอย่านตาขาว (เฉพาะตําบลหนองบ่อ ตําบลนาชุมเห็ด ตําบลในควน และตําบลโพรงจระเข้)

ตรัง – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอกันตัง
 2. อําเภอสิเกา
 3. อําเภอย่านตาขาว (ยกเว้นตําบลหนองบ่อ ตําบลนาชุมเห็ด ตําบลในควน และตําบลโพรงจระเข้)

นครศรีธรรมราช – 10 เขตเลือกตั้ง

นครศรีธรรมราชมีราษฎร 1,542,158 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 10 คน

นครศรีธรรมราช – เขตเลือกตั้งที่ 1

 • อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช (เฉพาะ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตําบลปากนคร ตําบลท่าไร่ ตําบลท่าเรือ ตําบลบางจาก เทศบาลตําบลบางจาก และเทศบาลตำบลปากนคร)

นครศรีธรรมราช – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
  (เฉพาะตําบลท่างิ้ว ตําบลกําแพงเซา ตําบลโพธิ์เสด็จ ตําบลนาเคียน ตําบลนาทราย ตําบลมะม่วงสองต้น ตําบลไชยมนตรี ตําบลปากพูน ตําบลท่าซัก และเทศบาลตําบลท่าแพ)
 2. อําเภอพระพรหม

นครศรีธรรมราช – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอปากพนัง
 2. อําเภอหัวไทร

นครศรีธรรมราช – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอชะอวด
 2. อําเภอเชียรใหญ่
 3. อําเภอเฉลิมพระเกียรติ

นครศรีธรรมราช – เขตเลือกตั้งที่ 5

 1. อําเภอร่อนพิบูลย์
 2. อําเภอจุฬาภรณ์
 3. อําเภอลานสกา

นครศรีธรรมราช – เขตเลือกตั้งที่ 6

 • อําเภอทุ่งสง (ยกเว้นตําบลเขาขาว)

นครศรีธรรมราช – เขตเลือกตั้งที่ 7

 1. อําเภอถ้ําพรรณรา
 2. อําเภอทุ่งใหญ่
 3. อําเภอบางขัน
 4. อำเภอทุ่งสง (เฉพาะตําบลเขาขาว)

นครศรีธรรมราช – เขตเลือกตั้งที่ 8

 1. อําเภอพิปูน
 2. อําเภอฉวาง
 3. อําเภอช้างกลาง
 4. อําเภอนาบอน

นครศรีธรรมราช – เขตเลือกตั้งที่ 9

 1. อําเภอพรหมคีรี
 2. อําเภอนบพิตํา
 3. อําเภอท่าศาลา (เฉพาะตําบลท่าศาลา ตําบลไทยบุรี ตําบลหัวตะพาน ตําบลโพธิ์ทอง ตําบลโมคลาน ตําบลดอนตะโก และเทศบาลตําบลท่าศาลา)

นครศรีธรรมราช – เขตเลือกตั้งที่ 10

 1. อําเภอขนอม
 2. อําเภอสิชล
 3. อําเภอท่าศาลา (เฉพาะตําบลกลาย ตําบลตลิ่งชัน ตําบลสระแก้ว และตําบลท่าขึ้น)

นราธิวาส – 5 เขตเลือกตั้ง

นราธิวาสมีราษฎร 816,803 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 5 คน

นราธิวาส – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองนราธิวาส
 2. อําเภอยี่งอ

นราธิวาส – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอตากใบ
 2. อําเภอสุไหงโก-ลก

นราธิวาส – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอแว้ง
 2. อําเภอสุไหงปาดี
 3. อําเภอเจาะไอร้อง

นราธิวาส – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอระแงะ
 2. อําเภอจะแนะ
 3. อําเภอสุคิริน

นราธิวาส – เขตเลือกตั้งที่ 5

 1. อําเภอบาเจาะ
 2. อําเภอรือเสาะ
 3. อําเภอศรีสาคร

ปัตตานี – 5 เขตเลือกตั้ง

ปัตตานีมีราษฎร 731,408 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 5 คน

ปัตตานี – เขตเลือกตั้งที่ 1

 • อําเภอเมืองปัตตานี

ปัตตานี – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอหนองจิก
 2. อําเภอโคกโพธิ์

ปัตตานี – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอยะรัง
 2. อําเภอแม่ลาน
 3. อําเภอทุ่งยางแดง

ปัตตานี – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอสายบุรี
 2. อําเภอไม้แก่น
 3. อําเภอกะพ้อ
 4. อําเภอปะนาเระ

