เลื่อนเปิดเทอม คงตามกำหนดเดิม 14 มิ.ย. 2564 ศธ. ไม่เลื่อนต่อ

ทั่วไป

73,812 VIEWS

เลื่อนเปิดเทอม 2564 คงกำหนดการเดิม เป็นวันที่ 14 มิ.ย. 2564 ศธ.ไม่เลื่อนต่อ ครูฉีดวัคซีนแล้ว 70% เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ส่วนสถานศึกษาพื้นที่สีแดง-พื้นที่สีส้ม หากต้องการเปิดก่อนต้องผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ส่วนพื้นที่สีแดงเข้ม 4 จังหวัด กรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปทุมธานี-สมุทรปราการ ต้องสอน on-line หรือ on-air เท่านั้น

นายกฯ สั่งเบรค ห้ามฉีดวัคซีนโควิด แบบ Walk in

หมอพร้อม ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่านไลน์

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผ่านเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการว่า เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) ได้รับทราบให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 2564 ออกไปอีก เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 (เดิมกำหนดเดิม 1 มิถุนายน ที่ถูกเลื่อนมาครั้งหนึ่งแล้ว)  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรให้เลื่อนการเปิดเทอมออกไปก่อน เพื่อลดความเสี่ยงของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้งจะได้มีระยะเวลาฉีดวัคซีนสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และรองรับการย้ายที่เรียนของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้น

คุมเข้มทุกพื้นที่ เลื่อนเปิดเทอม แต่ขอเปิดล่วงหน้าได้ถ้าจำเป็นและมีความพร้อม 

หากมีสถานศึกษาใดในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) และพื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม) ต้องการเปิดเทอม 1/2564 ก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 สถานศึกษาดังกล่าวจะต้องดำเนินการประเมินความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus ของกระทรวงสาธารณสุข และต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดด้วย เพื่ออนุญาตให้สถานศึกษาดังกล่าวสามารถจัดการเรียนการสอนได้ก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2564

เลื่อนเปิดเทอม 4 จังหวัด ‘พื้นที่แดงเข้ม’ ยังห้ามเปิดเทอมล่วงหน้า ทำได้มากสุดแค่ ‘ออนไลน์’ กับ ‘ออนแอร์’

สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ หากต้องการเปิดสอนก่อนวันที่ 14 มิ.ย. 2564 จะต้องจัดการเรียนได้ในรูปแบบการสอนออนไลน์ และออนแอร์เท่านั้น

เปิดเทอมไม่พร้อมกัน แต่ต้องปิดเทอม 15 ต.ค. 2564 พร้อมกัน

กระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำว่า แม้แต่ละโรงเรียนจะมีกำหนดเปิดภาคการศึกษา 1/2564 ไม่พร้อมกัน แต่ทุกแห่งต้องกำหนดปิดเทอมพร้อมกัน คือ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เพื่อไม่กระทบกับปฏิทินการสอบต่างๆ ของนักเรียน และจะเปิดภาคเรียนที่ 2 ตรงกัน คือ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

ศบค. ออกมาตรการผ่อนคลายการใช้สถานที่จัดการเรียนการสอนสำหรับพื้นที่สีแดงและสีส้ม

ล่าสุด ศบค. ได้ผ่อนคลายมาตรการการใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนตามระดับสถานการณ์ของพื้นที่ดังนี้ 

  • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ – ห้ามใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก ยังคงไม่สามารถเปิดเรียนที่โรงเรียนได้
  • พื้นที่ควบคุมสูงสุด (พื้นที่สีแดง) 17 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี สมุทรสาคร สงขลา และสุราษฎร์ธานี – ให้ใช้อาคารสถานที่เปิดการเรียนการสอนได้ แต่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
  • พื้นที่ควบคุม (พื้นที่สีส้ม) จังหวัดที่เหลือ 56 จังหวัด เปิดเรียนได้ตามมาตรการ ศบค.

อย่างไรก็ตาม สถานศึกษามีหน้าที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พิจารณารูปแบบการเรียนการสอน โดยยึดหลักความปลอดภัยสูงสุดของเด็ก ครู ผู้ปกครองเป็นที่ตั้ง ทั้งนี้ นักเรียนทุกคนต้องไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้ โดยไม่บังคับว่าเด็กทุกคนในโรงเรียนเดียวกันต้องเรียนเหมือนกัน การตัดสินใจจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดรวมถึงการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ขออนุญาตกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดให้ถูกต้อง และปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)