โหลด แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิเยียวยา ผู้ประกันตน ม.39-40

ทั่วไป

110,030 VIEWS

สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ ทบทวนสิทธิเงินเยียวยา 5,000 บาท กรณีที่ผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) ทั้ง 29 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมของรัฐ เช็กสิทธิแล้วพบว่าตนไม่มีสิทธิรับเงินเยียวยา โดยจะเริ่มเปิดให้ทบทวนสิทธิเยียวยาได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2564 และสามารถโหลด แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิเยียวยา ได้แล้ว

โหลด แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิเยียวยา

ผู้ประกันตนที่ต้องการขอทบทวนสิทธิสามารถโหลด แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิเยียวยา ของผู้ประกันตนไปล่วงหน้าได้ หรือขอรับแบบฟอร์มฯ ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ก็ได้

วิธีกรอก แบบฟอร์มขอทบทวนสิทธิเยียวยา

 1. กรอกชื่อนามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และ เบอร์โทรศัพท์
 2. ระบุพื้นที่จังหวัดที่ตนได้รับผลกระทบ (กรอกจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม)
 3. เลือกแนบหลักฐานประกอบทั้ง 3 รายการ (สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหลักฐานการชำระเงินสมทบประกันสังคมในเดือนกรกฎาคม)
 4. ลงชื่อนามสกุล วันที่ แล้วเซ็นชื่อกำกับ

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 29 จังหวัด

ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ที่จะมีสิทธิรับเงินเยียวยาต้องอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งประกาศเป็นพื้นที่ ‘ล็อกดาวน์’ ได้แก่

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. กาญจนบุรี
 3. ชลบุรี
 4. ฉะเชิงเทรา
 5. ตาก
 6. นครปฐม
 7. นครนายก
 8. นครราชสีมา
 9. นราธิวาส
 10. นนทบุรี
 11. ปทมุธานี
 12. ประจวบคีรีขันธ์
 13. ปราจีนบุรี
 14. ปัตตานี
 15. พระนครศรีอยุธยา
 16. เพชรบุรี
 17. เพชรบูรณ์
 18. ยะลา
 19. ระยอง
 20. ราชบุรี
 21. ลพบุรี
 22. สงขลา
 23. สิงห์บุรี
 24. สมุทรปราการ
 25. สมุทรสงคราม
 26. สมุทรสาคร
 27. สระบุรี
 28. สุพรรณบุรี
 29. อ่างทอง

หมายเหตุ: การเดินทางเข้า-ออกพื้นที่สีแดงเข้มต้องลงทะเบียนรับ QR Code เดินทางข้ามพื้นที่ covid-19.in.th ‘หยุดเชื้อเพื่อชาติ’ ด้วย

วิธีขอทบทวนสิทธิเงินเยียวยาประกันสังคม

วิธีทบทวนสิทธิเงินเยียวยา ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้

 1. โทรติดต่อสายส่วนประกันสังคม 1506 เพื่อตรวจสอบข้อมูลสิทธิเบื้องต้นและความแออัดหากต้องติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ฯ (โปรดเตรียมข้อมูลบัตรประชาชนเพื่อแจ้งเลขบัตรประชาชน 13 หลักแก่เจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันตัวตน)
 2. หากตรวจสอบแล้วพบว่าอยู่ในเกณฑ์ขอทบทวนสิทธิได้ จึงค่อยเดินทางไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มที่ตนเองอยู่

เอกสารที่ต้องเตรียมไปสำหรับขอทบทวนสิทธิเงินเยียวยาประกันสังคม

ผู้ประกันตน ม.39

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาใบเสร็จการชำระเงินสมทบประกันสังคมในเดือนกรกฎาคม

ผู้ประกันตน ม.40

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาใบเสร็จการชำระเงินสมทบประกันสังคมในเดือนกรกฎาคม

