ไทยร่วมใจ อัพเดตคิวฉีดวัคซีนใหม่ 25-27 ส.ค. 2564 สตรีมีครรภ์ Walk-in ได้

ทั่วไป

ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok แจ้งคิวฉีดวัคซีนใหม่ให้ผู้ที่ถูกเลื่อนตั้งแต่ 16-31 สิงหาคม 2564 มาเป็น 25-27 สิงหาคม 2564 พร้อมแจ้งให้ผู้สูงอายุ 60 ปี ที่จองคิวฉีดวัคซีนทางโทรศัพท์ เข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่ได้นัดหมาย เปิดคิวฉีดวัคซีนให้สตรีมีครรภ์ Walk-in ฉีดวัคซีนโควิดได้ที่ 12 จุด โดยไม่ต้องลงทะเบียน

22 สิงหาคม 2564 – เพจ ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร แจ้งรายละเอียดการจัดคิวฉีควัคซีนแอสตราเซเนกา เข็มที่ 1 ให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ลงทะเบียนผ่านไทยร่วมใจ โดยสรุปได้ดังนี้

กลุ่มที่ 1 – กลุ่มผู้สูงอายุ (มีอายุ 60 ปีขึ้นไป)

  • ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่จองคิวฉีดวัคซีนทางโทรศัพท์กับไทยร่วมใจ ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนตามที่ได้นัดหมาย ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนไทยร่วมใจ (สอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนวัคซีน 1516)

กลุ่มที่ 2 – สตรีมีครรภ์

  • ผู้ที่ตั้งครรภ์ สามารถ Walk-in เข้ารับวัคซีนได้ที่ ศูนย์ฉีดวัคซีน 12 แห่งของกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25-27 สิงหาคม 2564 (สอบถามรายละเอียดได้ที่ สายด่วนวัคซีน 1516)

กลุ่มที่ 3 – บุคคลทั่วไปที่ถูกเลื่อนคิวฉีดวัคซีนตั้งแต่ 16-31 สิงหาคม 2564 

  • กลุ่มบุคคลทั่วไป (ผู้ที่มีอายุ 18-59 ปี) ที่เคยลงทะเบียนฉีดวัคซีนไทยร่วมใจและมีคิวฉีดวัคซีนเดิมลงทะเบียนไว้วันที่ 16-31 สิงหาคม 2564 ให้มาฉีดวัคซีนในวันที่ 25-27 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตามเวลาเดิมและสถานที่ 25 จุดตามที่ได้ลงทะเบียนไว้เดิม โดยสรุปรายละเอียดดังนี้ 
    • คิวฉีดเดิม 16-20 สิงหาคม 64 >> เปลี่ยนเป็นคิวฉีดใหม่วันพุธที่ 25 สิงหาคม 64
    • คิวฉีดเดิม 21-25 สิงหาคม 64 >> เปลี่ยนเป็นคิวฉีดใหม่วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 64
    • คิวฉีดเดิม 26-31 สิงหาคม 64 >> เปลี่ยนเป็นคิวฉีดใหม่วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 64

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)