ด่วน! ขยายเวลายื่นภาษี ภ.ง.ด. 90/91 ถึง 30 มิ.ย. 64

ข่าวภาษี

318,945 VIEWS

วันนี้ (26 ม.ค. 2564) ที่ประชุม ครม. มีมติ ขยายเวลายื่นภาษี ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ออนไลน์สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ออกไปอีก 3 เดือน ทำให้วันยื่นภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตวันสุดท้ายจากเดิม 8 เมษายน 2564 ถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยกระทรวงการคลังและกรมสรรพากรได้ประกาศยืนยันการขยายเวลาแล้ว ส่วนการยื่นภาษีแบบกระดาษยังคงยึดกำหนดการ 31 มีนาคม 2564 ตามเดิม

คลัง ‘ชง’ ครม. ขยายเวลายื่นภาษีสู้โควิด

กระทรวงการคลังได้เสนอมาตรการที่เกี่ยวข้องทางด้านภาษีเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพิ่มเติม โดยในครั้งนี้จะเป็นมาตรการชะลอภาระรายจ่ายทางภาษีให้กับผู้เสียภาษี โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กระทรวงการคลังเสนอให้ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2563 (ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91) ออกไปอีก 3 เดือน ทำให้วันยื่นภาษีออนไลน์วันสุดท้ายจากเดิม 8 เมษายน 2564 ถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยกระทรวงการคลังและกรมสรรพากรจะประกาศ ขยายเวลายื่นภาษี อย่างเป็นทางการอีกครั้ง ซึ่งกระทรวงการคลังเชื่อว่าจะช่วยบรรเทาภาระค่าภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี และให้มีสภาพคล่องนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้มากขึ้น

อย่างไรก็ดี มาตรการนี้เป็นการขยายระยะเวลาเฉพาะการยื่นภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (E-FILING) เท่านั้น ส่วนการยื่นภาษีแบบกระดาษ ยังคงยึดกำหนดการ 31 มีนาคม 2564 ตามเดิม

‘คลัง’ เชื่อเลื่อนยื่นภาษี เพิ่มสภาพคล่องเศรษฐกิจได้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า “เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการขยายเวลาการยื่นแบบและชาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยเหลือประชาชนกว่า 10.3 ล้านราย ที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และภ.ง.ด.91 และผู้ประกอบการที่ยื่นแบบฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายกว่า 5.1 แสนราย ให้มี สภาพคล่องเพิ่มขึ้น คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจกว่า 265,700 ล้านบาท”

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “การขยายเวลาการยื่น แบบฯให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการดังกล่าว เพื่อดูแลและเยียวยาการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยการขยายเวลายื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะช่วย เพิ่มสภาพคล่องให้ประชาชนในระบบ ประมาณ 10,600 ล้านบาท และการขยายเวลายื่นแบบฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการประมาณ 255,100 ล้านบาท

ขยายเวลายื่นภาษี เป็นปีที่สองติดต่อกัน

การขยายเวลายื่นภาษีประจำปีในครั้งนี้ นับเป็นปีที่สองติดต่อแล้ว หลังจากที่เมื่อปีที่แล้ว ได้มีการขยายระยะเวลายื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2562 มาแล้วเช่นกัน โดยในครั้งนั้น เป็นการยื่นภาษีประจำปีภาษี 2562 ซึ่งเดิมถูกกำหนดให้ยื่นภาษีภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่รุนแรง ทำให้จำเป็นต้องประกาศขยายเวลาการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2562 ออกไปถึง 2 ครั้ง โดยครั้งแรกขยายไปถึง 30 มิถุนายน 2563 และมีการขยายต่อเป็นครั้งที่สองถึง 31 สิงหาคม 2563

สำหรับการยื่นภาษีประจำปี 2563 ครั้งนี้ เดิมกำหนดให้ยื่นภาษีได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 แต่ถูกขยายกำหนดออกไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยกระทรวงการคลังและกรมสรรพากรได้ประกาศขยายเวลาอย่างเป็นทางการแล้ว

ลดภาษีที่ดิน 90% ด้วย

นอกจากนี้ ครม. ยังมีมติเห็นชอบให้ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง 90% ของค่าภาษีที่ต้องชำระ ทำให้ประชาชนมีภาระต้องชำระภาษีที่ดินฯ เหลือเพียง 10% เท่านั้น เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีให้ประชาชน ซึ่งเป็นการลดภาษีที่ดิน 90% ต่อเนื่องเป็นปีที่สองติดต่อกัน หลังจากที่ ครม. ได้เคยประกาศลดภาษีที่ดิน 90% มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี 2563

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)