“เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4” ศบศ.เห็นชอบเพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ

ทั่วไป

ศบศ.มีมติเห็นชอบเพิ่มสิทธิ “เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4” อีก 1 ล้านสิทธิ และขยายเวลาโครงการออกไปเป็นสิ้นสุดเดือนกันยายน 2565 โดยใช้งบประมาณที่เหลือจากเดิม 4,000 ล้านบาท พร้อมขยายเวลาโครงการทัวร์เที่ยวไทยที่ไปสิ้นสุดเดือนกันยายน 2565 ด้วย จากเดิมที่สิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2565

6 พฤษภาคม 2565 – นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ครั้งที่ 2/2565 มีมติเห็นชอบขยายมาตรการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ได้แก่ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน และ โครงการทัวร์เที่ยวไทย โดยมีสาระสำคัญดังนี้

“เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4” ขยายเวลาถึง ก.ย. 65 พร้อมอนุมัติเพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ

ศบศ. เห็นชอบขยายสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันเพิ่มจำนวนสิทธิอีก 1 ล้านสิทธิ และขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกันเป็นสิ้นสุดเดือนกันยายน 2565

ทัวร์เที่ยวไทย ขยายเวลาถึง ก.ย. 65 ด้วย

นอกจากนี้ ศบศ. ยังเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการทัวร์เที่ยวไทยโดยขยายสิ้นสุดเดือนกันยายน 2565 พร้อมทั้งขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณถึงเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยใช้วงเงินงบประมาณเดิม

ขยายเวลาปีท่องเที่ยวไทย Visit Thailand Year 2022-2023: Amazing New Chapters และ Unfolding Bangkok

ศบศ. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาปีท่องเที่ยวไทย 2565 – 2566 (Visit Thailand Year 2022-2023: Amazing New Chapters) และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้โครงการ Unfolding Bangkok ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ที่ประชุม ศบศ. ได้รับทราบความคืบหน้าของการดำเนินการและเห็นชอบเรื่องสำคัญ เช่น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทย โดย สศช. เสนอแนวทางการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย เพื่อให้การติดต่อและขออนุญาตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีกลไกผลักดันการดำเนินการและอำนวยความสะดวกโดยจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย (คสดช.) ขึ้นมาเพื่อผลักดันมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

ในที่ประชุมดังกล่าว พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานในที่ประชุม ยังได้ย้ำให้แต่ละจังหวัดสำรวจสถานที่ท่องเที่ยว จัดทำข้อมูลนักท่องเที่ยวในพื้นที่ว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร เพื่อประเมินการให้ความช่วยเหลือทั้งผู้ประกอบการ ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว ความปลอดภัย รวมทั้งการรักษาคุณภาพการบริการ ป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบนักท่องเที่ยวและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังแสดงความเป็นห่วงโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยแนะนำให้รักษาธุรกิจให้รอดก่อน อย่าฉวยโอกาสขึ้นราคา พร้อมสั่งการให้เฝ้าระวังการทุจริตจากโครงการภาครัฐอย่างเข้มงวด ทั้งโครงการคนละครึ่ง ทัวร์เที่ยวไทย หากพบการทุจริตให้ดำเนินการตามกฎหมาย

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)