แจกชุดตรวจโควิดฟรี 8.5 ล้านชุด ให้ประชาชนทั่วประเทศ โดย สปสช.

ทั่วไป

8,906 VIEWS

ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติเห็นชอบ แจกชุดตรวจโควิดฟรี จำนวน 8.5 ล้านชุด โดย สปสช. การจัดซื้อชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK)  เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 กำหนดวงเงินเบื้องต้น 1,014 ล้านบาท

กลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิลงทะเบียน

 1. ผู้มีโรคประจำตัวกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด
 2. ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ เช่น มีไข้ มีอาการไอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจหอบ หายใจลำบาก
 3. ผู้ที่อยู่อาศัยร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อโควิด
 4. ผู้ที่ทำงานประสานงานในชุมชน

2 ช่องทางหลักสำหรับ แจกชุดตรวจโควิด ATK ฟรี ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง

นพ.จเด็จ กล่าวเพิ่มเติมว่า สปสช. จะใช้รูปแบบการแจก 2 ช่องทาง ได้แก่ แจกในชุมชนแออัด-ตลาด และแจกที่หน่วยบริการ เช่น โรงพยาบาล คลินิก รวมถึงตามร้านขายยาในพื้นที่สีแดง

ช่องทางที่ 1 แจกชุดตรวจโควิด ATK ฟรี ผ่านผู้ประสานงาน

ช่องทางแรกคือกระจายชุดตรวจโควิด ATK ให้ชุมชนแออัด รวมทั้งกระจายไปตามตลาดต่างๆ โดยที่ประชาชนไม่ต้องเดินทางมารับที่หน่วยบริการ

ทั้งนี้ จะกระจายชุดตรวจโควิดผ่านทางผู้นำชุมชน หรือผู้ประสานงาน หรืออาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อนำไปกระจายให้กลุ่มเป้าหมายต่อไป

ช่องทางลงทะเบียนรับชุดตรวจโควิด
 • ประชาชนในพื้นที่ กทม. – ลงทะเบียนรับชุดตรวจโควิด ATK กับศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) 68 แห่งทั่วกรุงเทพฯ >> ดูช่องทางติดต่อ ศบส.
 • พื้นที่ต่างจังหวัด – ลงทะเบียนรับชุดตรวจโควิด ATK กับหน่วยบริการในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือ โรงพยาบาลใกล้บ้าน

ช่องทางที่ 2 แจกที่หน่วยบริการ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถติดต่อขอรับแจกชุดตรวจโควิด ATK ฟรี เพื่อนำกลับไปตรวจที่บ้าน โดยลงทะเบียนขอรับผ่านผ่านแอป เป๋าตัง ของธนาคารกรุงไทย

ทั้งนี้สามารถติดต่อเข้าไปรับชุดตรวจได้ที่หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่สีแดง ได้แก่

 • โรงพยาบาล
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • คลินิก
 • ร้านขายยา

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับชุดตรวจโควิด ATK ผ่านแอปเป๋าตัง (เริ่ม 11 กันยายน 2564)

 1. เปิดแอป “เป๋าตัง”
 2. ไปที่เมนู “รับชุดตรวจโควิด-19 ฟรี” ในหัวข้อ “เป๋าตังสุขภาพ”
 3. ทำแบบคัดกรองความเสี่ยง
 4. กด “รับชุดตรวจโควิด-19”

หากผลประเมินพบว่าอยู่ในเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง แอปเป๋าตังจะแสดงร้านขายยาใกล้บ้านเพื่อไปขอรับหรือให้ผู้อื่นไปรับที่หน่วยบริการ โดยจะมีข้อมูลให้ติดต่อเข้ารับชุดตรวจ ATK ตามหน่วยบริการที่ระบุไว้ในพื้นที่ใกล้บ้าน

รายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการได้ผ่านแอป “เป๋าตัง” ในเมนู “รับชุดตรวจโควิด-19 ฟรี” ในหัวข้อ “เป๋าตังสุขภาพ” (เริ่มเช็กรายชื่อหน่วยบริการได้ 11 กันยายน 2564) และสามารถสังเกตได้จากหน้าร้านยาที่มีสติกเกอร์แสดงตัวว่าเป็นจุดแจก ATK ของ สปสช. ด้วย

ขั้นตอนการเข้ารับชุดตรวจโควิด ATK หลังลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังสำเร็จ

