ไม่เยียวยาบริษัทหนีภาษี! แคนาดา เดนมาร์ก โปแลนด์ แสดงจุดยืนมาตรการโควิด-19

ทั่วไป

รัฐบาลหลายประเทศเริ่มประกาศนโยบายงดให้ความช่วยเหลือ COVID-19 แก่บริษัทที่มีแหล่งหลบภาษีนอกประเทศแล้ว

แคนาดาแถลงจุดยืนไม่ช่วยบริษัทหลบภาษี

จัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีประเทศแคนาดา ประกาศว่ารัฐบาลแคนาดาจะไม่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินโควิด-19 กับบริษัทที่ตั้งแหล่งหลบภาษี (Tax haven) นอกประเทศ เนื่องจากรัฐบาลแคนาดาเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 อย่างแน่นอน แต่บริษัทที่หลบภาษีเหล่านี้ไม่ได้จ่ายภาษีอย่างเป็นธรรมให้กับประเทศ จึงเห็นว่าไม่สมควรได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลแคนนาดา

The Star, No COVID-19 bailouts for firms that use tax havens, Prime Minister Justin Trudeau says.

เดนมาร์กและโปแลนด์ไม่ช่วยบริษัทหลบภาษีด้วย

ในขณะเดียวกัน เดนมาร์กและโปแลนด์เป็น 2 ประเทศแรกในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EU) ที่ประกาศนโยบายปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโควิด-19 กับบริษัทที่มีแหล่งหลบภาษีนอกประเทศด้วยเช่นกัน

โดยประเทศเดนมาร์กจะตัดความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่มีหลบภาษีเหล่านี้ โดยให้เหตุผลว่าบริษัทที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลจะต้องเป็นบริษัทที่เสียภาษีถูกต้องทั้งตามกฎหมายเดนมาร์กและกฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้น ส่วนบริษัทที่ตั้งฐานในแหล่งหลบภาษีตามแนวทางของ EU จะไม่ได้รับความช่วยเหลือแต่อย่างใด

ส่วนประเทศโปแลนด์ ก็ออกมาตรการงดให้ความช่วยเหลือกับบริษัทที่มีแหล่งหลบภาษีนอกประเทศ และเรียกร้องให้บริษัทเหล่านี้ยุติการหลบภาษีนอกประเทศและกลับมาเสียภาษีในประเทศให้ถูกต้องก่อน รัฐบาลโปแลนด์จึงจะให้ความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้

Business Insider, Denmark and Poland are refusing to bail out companies registered in offshore tax havens.

นอกจากนี้ ออสเตรีย และอาเจนตินาก็ออกนโยบายแสดงจุดยืนไม่ให้ความช่วยเหลือกับบริษัทที่มีแหล่งหลบภาษีนอกประเทศเช่นกัน

แหล่งหลบภาษีนอกประเทศอยู่ที่ไหน?

ประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งหลบภาษี ซึ่งคนไทยอาจจะเคยได้ยินอยู่บ้าง เช่น หมู่เกาะบริทิชเวอร์จิน หมู่เกาะเคย์มัน เบอร์มิวด้า ปานามา  หรือลักซ์เซมเบิร์ก เป็นต้น

ประเทศที่เป็นแหล่งหลบภาษีจะมีจุดเด่น คือ เก็บภาษีในอัตราที่ต่ำหรือไม่เก็บภาษีเลย และข้อมูลการเงินจะไม่ถูกส่งต่อไปยังประเทศอื่น จึงดึงดูดให้บริษัทต่างชาติจำนวนมากมาตั้งสำนักงานสำหรับรับเงินได้แทนเพื่อลดภาระภาษีให้ต่ำที่สุด ซึ่งบางกรณีก็นำไปสู่การตั้งข้อสังเกตเรื่องความเกี่ยวข้องกับการเป็นแหล่งฟอกเงินด้วย

ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
CEO, iTAX

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)