ใบเสร็จรับเงิน ใช้เป็นหลักฐานลดหย่อนภาษีได้มั้ย?

ลดหย่อนภาษี

65,600 VIEWS

เมื่อพูดถึงเอกสารที่ใช้สำหรับรับสิทธิลดหย่อนภาษีนั้น สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้เสียภาษีหลายๆ คนสับสนคงหนีไม่พ้นเรื่องของ ใบกำกับภาษี และสำหรับผู้เสียภาษีที่ไม่มั่นใจว่า หากผู้ประกอบการไม่ได้ออกใบกำกับภาษีให้ เราสามารถใช้ใบเสร็จเพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษีได้หรือไม่นั้น iTAX มีคำตอบ

หน้าที่ของใบกำกับภาษี (Tax Invoice)

ใบกำกับภาษี ถือเป็นเอกสารสำคัญที่แสดงจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากสินค้าหรือบริการต่างๆ และผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจที่ทำการ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จะต้องออกใบกำกับภาษีทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้าหรือบริการ และสำหรับการออกใบกำกับภาษีนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับว่าคุณดำเนินธุรกิจประเภทไหน กล่าวคือ

 • หากคุณทำธุรกิจค้าขาย คุณจะต้องออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าทันทีที่มีการส่งมอบสินค้า แม้ว่าลูกค้าหรือผู้ซื้อสินค้ายังไม่ชำระเงินค่าสินค้าก็ตาม
 • หากคุณทำธุรกิจให้บริการ คุณจะสามารถออกใบกำกับภาษีได้ก็ต่อเมื่อ ลูกค้าหรือผู้มาใช้บริการ ทำการชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

หน้าที่ของใบเสร็จรับเงิน (receipt)

ใบเสร็จรับเงิน ถือเป็นเอกสารหลักฐานที่ผู้รับเงินสามารถใช้ยืนยันกับผู้ที่มาซื้อสินค้าหรือบริการได้ว่า “คุณได้รับเงิน” หรือ “ทำการชำระเงิน” เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกฎหมายระบุให้ ผู้รับเงินจะต้องทำการออกใบเสร็จให้แก่ผู้ที่มาซื้อสินค้าหรือบริการทันทีที่มีการรับเงิน ไม่ว่าลูกค้าหรือผู้ที่มาใช้บริการจะต้องการหรือไม่ก็ตาม

ส่วนผู้ประกอบการรายย่อยก็ไม่ต้องกังวลใจไป เพราะกรมสรรพากรเขากำหนดไว้ค่อนข้างชัดเจนว่า “ธุรกิจของคุณจะต้องออกใบเสร็จก็ต่อเมื่อมีการขายสินค้าหรือบริการครั้งละ 100 บาทขึ้นไป” ส่วนผู้ประกอบการที่ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากมีการออกใบกำกับภาษีที่ระบุว่า “ได้รับเงิน” หรือ “ได้รับการชำระสินค้า/บริการ” ก็สามารถยึดใบกำกับภาษีเป็นใบเสร็จรับเงินได้เช่นกัน

ใบเสร็จรับเงิน ใช้เป็นหลักฐานลดหย่อนภาษีได้มั้ย?

ใบเสร็จรับเงิน สามารถใช้เป็นหลักฐานในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้หรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าใบเสร็จที่คุณได้จากร้านค้าหรือร้านที่ให้บริการนั้นๆ ออกใบเสร็จรับเงินให้คุณในรูปแบบใด เพราะใบเสร็จรับเงินที่สามารถใช้สำหรับลดหย่อนภาษีได้จะต้องประกอบไปด้วย

 1. เลขประจำตัวภาษีอากรของผู้ขาย
 2. ชื่อ, ชื่อร้านค้า, แบรนด์ของผู้ขาย
 3. เลขลำดับของเล่ม และใบเสร็จรับเงิน
 4. วันเดือนปี ที่ออกใบเสร็จรับเอกงิน
 5. ชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ
 6. ชนิด ชื่อ จำนวน ราคาสินค้า และจำนวนเงิน

แม้ว่าใบเสร็จรับเงินที่ระบุข้อมูลข้างต้นครบถ้วน ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีได้ในทุกกรณี เพราะสิทธิลดหย่อนภาษีบางอย่างนั้น กรมสรรพากรระบุเอกสารที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีไว้อย่างชัดเจน เช่น การซื้อประกันชีวิตลดหย่อนภาษี ที่คุณจะต้องใช้หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยจากบริษัทประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีด้วย เป็นต้น

ใบเสร็จรับเงิน กับ ค่าลดหย่อนภาษี 2562

สำหรับผู้เสียภาษีที่อยากใช้สิทธิลดหย่อนภาษีตามนโยบายค่าลดหย่อนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้น คุณสามารถใช้ใบเสร็จเป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีได้ก็ต่อเมื่อ คุณใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเหล่านี้

 1. นโยบายเที่ยวลดหย่อนภาษี 
 2. ซื้อสินค้า OTOP ลดหย่อนภาษี
 3. ซื้อหนังสือ/ e-Book ลดหย่อนภาษี
 4. มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ทั้งนั้น แม้ว่าใบเสร็จแบบเต็มรูปแบบจะสามารถใช้เป็นหลักฐานเพื่อลดหย่อนภาษีได้ แต่เพื่อความชัวร์เราแนะนำให้คุณขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากร้านค้าที่คุณซื้อสินค้าหรือบริการไว้แต่เนิ่นๆ จะเป็นการดีที่สุด และอย่าลืมตรวจสอบเงื่อนไขในการลดหย่อนภาษีให้ดี เพื่อที่คุณจะได้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ดีมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ เราแนะนำให้คุณทำการคำนวณภาษีและวางแผนที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีให้ดี เพื่อป้องกันค่าใช้จ่ายที่อาจจะบานปลายได้ และแน่นอนว่า คุณสามารถคำนวณภาษีได้ที่ แอปพลิเคชัน iTAX  pro (ฟรีทั้ง iOS และ Android) แล้วคุณจะประหยัดภาษีได้มากกว่าที่คิดแน่นอน!

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)