โหลดแอป ‘สช. On Mobile’ เช็กสิทธิ เงินเยียวยานักเรียน ร.ร.เอกชน 2,000 บน Play Store / App Store

ทั่วไป

24,595 VIEWS

แอป ‘สช. On Mobile’ ตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนเอกชน อัตรา 2,000 บาท โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งจะเริ่มจ่ายเงินเยียวยานักเรียนในโรงเรียนเอกชนตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2564 เป็นต้นไป โดยให้โหลดได้ทั้งใน Google Play Store และ Apple App Store

ช่องทางการโหลดแอป สช. On Mobile

แอป ‘สช. On Mobile’ ตรวจสอบสิทธิ เงินเยียวยานักเรียน โรงเรียนเอกชน 2,000 บาท

Application ‘สช. On Mobile’ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ รองรับการให้บริการต่อไปนี้

1. เช็กสิทธิ เงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตรวจสอบสิทธิ์ การรับเงินมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการสำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระให้แก่ผู้ปกครองในอัตรา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน

หมายเหตุ: กรณีนักเรียนต่างชาติที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน หรือนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน ให้ใช้รหัส  G-Code ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยสามารถติดต่อขอทราบรหัส G-Code ได้จากโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

2. ตรวจสอบสถานะโรงเรียนเอกชน

ตรวจสอบโรงเรียนที่ลูกท่านเรียนอยู่นั้น ได้รับการจัดตั้งถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่

3. ตรวจสอบสถานะครูที่สอนในโรงเรียนเอกชน

ตรวจสอบได้ว่า ครูที่สอนในโรงเรียนเอกชน มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือไม่

4. ค้นหาโรงเรียนเอกชน

ค้นหาโรงเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสามัญ โรงเรียนนานาชาติ หรือโรงเรียนนอกระบบ

5. ตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาลของครูเอกชน

ครูโรงเรียนเอกชนสามารถใช้แอป สช. On Mobile ตรวจสอบสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล

ช่องทางตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนเอกชนทางเว็บไซต์

นอกจากช่องทางแอป สช. On Mobile แล้ว นักเรียนโรงเรียนเอกชนยังสามารถตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยา 2,000 บาท ได้ทางเว็บไซต์ https://regis-test.opec.go.th ของ สช. โดยตรง ซึ่งเป็นเว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับโรงเรียนเอกชนเท่านั้น

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)