โหลดแอป ‘ทางรัฐ’ บน Play Store / App Store

ทั่วไป

34,955 VIEWS

แอป ‘ทางรัฐ’ รวบรวมบริการของภาครัฐที่สำคัญ มาไว้อยู่ในแอปเดียว ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) โดยให้โหลดได้ทั้งใน Google Play Store และ Apple App Store

ช่องทางโหลดแอป ‘ทางรัฐ’

‘ทางรัฐ’ แอปรวบรวมบริการของภาครัฐที่สำคัญมาไว้ในแอปเดียว

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. (DGA) เป็นผู้พัฒนาแอป ‘ทางรัฐ’ แอปพลิเคชันพอร์ทัลกลางสำหรับอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมออนไลน์ภาครัฐให้ประชาชน พร้อมตรวจสอบสิทธิ ติดตามสถานะการขอใช้บริการภาครัฐได้อย่างสะดวกในแอปพลิเคชันเดียว

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานแอป ‘ทางรัฐ’

 1. โหลดแอป ทางรัฐ แล้วกดปุ่ม ‘สมัครใช้งาน’
 2. ศึกษาขั้นการสมัครสมาชิก แล้วกดปุ่ม ‘เริ่มสมัครเลย’
 3. ศึกษาข้อกำหนดและความเป็นส่วนตัว แล้วกด ‘ยอมรับ’
 4. ศึกษาข้อแนะนำการสแกนบัตรประชาชน แล้วกด ‘เริ่มสแกนหน้าบัตร’
 5. สแกนหน้าบัตรประชาชน
 6. สแกนบัตรประชาชนด้านหลัง
 7. ตรวจสอบข้อมูลแล้วกด ‘ไปขั้นตอนถัดไป’
 8. ศึกษาข้อแนะนำในการสแกนใบหน้า แล้วกด ‘เริ่มยืนยันตัวตน’
 9. สแกนใบหน้าโดยจัดวางใบหน้าให้อยู่ในกรอบ
 10. พยักหน้าช้าๆ อย่างต่อเนื่อง
 11. กำหนดชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน จากนั้นกด ‘ยืนยัน’
 12. ระบุ Pin Code 6 หลักเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
 13. ระบุ Pin Code เดิมอีกครั้งเพื่อยืนยัน
 14. เปิดใช้งานสแกนใบหน้าโดยกดปุ่ม ‘ใช้งาน’ แล้วสแกนใบหน้า
 15. เมื่อผู้ใช้งานสแกนใบหน้าสำเร็จ ให้กด ‘เริ่มใช้งาน’
 16. เริ่มใช้บริการต่างๆ ของแอปทางรัฐได้ทันที

บริการภาครัฐที่รองรับ

แอปทางรัฐพร้อมให้บริการประชาชนกว่า 10 บริการ เช่น สิทธิประกันสังคม เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร สิทธิหลักประกันสุขภาพ ขอหนังสือรับรองผล O-NET รวมถึงบริการค่าน้ำ ค่าไฟ ที่สามารถชำระค่าบริการผ่าน QR Code โดยอนาคตจะมีบริการที่ครอบคลุมกว่า 100 บริการ ที่จะให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วซึ่งจะเป็นศูนย์รวมบริการภาครัฐให้บริการประชาชนได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)