ปัตตานี – เขตเลือกตั้งที่ 5

 1. อําเภอยะหริ่ง
 2. อําเภอมายอ

พังงา – 2 เขตเลือกตั้ง

พังงามีราษฎร 263,389 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 2 คน

พังงา – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองพังงา
 2. อําเภอตะกั่วทุ่ง
 3. อําเภอเกาะยาว
 4. อําเภอทับปุด

พังงา – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอกะปง
 2. อําเภอตะกั่วป่า
 3. อําเภอคุระบุรี
 4. อําเภอท้ายเหมือง

พัทลุง – 3 เขตเลือกตั้ง

พัทลุงมีราษฎร 521,278 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 3 คน

พัทลุง – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองพัทลุง
 2. อําเภอเขาชัยสน

พัทลุง – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอควนขนุน
 2. อําเภอป่าพะยอม
 3. อําเภอศรีบรรพต
 4. อําเภอศรีนครินทร์
 5. อําเภอกงหรา (เฉพาะตําบลสมหวัง และตําบลชะรัด)

พัทลุง – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอตะโหมด
 2. อําเภอบางแก้ว
 3. อําเภอป่าบอน
 4. อําเภอปากพะยูน
 5. อําเภอกงหรา (ยกเว้นตําบลสมหวัง และตําบลชะรัด)

ภูเก็ต – 3 เขตเลือกตั้ง

ภูเก็ตมีราษฎร 406,986 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 3 คน

ภูเก็ต – เขตเลือกตั้งที่ 1

 • อําเภอเมืองภูเก็ต (เฉพาะตําบลตลาดใหญ่ ตําบลตลาดเหนือ ตําบลรัษฎา และตําบลเกาะแก้ว)

ภูเก็ต – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอเมืองภูเก็ต (ยกเว้นตําบลตลาดใหญ่ ตําบลตลาดเหนือ ตําบลรัษฎา และตําบลเกาะแก้ว)
 2. อําเภอกะทู้ (ยกเว้นตําบลกะทู้)

ภูเก็ต – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอถลาง
 2. อําเภอกะทู้ (เฉพาะตําบลกะทู้)

ยะลา – 3 เขตเลือกตั้ง

ยะลามีราษฎร 544,373 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 3 คน

ยะลา – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองยะลา (ยกเว้นตําบลบุดี ตําบลเปาะเส้ง และตําบลบันนังสาเรง)
 2. อําเภอยะหา (เฉพาะตําบลยะหา ตําบลตาชี และตําบลบาโงยซิแน)

ยะลา – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอเมืองยะลา (เฉพาะตําบลบุดี ตําบลเปาะเส้ง และตําบลบันนังสาเรง)
 2. อําเภอยะหา (ยกเว้นตําบลยะหา ตําบลตาชี และตําบลบาโงยซิแน)
 3. อําเภอรามัน
 4. อําเภอกาบัง

ยะลา – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอกรงปินัง
 2. อําเภอบันนังสตา
 3. อําเภอธารโต
 4. อําเภอเบตง

ระนอง – 1 เขตเลือกตั้ง

ระนองมีราษฎร 179,600 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 1 คน

ระนอง – เขตเลือกตั้งที่ 1

 • ทั้งจังหวัด

สตูล – 2 เขตเลือกตั้ง

สตูลมีราษฎร 324,763 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 2 คน

สตูล – เขตเลือกตั้งที่ 1

 1. อําเภอเมืองสตูล
 2. อําเภอควนโดน
 3. อําเภอควนกาหลง
  (เฉพาะตําบลทุ่งนุ้ย)

สตูล – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอละงู
 2. อําเภอท่าแพ
 3. อําเภอทุ่งหว้า
 4. อําเภอมะนัง
 5. อําเภอควนกาหลง (ยกเว้นตําบลทุ่งนุ้ย)

สงขลา – 9 เขตเลือกตั้ง

สงขลามีราษฎร 1,421,318 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 9 คน

สงขลา – เขตเลือกตั้งที่ 1

 • อําเภอเมืองสงขลา

สงขลา – เขตเลือกตั้งที่ 2

 • อําเภอหาดใหญ่ (เฉพาะตําบลหาดใหญ่ และตําบลคลองอู่ตะเภา)

