iTAX paystation โปรแกรม payroll สำหรับ Digital Transformation

ภาษี

โปรแกรม payroll รูปแบบใหม่ มาพร้อมระบบ Self-service ลดงานและคืนเวลาให้ HR พร้อมเชื่อมต่อการคำนวณภาษีและการเงินส่วนบุคคลสำหรับพนักงานในรูปแบบที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน

ทำ Digital Transformation ในองค์กร เริ่มได้ง่ายๆ ด้วยโปรแกรม payroll

iTAX paystation โปรแกรม payroll รูปแบบใหม่

ติดต่อ 062-486-9787

จัดการ Payroll อัตโนมัติ

เมื่อคุณคอนเฟิร์ม payroll ระบบจะเตรียมเอกสารและ file ยื่นออนไลน์ต่างๆ ทั้งหมดให้ทันที บอกลาการ copy/paste ข้อมูลเดิมซ้ำๆ เพื่อทำเอกสารแยกตามรายการ

เอกสาร และไฟล์ต่างๆ ที่จะได้รับ:

 • ไฟล์โอนเงินธนาคาร
 • ประกันสังคม (สปส.1-10, กท 20ก)
 • ภาษี (ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 1ก)
 • สลิปเงินเดือน / ใบ 50 ทวิ และ
 • อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

Self-service กระจายงาน

ระบบ Self-service จะช่วยกระจายงานให้พนักงานจัดการตนเอง เพื่อแบ่งเบางาน HR เช่น:

 • ดาวน์โหลด สลิปเงินเดือน / ใบ 50 ทวิ
 • แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
 • แจ้งสิทธิลดหย่อนประจำปี
 • ลางาน และ
 • อื่นๆ อีกมายมาย

ด้าน HR เพียงอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอ ระบบก็จะบันทึกข้อมูลและประมวลผลให้อัตโนมัติ เพิ่มความแม่นยำของข้อมูลพนักงานและลดภาระงานของ HR ได้อย่างมีนัยสำคัญ

ลงเวลาเข้างานที่ไหนก็ได้

ด้วยระบบ Time Attendance รองรับการลงเวลาเข้า-ออกงานผ่าน app ได้ด้วยตัวเอง จึงเหมาะสำหรับธุรกิจที่เริ่มเปลี่ยนแนวทางการทำงานเป็น Work from Home

หากเป็นกิจการที่พนักงานต้องทำงาน on-site ก็ไม่ต้องเสียเวลาต่อคิวที่เครื่องตอกบัตร เพราะระบบลงเวลาเข้างานของ iTAX paystation สามารถใช้ GPS ตรวจสอบพิกัดเมื่อลงเวลาได้ว่าอยู่ที่บริษัทหรือไม่ พร้อมระบบตรวจสอบใบหน้า หมดปัญหาการตอกบัตรแทนกัน

Sync กับแอปวางแผนภาษี

iTAX paystation อาศัยข้อได้เปรียบจากการเชื่อมต่อกับแอป iTAX ซึ่งเป็น app คำนวณภาษีสำหรับพนักงานได้อย่างเต็มรูปแบบ โดย app จะดึงข้อมูลรายได้, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จาก iTAX paystation มาคำนวณภาษีให้พนักงานทุกคนแบบ Real-time พร้อมวางแผนภาษีด้วยตัวเองได้อย่างแม่นยำ

ค่าบริการ

 • iTAX paystation คิดค่าบริการเริ่มต้นที่ ฿1,000 ต่อเดือน สำหรับพนักงานไม่เกิน 20 คนต่อบริษัท
 • กรณีมีพนักงานเกิน 20 คน จะคิดค่าบริการ ฿50 ต่อคน ต่อเดือน สำหรับพนักงานคนที่ 21 เป็นต้นไป

UPGRADE TODAY

อัปเกรดจากระบบเก่ามาเป็น iTAX paystation เพื่อให้งาน payroll สิ้นเดือนนี้สบายกว่าที่เคย

โทร. 062-486-9787

สูตรคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินเดือนพนักงาน

การจ่ายเงินเดือนพนักงาน (เงินได้ประเภทที่ 1)  กฎหมายกำหนดให้นายจ้างซึ่งเป็นผู้จ่ายค่าจ้างให้พนักงานคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นรายเดือนจากเงินเดือนที่จ่ายให้พนักงานแต่ละเดือน โดยต้อง คำนวณภาษี ของพนักงานแยกเป็นรายบุคคล ซึ่ง iTAX paystation อ้างอิงวิธีคำนวณตามมาตรฐานของกรมสรรพากรโดยมีหลักการเบื้องต้น ดังนี้

