“เรามีเรา” ทีมเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

ทั่วไป

1,545 VIEWS

“เรามีเรา” ทีมช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่แพร่ระบาดในขณะนี้

“หมอพร้อม” ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดผ่านไลน์

ตั้งทีม “เรามีเรา” ลงพื้นที่ช่วยกลุ่มเปราะบาง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยได้ตั้งคณะทำงานทีม “เรามีเรา” ช่วยเหลือผู้พิการที่ติดเชื้อโควิดเป็นการเฉพาะ ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด

ภารกิจของทีมเรามีเรา

ทีมเรามีเราจะดำเนินการติดตามว่ามีผู้พิการที่โพสต์หรือโทรขอความช่วยเหลือหรือไม่ รวมถึงคัดกรองและประสานเครือข่ายเพื่อช่วยให้ผู้พิการให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลทั้งโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม และจะประเมินและติดตามผลการช่วยเหลือผู้พิการด้วย

สายด่วน 1300 และ 1479 สำหรับผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือ

ผู้พิการสามารถโทรติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ สายด่วน 1300 และสายด่วน 1479 ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป โดยครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)