โหลดแอป ‘ไทยมีงานทำ’ บน Play Store / App Store

ทั่วไป

8,312 VIEWS

แอป ‘ไทยมีงานทำ’ ขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ของ สำนักงานประกันสังคม โดยให้โหลดได้ทั้งใน Google Play Store และ Apple App Store

ช่องทางโหลดแอป ‘ไทยมีงานทำ’

ขึ้นทะเบียนว่างงานและรายงานตัวผ่านเว็บไซต์

ไทยมีงานทำ ทำอะไรได้บ้าง?

  • เพียงแนบไฟล์เอกสารสําเนาบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ในระบบฯ โดยไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆ ที่สํานักงานประกันสังคม หรือ สํานักงานจัดหางานอีก
  • ตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
  • ตรวจสอบสถานะการรับสิทธิประโยชน์ทดแทน เช่น วันที่รายงานตัวครั้งต่อไป ผลการพิจารณา และจํานวนเงินที่ได้รับ
  • กรณีไม่ได้รายงานตัวตามกําหนด (ล่าช้า) ก็สามารถรายงานตัวได้
  • กรณีไม่ได้รายงานตัวในงวดเดิม ระบบฯ ขึ้นให้รายงานตัวในงวดถัดไปก็สามารถรายงานตัวในงวดเดิมได้
  • ผู้ประกันตนสามารถค้นหาตําแหน่งงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบบฯ แนะนําในระบบไทยมีงานทํา doe.go.th

สอบถามเพิ่มเติม

  • กรณีที่มีข้อสงสัยในจํานวนเงินที่ได้รับตามสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน หรือการใช้งานไทยมีงานทำ สามารถติดต่อ สอบถามได้ที่ สายด่วน 1506 กด 1

เอกสารคู่มือการใช้งาน

7 ตุลาคม 2564 – นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมมือกับกรมการจัดหางาน พัฒนาระบบ e-Service เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 กรณีว่างงานจากการถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน ให้สามารถขึ้นทะเบียนว่างงานและรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ https://e-service.doe.go.th หรือแอปพลิเคชั่น “ไทยมีงานทำ” ได้ทั้งบน iOS และ Android เพื่อทำรายการ โดยไม่ต้องมายื่นเอกสารใดๆ ที่สำนักงานประกันสังคมหรือสำนักงานจัดหางานอีก เพียงแค่แนบไฟล์เอกสารสำเนาบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ไว้ในระบบเท่านั้น

“ผู้ประกันตนว่างงานอย่าลืมดาวน์โหลดแอป “ไทยมีงานทำ” เพื่อความสะดวกในการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวได้สะดวก ทุกที่ทุกเวลา ลดขั้นตอนการยื่นเอกสาร ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อยังสำนัก สปส. หรือสำนักงานจัดหางาน พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านบริการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างยั่งยืน” เลขาฯ สปส. กล่าวทิ้งท้าย

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)