 1. ไปที่หน่วยบริการใกล้บ้านที่ลงทะเบียนไว้
 2. สแกน QR Code ในแอป “เป๋าตัง” เพื่อยืนยันตัวตน
 3. รับชุดตรวจโควิด ATK ฟรี จำนวน 2 ชุด สำหรับตรวจ 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 5 วัน พร้อมรับคำแนะนำการดูแลตนเอง
 4. กรณีที่ตรวจแล้วพบว่ามีเชื้อโควิด (ผลตรวจเป็นบวก) จะสามารถเข้าสู่ระบบการดูแล Home Isolation

บอร์ด สปสช. อนุมัติวงเงินพันล้าน แจกชุดตรวจโควิดฟรี 8.5 ล้านชุด

19 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2564 (วาระพิเศษ) โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน มีมติอนุมัติเห็นชอบการจัดซื้อชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 8.5 ล้านชุด เพื่อนำไปแจกจ่ายกับประชาชนในทุกสิทธิต่อไป โดยการจัดซื้อชุดตรวจโควิดให้ประชาชนจะดำเนินแผนการจัดหาภายใต้โครงการยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามโครงการพิเศษ ปี 2564 ซึ่งจะจ่ายให้แก่เครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ (เครือข่าย รพ.ราชวิถี) ดำเนินการจัดหาเพื่อสนับสนุนชุดตรวจให้แก่หน่วยบริการในเครือข่ายและประชาชน โดยคาดว่าจะนำไปสู่การเปิดให้ประชาชนสามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK เอง ในช่วงระหว่างเดือน ส.ค. – ก.ย. 2564

นายอนุทิน ชาญวีรกูล กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่มีจำนวนมากในขณะนี้ จำเป็นที่จะต้องมีการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็ว จึงได้จัดให้มีการประชุมบอร์ด สปสช. เป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ขอความเห็นชอบในการจัดหาชุดตรวจ ATK ให้ประชาชนสามารถตรวจหาเชื้อเองได้ในเบื้องต้น โดยหลักการที่จะให้ความสำคัญกับประชากรทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือแรงงานต่างด้าว เพื่อให้หาเชื้อได้ครอบคลุมที่สุด และต้องทำด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้

ด้าน นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สำหรับการเตรียมงบประมาณจัดหาชุดตรวจ ATK ให้หน่วยบริการแจกจ่ายประชาชนทุกคนทุกสิทธิ จะเป็นการใช้จ่ายจากงบประมาณตาม พ.ร.ก.กู้เงินฯ โดยให้เครือข่าย รพ.ราชวิถี จัดหาชุดตรวจผ่านองค์การเภสัชกรรม (อภ.) โดยในส่วนของวงเงินเบื้องต้น 1,014 ล้านบาท เป็นการประเมินจากจำนวนผู้ติดเชื้อ และปริมาณชุดตรวจที่คาดว่าจะใช้ราว 8.5 ล้านชิ้น ในช่วงตั้งแต่วันนี้ถึงเดือน ก.ย. 2564

เห็นชอบการจ่ายชดเชยสำหรับบุคลากรที่จัดการศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในวงเงินเหมาจ่ายศพละ 2,500 บาท

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้ สปสช. ใช้เงินกองทุนจากรายการและประเภทบริการอื่น หรือรายการ “รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม” ที่ไม่มีภาระผูกพันทดรองจ่ายค่าบริการโควิด-19 ไปก่อน ในระหว่างรองบประมาณที่จะได้รับเพิ่มเติมจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ รวมถึงให้ความเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง การจ่ายชดเชยสำหรับบุคลากรที่จัดการศพผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในวงเงินเหมาจ่าย 2,500 บาทต่อศพ ซึ่งรวมอุปกรณ์ป้องกันตัวและถุงเก็บศพ

ขณะเดียวกัน บอร์ด สปสช. ยังได้เห็นชอบให้ “การเข้ารับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เกี่ยวกับหรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19) ในสถานบริการอื่น ให้ถือเป็นกรณีที่มีเหตุสมควร” ตาม (ร่าง) ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง กำหนดกรณีที่มีเหตุสมควรและอัตราค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการมีสิทธิได้รับ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2564 ซึ่งประชาชนจะสามารถเข้ารับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เกี่ยวกับโควิด-19 เช่น การฉีดวัคซีน บริการกักกันโรค หรืออื่นๆ ที่ไหนก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องไปหน่วยบริการประจำ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)