เลิกตรวจเอกสารโควิด ผู้เดินทางเข้าไทย ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2565

ทั่วไป

เดินทางเข้าไทย เลิกตรวจเอกสารโควิด ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 พร้อมยกเลิกแอปไทยชนะ หลังโรคโควิด-19 ได้ถูกปรับลดเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

ตุลาคม 2565 – นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโรคโควิด19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขยกเลิกแอปไทยชนะ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดในระบบจะถูกทำลายทิ้ง ตามมาตรฐานความปลอดภัยทางสารสนเทศ ขณะที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ยกเลิกการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 อาทิ เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน และผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย

เลิกตรวจเอกสารโควิด สำหรับผู้เดินทางเข้า หลังโรคโควิด-19 ได้ถูกปรับลดเป็น ‘โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง’

ขณะนี้ โรคโควิด-19 ได้ถูกปรับลดเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์การแพร่เชื้ออย่างใกล้ชิด รวมถึงการรับวัคซีนเข็มกระตุ้นยังคงเป็นสิ่งจำเป็นเพราะช่วยลดความเสี่ยงต่ออาการรุนแรงได้มาก โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ จึงอยากให้ประชาชนมารับการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วน อีกทั้งการเว้นระยะห่าง การใส่หน้ากากเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดยังคงเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อ แม้อาการจะไม่รุนแรงแต่ก็อาจเป็น Long Covid ได้ มากไปกว่านั้น รัฐบาลได้จัดหาวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็อายุหกเดือนถึงสี่ขวบ จำนวนสามล้านโดสไว้แล้วคาดว่าจะมาถึงและกระจายการฉีดให้แก่เด็กทั่วประเทศในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคมนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

มาตรการสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยก่อน เลิกตรวจเอกสารโควิด

ก่อนหน้าที่ประเทศไทยจะยกเลิกการตรวจเอกสารโควิดซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นั้น ประเทศไทยเคยใช้ระบบ Test and Go มาก่อน ก่อนจะปรับมาเป็นระบบ Thailand Pass จนกระทั่งต่อมาได้มีการยกเลิกการลงทะเบียน Thailand Pass เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบ หรือผลตรวจ RT-PCR/Professional ATK ที่ออกภายในเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยแทน โดยมาตรการดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

 1. ยกเลิกการลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อเข้าประเทศไทย โดยคนไทยและต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass แล้ว
 2. ผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบ หรือผลตรวจ RT-PCR/Professional ATK ที่ออกภายในเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 3. ไม่จำเป็นต้องมีประกันสุขภาพ
 4. คนไทยและชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนแล้ว สามารถเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องมีผลตรวจ โควิด แต่หากพบว่ามีอาการป่วย แนะนำให้ตรวจ Rapid Antigen Test (PRO-ATK)
 5. สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนแล้วแต่ไม่ครบโดส จะต้องแสดงผลการตรวจ PRO-ATK หรือ RT-PCR ที่ออกภายในเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง เพื่อที่จะสามารถเข้าประเทศได้เช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วน
 6. สายการบินมีหน้าที่ต้องตรวจสอบเอกสารของผู้โดยสารระหว่างประเทศว่ามีเอกสารการรับวัคซีน หรือผลการตรวจ PRO-ATK หรือ ผลการตรวจ RT-PCR ครบถ้วนแล้วหรือไม่ หากพบว่าผู้โดยสารขาดเอกสารอย่างหนึ่งอย่างใดที่จำเป็นต้องใช้ จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค
 7. สายการบินต่างชาติสามารถส่งเอกสารรับรองลูกเรือว่าเป็นไปตามข้อกำหนด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกเรือ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคยังมีอำนาจตรวจสอบเอกสารอีกครั้งหนึ่งได้
 8. ยังคงแนะนำให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากอนามัยระหว่างเดินทางในเครื่องบิน เนื่องจากเป็นพื้นที่ปิด

รู้จักระบบลงทะเบียน Thailand Pass และเอกสารที่ใช้สำหรับระบบ Thailand Pass

ขั้นตอนการลงทะเบียน Thailand Pass สำหรับคนไทย

 1. ไปที่เว็บไซต์ Thailand Pass
 2. เลือก “คนไทย”
 3. เลือก “ภาษาไทย”
 4. เลือกรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทย ว่าเป็นแบบไม่กักตัว (No Quarantine) หรือแบบกักตัว (Quarantine)
 5. ที่หน้า “ข้อปฏิบัติเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย” ให้กดเลือกช่อง “ข้าพเจ้ารับรอง…” แล้วกด “ยืนยัน”
 6. กรอกรายละเอียดข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศไทย แล้วกด “ลงทะเบียน”
 7. กรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลอื่นๆ ตามที่ระบบ Thailand Pass แจ้งต่อไป

เงื่อนไขและเอกสารที่ต้องเตรียม กรณีเลือกแบบไม่กักตัว (No Quarantine)

เงื่อนไข
 • เดินทางมาได้จากทุกประเทศ / พื้นที่ต้นทาง
 • ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง
 • มีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (แนบมาใน Thailand Pass) (กรณีไม่ได้รับวัคซีน/รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด)
เอกสารที่ต้องเตรียม
 • หนังสือเดินทาง
 • เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
 • ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (กรณีไม่ได้รับวัคซีน/รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด)

ในช่วงเวลาดังกล่าว กรณีผู้เดินทางมาถึงประเทศไทยโดยไม่ได้ลงทะเบียน Thailand Pass จะต้องรับผิดตามกฏหมาย และต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อฯ อย่างเคร่งครัด

เงื่อนไขและเอกสารที่ต้องเตรียม กรณีเลือกแบบกักตัว (Quarantine)

เงื่อนไข
 • ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด
 • เข้ารับการกักตัวในโรงแรม AQ เป็นเวลา 5 วัน
 • เข้ารับการตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4 – 5 (ระหว่างกักกันตัว)
เอกสารที่ต้องเตรียม
 • หนังสือเดินทาง
 • หลักฐานการจองและชำระเงินค่าโรงแรม AQ โดยราคารวมค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง และค่าพาหนะรับส่งจากสนามบิน
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)