ไทยร่วมใจเลื่อนวันฉีดวัคซีนแล้ว! เริ่มตั้งแต่ 15 มิ.ย. เป็นต้นไป

ทั่วไป

มีรายงานว่าเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 22.47 น. กรุงเทพมหานครได้ประกาศผ่านทางเพจกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ขอเลื่อนวันฉีดวัคซีนสำหรับผู้ลงทะเบียนในโครงการ “ไทยร่วมใจ” ตั้งแต่วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยยืนยันว่าจะรีบดำเนินการจัดฉีดวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ลงทะเบียนไทยร่วมใจไว้แล้วโดยเร็วที่สุดทันทีที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วจะได้รับ SMS แจ้งวันและเวลานัดหมายล่วงหน้าอีกครั้ง

ก่อนหน้านี้ กทม. โต้บุคลากรพร้อมอยู่แล้ว แต่วัคซีนโควิดจาก สธ. ไม่พร้อมเอง

มีข้อสังเกตว่าก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน กรุงเทพมหานครได้ออกมาชี้แจงกรณีโรงพยาบาลหลายแห่งในพื้นที่ กทม. ประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด โดยก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่าได้จัดสรรวัคซีนให้แต่ละจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้ว การประกาศเลื่อนฉีดวัคซีนโควิดจึงไม่เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขแต่เป็นเรื่องการจัดสรรของแต่ละจังหวัดเอง โดยกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยผ่านสื่อของ กทม. ว่า จากกรณีที่ทางกระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่าได้ให้วัคซีนกรุงเทพมหานคร (กทม.) มาแล้ว 1 ล้านโดส ตามแผน เดือน มิ.ย. 64 นั้น กรุงเทพมหานครขอให้ข้อมูลดังนี้

1. ตามแผนการจัดสรรวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข กทม. ได้รับการแจ้งว่าจะได้รับการจัดสรร AstraZeneca 2.5 ล้านโดส ซึ่งให้กทม.ไปทำแผนการฉีดให้สอดคล้อง

2. สำหรับวัคซีนที่ใช้ในวันที่ 7-14 มิ.ย 64 กทม.ได้รับวัคซีน AstraZeneca จำนวน 350,000 โดส Sinovac 150,000 โดส แบ่งการใช้วัคซีน AstraZeneca เป็น

  • ระบบหมอพร้อม 181,400 โดส
  • เข็มที่สอง 52,600 โดส
  • ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง 8,000 โดส
  • ประชาชนทั่วไป 100,000 โดส
  • สำรองสำหรับควบคุมโรค 8,000 โดส

ส่วน Sinovac แบ่งการใช้เป็น

  • เข็มที่สอง สำหรับการควบคุมโรค (พื้นที่ระบาดรุนแรง) 128,000 โดส
  • ควบคุมโรคพื้นที่ระบาดใหม่ 26,000 โดส

3. การจองผ่านระบบหมอพร้อม เป็นการเปิดให้ รพ.ทุกแห่งในกรุงเทพฯ มาช่วยกันฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงที่เปิดพร้อมกันทั้งประเทศ ดังนั้น กทม. จึงไม่ใช่ผู้ควบคุมและผู้ที่จัดสรรวัคซีน ซึ่งในเดือน มิ.ย.นี้ ผู้ที่ลงหมอพร้อมในกรุงเทพฯ มีทั้งสิ้น 450,000 ราย

4. กทม.ยืนยันว่า กทม.พร้อม สถานที่พร้อม บุคลากรพร้อม และหาก “วัคซีนพร้อม” ตามแผน กทม.พร้อมจะดำเนินการฉีดให้กับประชาชนทันที

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)