สงขลา – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอนาหม่อม
 2. อําเภอหาดใหญ่ (เฉพาะตําบลบ้านพรุ ตําบลคอหงส์ ตําบลพะตง ตําบลทุ่งใหญ่ ตําบลท่าข้าม และตําบลนํ้าน้อย)
 3. อําเภอจะนะ (เฉพาะตําบลคลองเปียะ และตําบลจะโหนง)

สงขลา – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอระโนด
 2. อําเภอกระแสสินธ์ุ
 3. อําเภอสทิงพระ
 4. อําเภอสิงหนคร (เฉพาะตําบลม่วงงาม ตําบลบางเขียด ตําบลชะแล้
 5. ตําบลรําแดง และตําบลวัดขนุน)

สงขลา – เขตเลือกตั้งที่ 5

 1. อําเภอรัตภูมิ
 2. อําเภอควนเนียง
 3. อําเภอสิงหนคร (เฉพาะตําบลปากรอ ตําบลป่าขาด ตําบลทํานบ ตําบลชิงโค ตําบลหัวเขา และตําบลสทิงหม้อ)

สงขลา – เขตเลือกตั้งที่ 6

 1. อําเภอสะเดา
 2. อําเภอคลองหอยโข่ง

สงขลา – เขตเลือกตั้งที่ 7

 1. อําเภอนาทวี
 2. อําเภอสะบ้าย้อย
 3. อําเภอเทพา (เฉพาะตําบลลําไพล)

สงขลา – เขตเลือกตั้งที่ 8

 1. อําเภอจะนะ (เฉพาะตําบลบ้านนา ตําบลป่าชิง ตําบลสะพานไม้แก่น ตําบลสะกอม ตําบลนาหว้า ตําบลนาทับ ตําบลน้ําขาว ตําบลขุนตัดหวาย ตําบลท่าหมอไทร ตําบลคู ตําบลแค และตําบลตลิ่งชัน)
 2. อําเภอเทพา (เฉพาะตําบลเทพา ตําบลปากบาง ตําบลเกาะสะบ้า ตําบลท่าม่วง ตําบลวังใหญ่ และตําบลสะกอม)

สงขลา – เขตเลือกตั้งที่ 9

 1. อําเภอบางกล่ํา
 2. อําเภอหาดใหญ่ (เฉพาะตําบลคลองแห ตําบลควนลัง ตําบลฉลุง ตําบลทุ่งตําเสา และตําบลคูเต่า)

สุราษฎร์ธานี – 7 เขตเลือกตั้ง

สุราษฎร์ธานีมีราษฎร 1,064,957 คน เลือก สส. แบบแบ่งเขตได้ 7 คน

สุราษฎร์ธานี – เขตเลือกตั้งที่ 1

 • อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี (ยกเว้นตําบลวัดประดู่ และตําบลขุนทะเล)

สุราษฎร์ธานี – เขตเลือกตั้งที่ 2

 1. อําเภอเกาะพะงัน 
 2. อําเภอเกาะสมุย
 3. อําเภอดอนสัก
 4. อําเภอกาญจนดิษฐ์ (เฉพาะตําบลท่าทอง ตําบลพลายวาส ตําบลท่าอุแท และตําบลคลองสระ)

สุราษฎร์ธานี – เขตเลือกตั้งที่ 3

 1. อําเภอเวียงสระ
 2. อําเภอบ้านนาสาร (ยกเว้นตําบลทุ่งเตา และตําบลทุ่งเตาใหม่)
 3. อําเภอเคียนซา (ยกเว้นตําบลบ้านเสด็จ)

สุราษฎร์ธานี – เขตเลือกตั้งที่ 4

 1. อําเภอพุนพิน
 2. อําเภอคีรีรัฐนิคม
 3. อําเภอบ้านตาขุน

สุราษฎร์ธานี – เขตเลือกตั้งที่ 5

 1. อําเภอพระแสง
 2. อําเภอชัยบุรี
 3. อําเภอพนม
 4. อําเภอเคียนซา (เฉพาะตําบลบ้านเสด็จ)

สุราษฎร์ธานี – เขตเลือกตั้งที่ 6

 1. อําเภอท่าชนะ
 2. อําเภอไชยา
 3. อําเภอท่าฉาง
 4. อําเภอวิภาวดี

สุราษฎร์ธานี – เขตเลือกตั้งที่ 7

 1. อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี (เฉพาะตําบลขุนทะเล และตําบลวัดประดู่)
 2. อําเภอกาญจนดิษฐ์ (ยกเว้นตําบลท่าทอง ตําบลพลายวาส ตําบลท่าอุแท และตําบลคลองสระ)
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)