แจ้งเบาะแส เด็กแว้น-แข่งรถ รับ 3,000 บาท

ทั่วไป

รับ 3,000 บาท! เมื่อ แจ้งเบาะแส เด็กแว้น-แข่งรถ จนจับกุมได้ ถ่ายภาพ-คลิปเป็นหลักฐาน แจ้ง 191, 1599, หรือเฟสบุ๊คศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร.

วิธีแจ้งเบาะแส เด็กแว้น-แข่งรถ

  • ถ่ายภาพ-คลิปเป็นหลักฐาน

3 ช่องทางแจ้งเบาะแส เด็กแว้น-แข่งรถ

เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัล

  • ต้องถึงขั้นจำกุมและเปรียบเทียบปรับได้แล้ว

แจ้งเบาะแส เด็กแว้น-แข่งรถ มีประชาชนได้รับค่าตอบแทนแล้ว จำนวน 23 ราย จ่ายเงินรางวัลไปแล้ว 69,000 บาท

22 กุมภาพันธ์ 2566 – นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลตระหนักและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตของเด็กและเยาวชน อันเป็นปัญหาที่สร้างอุบัติเหตุบนท้องถนน เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนน และสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประชาชนในชุมชนและสังคม มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นางสาวรัชดา กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการแข่งรถในทาง เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ เช่น การแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น หรือรู้ตัวผู้จัด ผู้สนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการแข่งรถ ให้ประชาชนบันทึกภาพและคลิปด้วยตนเองพร้อมข้อมูลรายละเอียดแล้วแจ้งผ่าน 3 ช่องทาง คือ ศูนย์ 191 สายด่วน 1599 หรือเพจเฟซบุ๊คศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร. (ส่งข้อมูล inbox )

“สำหรับข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากประชาชนสามารถนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดการแข่งรถในทางได้ ผู้แจ้งจะได้รับค่าตอบแทน รายละ 3,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีผู้แจ้ง ทั้งนี้ ปัจจุบันมีประชาชนที่ให้ข้อมูลหรือเบาะแสได้รับค่าตอบแทนแล้ว จำนวน 23 ราย เป็นเงิน 69,000 บาท” นางสาวรัชดา กล่าว

เงินรางวัลแจ้งเบาะแส เด็กแว้น-แข่งรถได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

ประมวลรัษฎากร มาตรา 42(11) ยกเว้นภาษีให้กับสินบนรางวัลที่ทางราชการจ่ายให้เพื่อประโยชน์ในการปราบปรามการกระทำความผิด ดังนั้น เงินที่ได้มาก้อนนี้ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่อย่างใด

 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)