โหลด/แก้ไข บอจ.5 รายชื่อผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางออนไลน์ DBD ฟรี

ทั่วไป

34,637 VIEWS

แนะนำวิธี โหลด / แก้ไข บอจ.5 รายชื่อผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางออนไลน์ DBD (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) สรุปเป็นขั้นตอน สามารถทำด้วยตัวเองได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขั้นตอน แก้ไข บอจ.5 รายชื่อผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางออนไลน์ DBD (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 1. ไปที่เว็บไซต์ระบบ DBD e-Filing กรมพัฒนาธุรกิจการค้า » https://efiling.dbd.go.th/efilingweb/
 2. เลือกเมนู “ยื่นงบการเงินทางอินเทอร์เน็ต” หรือ “ยื่นงบการเงิน”
 3. ที่หน้าลงชื่อ login เข้าใช้งาน ให้กรอก เลขทะเบียนนิติบุคคล และ รหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม “Login” กรณีไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ให้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้ระบบ DBD e-Filing ที่ https://efilingfn.dbd.go.th/corpmembersignon/faces/registration.jsp
 4. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้เลือกเมนู “เตรียมข้อมูลงบการเงินและ/หรือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น” > “เตรียมข้อมูลแบบ Online” > “บันทึกบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่าน Web”
 5. เลือก “เพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใหม่”
 6. กรอกรายละเอียดข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น แล้วกด “บันทึก” จากนั้นให้เพิ่มข้อมูลผู้ถือหุ้นทีละรายจนครบ
 7. กลับมาที่หน้าหลักอีกครั้ง แล้วเลือกเมนู “นำส่งข้อมูลงบการเงินและ/หรือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น” > “ส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น”
 8. ที่หน้า นำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่ประเภทไฟล์ข้อมูลให้เลือก Web-Form > “เลือกรายการ” > เลือกรายการบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้และต้องการนำส่ง
 9. ติ๊กช่อง “ขอรับรองว่าเป็นรายการที่ถูกต้องตรงกับสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น” แล้วกดปุ่ม “คลิกนำส่ง”
 10. ระบบจะนำส่งข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเข้าสู่ฐานข้อมูลของ DBD ต่อไป

ตรวจสอบสถานะการนำส่ง บอจ.5 รายชื่อผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางออนไลน์ DBD

 1. ไปที่เว็บไซต์ระบบ DBD e-Filing กรมพัฒนาธุรกิจการค้า » https://efiling.dbd.go.th/efilingweb/
 2. เลือกเมนู “ยื่นงบการเงินทางอินเทอร์เน็ต” หรือ “ยื่นงบการเงิน”
 3. ที่หน้าลงชื่อ login เข้าใช้งาน ให้กรอก เลขทะเบียนนิติบุคคล และ รหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม “Login”
 4. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้เลือกเมนู “ประวัติการนำส่งและพิมพ์แบบ/เอกสาร” เพื่อดูสถานะ หากได้รับแจ้งแล้วจะขึ้นสถานะว่า “รับแจ้งแล้ว”

ดาวน์โหลด บอจ.5 รายชื่อผู้ถือหุ้น ฉบับล่าสุด ผ่านช่องทางออนไลน์ DBD โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ผู้ใช้งานสามารถ download บอจ.5 รายชื่อผู้ถือหุ้น ฉบับล่าสุด ผ่านช่องทางออนไลน์ DBD ได้ฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. ไปที่เว็บไซต์ระบบ DBD e-Filing กรมพัฒนาธุรกิจการค้า » https://efiling.dbd.go.th/efilingweb/
 2. เลือกเมนู “ยื่นงบการเงินทางอินเทอร์เน็ต” หรือ “ยื่นงบการเงิน”
 3. ที่หน้าลงชื่อ login เข้าใช้งาน ให้กรอก เลขทะเบียนนิติบุคคล และ รหัสผ่าน แล้วกดปุ่ม “Login”
 4. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้เลือกเมนู “ประวัติการนำส่งและพิมพ์แบบ/เอกสาร”
 5. ที่ช่องพิมพ์เอกสาร กดปุ่ม “พิมพ์”
 6. ที่หน้า เรียกดูเอกสารที่นำส่ง ไปที่ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) แล้วกดปุ่ม “Download”
 7. ระบบจะดาวน์โหลด บอจ.5 รายชื่อผู้ถือหุ้น ฉบับอัพเดตล่าสุด ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)