โล่ง! สรรพากรไม่ตรวจสอบภาษีจากข้อมูล ‘เราไม่ทิ้งกัน’

ทั่วไป

2,521 VIEWS

โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง กรมสรรพากรทำหนังสือชี้แจงผู้เสียภาษีว่า ไม่นำข้อมูลการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com มาตรวจสอบภาษีอย่างแน่นอน โดยปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์เลขที่ ปชส. 23/2563 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 เรื่อง สรรพากรแจง ไม่นำข้อมูลการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com มาตรวจสอบภาษี โดยมีเนื้อหาว่า

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ โฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า

“ตามที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า กรมสรรพากรจะนำข้อมูลของผู้ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไปใช้ในการตรวจย้อนหลังของกลุ่มผู้มีอาชีพอิสระนั้น ไม่เป็นความจริง ขอเรียนว่า กรมสรรพากร ตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้เสียภาษีและประชาชนโดยทั่วไป

ภายใต้สถานการณ์ ที่ทุกคนประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิตจากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่ผ่านมาเร็ว ๆ นี้ กรมสรรพากรจึงได้มีมาตรการภาษีเพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 12 มาตรการ

โดยเฉพาะมาตรการเยียวยาผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น

  • ขยายเวลายื่นแบบเสียภาษี จาก วันที่ 31 มี.ค. 2563 เป็นวันที่ 31 ส.ค. 2563
  • มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในส่วนค่าตอบแทนพิเศษที่ได้รับจากกระทรวงสาธารณสุขในปี 2563 สำหรับการปฏิบัติงาน เสี่ยงภัยเกี่ยวกับโควิด-19 เพื่อลดภาระภาษีและเพิ่มขวัญกำลังใจ
  • มาตรการเพิ่มวงเงินหักลดหย่อน ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ จากเดิมหักได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท เพิ่มเป็นไม่เกิน 25,000 บาท เป็นต้น

กรมสรรพากร ขอยืนยันว่า

ผู้ลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อรับเงินตามมาตรการฯ ดังกล่าว จะไม่ถูกนำข้อมูลการลงทะเบียนมาใช้ในการตรวจสอบภาษี เนื่องจากกรมสรรพากรมีข้อมูลทั้งหมดอยู่แล้ว จึงขอให้ประชาชนอย่ากังวล และขอส่งกำลังใจให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ไปได้ด้วยดี

ดังนั้น ผู้เสียภาษีสามารถลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้จะถูกนำไปตรวจสอบภาษีแต่อย่างใด”

สรรพากรชวนยื่นและชำระภาษีออนไลน์ ป้องกัน COVID-19

และสำหรับผู้เสียภาษีที่ต้องการยื่นและจ่ายภาษีเงินได้ประจำปี แต่มีความกังวลและไม่อยากเดินทางออกจากบ้าน เพื่อไปยื่นภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่นั้น 

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และกรมสรรพากรจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับ ความปลอดภัยของผู้เสียภาษีและเจ้าหน้าที่ของสรรพากร และเพื่อช่วยคลายความกังวลและลดภาระการเดินทางของผู้เสียภาษี เพื่อยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและชำระภาษี ณ สำนักงาน สรรพากรพื้นที่สาขา

กรมสรรพากรจึงมี มาตรการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ปีภาษี 2562 ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 แล้ว (จากเดิมที่ต้องยื่นจ่ายภาษีภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563)

พิ่มเติมที่ขยายเวลายื่นภาษีถึง 31 สิงหาคม 2563

และแม้ว่า สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาทั่วประเทศ ยังคงเปิดให้บริการประชาชนตามปกติ แต่เนื่องจากมาตรการเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancting) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจทำให้ผู้เสียภาษีไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางมาติดต่อ ขอรับบริการ

กรมสรรพากรจึงขอความร่วมมือและเชิญชวนให้ผู้เสียภาษีใช้บริการภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ของ กรมสรรพากร เช่น การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบ e-Filing หรือ Mobile Application RD Smart Tax แทนการเดินทางมายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด้วยตนเอง

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)