หลักการทั่วไปเกี่ยวกับการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเงินเดือนพนักงาน

โดยปกติแล้ว การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายเดือนของพนักงาน จะใช้วิธีคำนวณจากการประมาณการรายได้และสิทธิประโยชน์ทางภาษีของพนักงานตลอดทั้งปี แล้วจึงนำค่าภาษีทั้งหมดที่คำนวณได้มาแบ่งซอยย่อยเป็นรายเดือน

ให้นายจ้างคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายโดยอิงจากฐานเงินเดือนของพนักงานที่จะได้รับตลอดทั้งปี แล้วหักด้วยสิทธิหัก ค่าใช้จ่าย และ ค่าลดหย่อน ที่แจ้งว่าจะใช้สิทธิ์ตลอดทั้งปี เมื่อคำนวณได้ค่าภาษีประจำปีแล้ว จึงนำมาหารเฉลี่ยตามจำนวนงวดที่จ่าย

ค่าภาษีที่คํานวณได้ ÷ จํานวนงวด = ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เช่น คำนวณค่าภาษีทั้งปีแล้วได้ ฿12,000 โดยจ่ายเงินเดือนเป็นรายเดือน ดังนั้น ตลอดทั้งปีจึงมีการจ่ายเงินเดือน 12 งวด ทำให้ทุกๆ เดือนต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เดือนละ ฿1,000 เป็นต้น

อย่างไรก็ดี หากหารภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามจำนวนงวดแล้วไม่ลงตัว การหักภาษีจะไม่ปัดเศษขึ้น เช่น คำนวณภาษีตลอดทั้งปีได้ 20,600 บาท เมื่อหารตามจำนวนงวด 12 เดือนแล้วจะได้  1,716.6666667 (20,600/12 เดือน) ในกรณีเช่นนี้ การหักภาษี ณ ที่จ่ายจะใช้เลข 1,716.66 ไปเลย (ไม่ปัดเศษเป็น 1,716.67)

หมายเหตุ: การแจ้งสิทธิลดหย่อนของพนักงานสามารถแจ้งให้นายจ้างหรือ HR ทราบล่วงหน้าได้ตั้งแต่ช่วงต้นปี โดยการแจ้งในแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (แบบ ล.ย.01) ที่นายจ้างทำขึ้น และให้มีผลต่อการคำนวณภาษีหัก​ ณ ที่จ่ายในงวดนั้นทันที แม้ว่าจะจ่ายค่าลดหย่อนนั้นในเดือนอื่นของปีก็ตาม เว้นแต่จะเป็นค่าลดหย่อนเงินบริจาคให้คำนวณหักได้เมื่อมีการจ่ายเงินบริจาคจริงเท่านั้น

ทั้งนี้ กรณีพนักงานได้แจ้งเปลี่ยนแปลงรายการค่าลดหย่อนระหว่างปี ให้คำนวณหักค่าลดหย่อนตามที่พนักงานได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย

หลักพิเศษสำหรับการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย เฉพาะเดือนธันวาคม

การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายของเดือนธันวาคมจะมีความพิเศษกว่าเดือนอื่นๆ กล่าวคือ อาจไม่ใช่เลขอัตราเดียวกับที่เคยถูกหักในเดือนอื่นๆ เนื่องจากในเดือนธันวาคมจะใช้วิธีคำนวณจากเศษคงเหลือของภาษีตลอดทั้งปีหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน

เช่น คำนวณภาษีตลอดทั้งปีได้ 20,600 บาท และเมื่อเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายนถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไปเดือนละ 1,716.66 บาท รวม 11 เดือน จึงถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายระหว่างปีไปแล้วรวม 18,883.26 บาท (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1,716.66 x 11 เดือน)

ดังนั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายในเดือนธันวาคมจึงนำภาษีที่คำนวณตลอดทั้งปี 20,600ภาษีหัก ณ ที่จ่ายระหว่างปี 18,883.26 = 1,716.74 บาท 

สรุป เดือนธันวาคมจึงต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 1,716.74 บาท

เสียเวลาคำนวณภาษีเงินเดือนเองทำไม? 

iTAX paystation โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป

ติดต่อ 062-486-9787

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)