‘เราชนะ’ ไม่จ่ายเป็นเงินสด ดูวิธีรับเงินช่วยเหลือ

ทั่วไป

7,073 VIEWS

วันนี้ (19 ม.ค. 2564) คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือโครงการ ‘เราชนะ’ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่ และกระตุ้นเศรษฐกิจไปพร้อมกัน โดยโครงการเราชนะจะแจกเงินเดือนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน (รวมเป็นเงิน 7,000 บาท) ซึ่งกระทรวงการคลังจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 เริ่มเวลา 6.00 น. คาดว่ามีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการเยียวยาราว 31.1 ล้านคน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า “เราชนะ” เป็นโครงการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่ โดยการช่วยเหลือจะครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ โดยเฉพาะรับจ้าง อาชีพอิสระ ผู้มีรายได้น้อย รวมถึงเกษตรกรด้วย อย่างไรก็ดี ผู้ได้รับสิทธิไม่สามารถเบิกเงินสดได้ แต่ต้องนำเงินช่วยเหลือไปใช้ผ่านระบบเพื่อชำระค่าสินค้า เครื่องดื่ม อาหาร และบริการ แต่ไม่รวมถึงสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเยียวยา ‘เราชนะ’

  1. มีสัญชาติไทย
  2. อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  3. ไม่เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 (ไม่เป็นลูกจ้างในระบบประกันสังคม)
  4. ไม่เป็นข้าราชการ
  5. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง
  6. ไม่รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการ
  7. มีรายได้ไม่เกิน 3 แสนบาทในปีภาษี 2562
  8. มีเงินฝากในทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 5 แสนบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วิธีรับเงินช่วยเหลือ

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (กลุ่มผู้ถือบัตรคนจน) จะได้รับสิทธิช่วยเหลือโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียน โดยจะได้รับโอนเงินให้สัปดาห์ละครั้ง เริ่มครั้งแรกวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ครั้งละ 675 บาท (สำหรับผู้มีรายได้ทั้งปีไม่เกิน 30,000 บาท) หรือ 700 บาท (สำหรับผู้มีรายได้ทั้งปีเกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท) โดยจะจ่ายทุกวันศุกร์จนกว่าผู้ได้รับสิทธิจะได้รับเงินครบ 7,000 บาท

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่มีฐานข้อมูลอยู่ในแอปเป๋าตังค์

กลุ่มประชาชนที่มีฐานข้อมูลอยู่ในแอปเป๋าตังค์ เพราะเคยลงทะเบียนในโครงการ คนละครึ่ง หรือเราเที่ยวด้วยกันอยู่แล้ว หากเข้าเกณฑ์ได้รับเงินบรรเทาทุกข์ก็จะได้รับสิทธิทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนเช่นกัน โดยจะเริ่มจ่ายครั้งแรกวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 3,000 บาท และจะโอนเงินรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดีครั้งละ 1,000 บาท สามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com

กลุ่มที่ 3 ผู้ไม่เคยอยู่ในฐานข้อมูลภาครัฐ

กลุ่มประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลภาครัฐ อาจเป็นเพราะไม่ได้ลงทะเบียนคนจน และไม่เคยลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งฯ จะต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ก่อน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 เริ่มเวลา 6.00 น. และตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

หากได้รับสิทธิจะเริ่มจ่ายครั้งแรกวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 3,000 บาท โดนเงินครั้งแรกวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 3,000 บาท และจะโอนเงินรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดีครั้งละ 1,000 บาท

ถอนเป็นเงินสดไม่ได้และต้องใช้เงินให้หมดภายใน 31 พ.ค. 64

อย่างไรก็ดี โครงการกำหนดระยะเวลาการใช้เงินได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น หากใช้สิทธิ 7,000 บาทไม่หมดจะไม่สามารถใช้เงินต่อและไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้

ผู้ประกอบการบริการขนส่งมีสิทธิได้ประโยชน์เหมือนร้านค้า

ผู้ประกอบการบริการขนส่ง เช่น แท็กซี่ สามารถลงทะเบียนเข้าโครงการเพื่อรับชำระเงินค่าบริการเหมือนร้านค้าทั่วไปได้ด้วย ส่วนร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการก็สามารถลงทะเบียนได้ ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่ 29 มกราคม – 31 มีนาคม 2564

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)