3 คุณสมบัตินักเรียนนักศึกษาที่มีสิทธิรับเงินเยียวยา

ทั่วไป

135,430 VIEWS

นักเรียนนักศึกษาหลายคนเห็นข่าวแล้วเข้าใจผิดว่านักเรียนนักศึกษาทุกคนมีสิทธิรับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนจากโครงการ ‘เราไม่ทิ้งกัน’ เรื่องนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะนักเรียนนักศึกษาที่จะได้รับเงินช่วยเหลือตามมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ต้องมีรายได้จากการทำงานพาร์ทไทม์ และเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ด้วย

นักเรียนนักศึกษามีสิทธิรับเงินเยียวยาได้ถ้าเป็นสมาชิก กอช.

ครม. มีมติเห็นชอบขยายจำนวนผู้ได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติมสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระจริง แต่ต้องเป็นกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพอิสระที่เป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. อยู่แล้วด้วย หากไม่เคยเป็นสมาชิก กอช. มาก่อน จะไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือจากกระทรวงการคลัง

สมาชิก กอช. ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทจากโครงการ ‘เราไม่ทิ้งกัน’ จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไปในวันลงทะเบียน โดยสมาชิก กอช. ลงทะเบียนจะต้องประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ รับจ้างทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว กิจการส่วนตัว ค้าขาย และนักเรียน นักศึกษา ที่ทำงานพาร์ทไทม์

ดู เงื่อนไข และสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนลงทะเบียน ‘เราไม่ทิ้งกัน’

สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติที่ประกอบอาชีพตามที่กล่าวข้างต้นจะต้องลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ก่อน หากกระทรวงการคลังตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แล้วก็จะได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ต่อไป

ดู วิธีติดตามสถานะการรับเงินช่วยเหลือ

สรุป

นักเรียนนักศึกษาที่มีสิทธิรับเงินเยียวยาต้อง

  1. มีสัญชาติไทย
  2. อายุ 18 ปีบริบูรณ์
  3. เป็นสมาชิก กอช.
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)