ทบทวนสิทธิเงินเยียวยา ประกันสังคม กรณีเช็คเงินเยียวยาแล้วไม่ได้สิทธิ์

 • กรณีที่หากเช็คแล้วไม่ได้สิทธิ์ ให้ยื่นทบทวนสิทธิ์เยียวยาอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 1 กันยายน 2564 โดยระหว่างนี้สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตนสอบถามผ่านสายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • กรณีได้รับสิทธิ์แล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา อาจเกิดจากการโอนเงินไม่สำเร็จ ผู้ประกันตนควรรีบติดต่อธนาคารโดยด่วน กรณีที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ให้รีบไปดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน หรือเปลี่ยนจากผูกพร้อมเพย์เบอร์โทรศัพท์เป็นพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนเพื่อรับเงินเยียวยา ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินรอบเก็บตกให้ทุกวันพฤหัสบดี โปรดตรวจสอบยอดเงินโอนอีกครั้ง

รอบเวลาการโอนเงินเยียวยาของแต่ละธนาคาร

 • ธนาคารออมสิน โอนเวลา 1.00 น.
 • ธนาคารกสิกรไทย โอนเวลา 1.35 น.
 • ธนาคารกรุงไทย โอนเวลา 3.00 น.
 • ธนาคารกรุงเทพ โอนเวลา 3.00 น.
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ โอนเวลา 4.00 น.
 • ธกส. โอนเวลา 4.30 น.
 • ธนาคารอื่นๆ โอนเงินภายในเวลา 5.00 น.

ช่องทางตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยา ประกันสังคม ของผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40

วิธีตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยามาตรา 39 และการขอทบทวนสิทธิ์

 1. ไปที่เว็บไซต์ประกันสังคม >> www.sso.go.th
 2. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 3. กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
 4. กด ‘ค้นหา’
 5. ระบบจะแจ้งผล “ได้รับสิทธิ” หรือ “ไม่ได้รับสิทธิ” ตามเงื่อนไขโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 29 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ
 6. กรณีขึ้นว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” ให้รอทบทวนสิทธิอีกครั้ง ในวันที่ 1 กันยายน 2564 โดยระหว่างนี้ผู้ประกันตนสอบถามผ่านข้อมูลผ่านสายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 7. กรณีขึ้นว่าได้รับสิทธิแต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา โปรดรีบติดต่อธนาคารโดยด่วน
 8. กรณีที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ให้รีบไปดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน หรือเปลี่ยนจากผูกพร้อมเพย์เบอร์โทรศัพท์เป็นพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนเพื่อรับเงินเยียวยา

หมายเหตุ: สำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินรอบเก็บตกให้ทุกวันพฤหัสบดี โปรดตรวจสอบยอดเงินโอนอีกครั้ง

วิธีตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยามาตรา 40 และการขอทบทวนสิทธิ์

 1. ไปที่เว็บไซต์ประกันสังคม >> www.sso.go.th
 2. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 3. กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
 4. กด ‘ค้นหา’
 5. ระบบจะแจ้งผล “ได้รับสิทธิ” หรือ “ไม่ได้รับสิทธิ” ตามเงื่อนไขโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด 29 จังหวัด ใน 9 ประเภทกิจการ
 6. กรณีขึ้นว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” ให้รอทบทวนสิทธิอีกครั้ง ในวันที่ 1 กันยายน 2564 โดยระหว่างนี้ผู้ประกันตนสอบถามผ่านข้อมูลผ่านสายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 7. กรณีขึ้นว่าได้รับสิทธิแต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา โปรดรีบติดต่อธนาคารโดยด่วน
 8. กรณีที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ให้รีบไปดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน หรือเปลี่ยนจากผูกพร้อมเพย์เบอร์โทรศัพท์เป็นพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนเพื่อรับเงินเยียวยา

หมายเหตุ: สำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินรอบเก็บตกให้ทุกวันพฤหัสบดี โปรดตรวจสอบยอดเงินโอนอีกครั้ง

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)