จองวัคซีนโมเดอร์นา 1,650 ต่อโดส ที่ไหนได้บ้าง?

ทั่วไป

8,124 VIEWS

สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ประกาศปรับลดราคา จองวัคซีนโมเดอร์นา ลงเหลือโดสละ 1,650 บาท (รวม 2 เข็มลดเหลือ 3,300 บาท) จากราคาแรกสุด 1,900 บาท และปรับราคามาครั้งหนึ่งแล้วเหลือ 1,700 บาท โดยใช้อัตราเดียวกันนี้กับโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการทุกแห่ง รวมค่าวัคซีน ค่าบริการ และค่าประกันวัคซีนแล้ว

อย. ขึ้นทะเบียน ‘วัคซีนไฟเซอร์’ ให้ใช้ในไทยได้แล้ว

เปรียบเทียบราคาวัคซีนโควิด-19 ต่อโดส (อัพเดตล่าสุด มิ.ย. 2564)

องค์การเภสัชกรรม ชี้แจง วัคซีนโมเดอร์นา รอเซ็นสัญญา ส.ค. 2564

เคาะราคาวัคซีน ‘โมเดอร์นา’ 2 โดส เหลือราคา 3,300 บาท

นายแพทย์เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เปิดเผยว่า สมาคมโรงพยาบาลเอกชน องค์การเภสัชกรรม และบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ในฐานะตัวแทนจำหน่ายวัคซีน โมเดอร์นา ได้ร่วมประชุมเพื่อกำหนดราคาค่าบริการวัคซีน ‘โมเดอร์นา’ ของโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยได้กำหนดอัตราค่าบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา 1,700 บาท ต่อโดส และต่อมา 1 กรกฎาคม 2564 ได้ปรับราคาอีกครั้งลดเหลือ 1,650 และต้องใช้ครบ 2 โดส ราคารวมจึงอยู่ที่ 3,300 บาท (จากเดิมราคารวม 3,800 บาท) โดยอัตราค่าบริการนี้รวมค่าวัคซีน ค่าบริการ และค่าประกันวัคซีนทั้งหมดแล้ว ซึ่งจะใช้อัตราเดียวกันนี้ทุกโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการ

เรียกเก็บเงินค่า จองวัคซีนโมเดอร์นา กับลูกค้าที่จองไว้เริ่ม 1 ก.ค. 2564

สำหรับลูกค้าที่ลงชื่อ จองวัคซีนโมเดอร์นา กับทางโรงพยาบาลเอกชนในช่วงที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่งจะเริ่มเรียกเก็บเงินค่าจองวัคซีนกับลูกค้าที่จองไว้ เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป เพราะต้องทราบจำนวนโดสที่แน่นอนสำหรับสั่งจองวัคซีนโมเดอร์นากับทางองค์การเภสัชกรรม เนื่องจากโรงพยาบาลเอกชนจะต้องส่งยอดวัคซีนโมเดอร์นาที่จะสั่งซื้อและชำระเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวนให้องค์การเภสัชกรรมภายในเดือนกรกฎาคมนี้

กำหนดส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา ยังเป็นช่วง ต.ค. 2564 เหมือนเดิม

นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นายังคงเป็นไปตามกำหนดเดิม คือ ช่วงต้นไตรมาส 4 ปีนี้ (ช่วงตุลาคม 2564) โดยภายในสัปดาห์หน้า บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด และ องค์การเภสัชกรรม จะเซ็นสัญญาลงนามซื้อขายวัคซีนโมเดอร์นาอย่างเป็นทางการต่อไป

เปิดกำหนดการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา 3 ล็อต

สมาคมโรงพยาบาลเอกชนเคยเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่ากำหนดส่งวัคซีนโมเดอร์นา คาดว่าจะเป็นช่วงเดือนตุลาคม 2564 โดยจะสั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์นา ผ่านองค์การเภสัชกรรม (อภ.) รวม 10 ล้านโดส โดยจะทยอยเข้ามาจำนวน 3 ล็อต ดังนี้

  • ล็อตแรก: 4 ล้านโดส – ตุลาคม 2564
  • ล็อตที่สอง: 1 ล้านโดส – ช่วงต้นปี 2565
  • ล็อตสุดท้าย: 5 ล้านโดส – จะทยอยเข้ามาต่อเนื่อง

ทั้งนี้ วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) เป็นวัคซีนโควิด-19 ที่ผลิตโดยบริษัท Moderna และได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้สามารถใช้ในกรณีฉุกเฉินได้

จอง Moderna ที่ไหนได้บ้าง?

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)