เราชนะเฟส 3 รับเงินเพิ่มเป็น 9,000 บาท ใช้ได้ถึง 30 มิ.ย. 2564

ทั่วไป

50,673 VIEWS

ครม. มีมติล่าสุด รับหลักการ “เราชนะเฟส 3” เพิ่มสิทธิเราชนะ ให้เงินเพิ่มอีก 2,000 บาท โดยเงิน 2,000 บาทจะเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด รวมรับเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท

เราชนะเฟส 3 ขยายวงเงินเยียวยาเพิ่มอีก 2,000 บาท

ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเราชนะ จะได้รับเงินเพิ้มจากเดิม 7,000 บาท เป็น 9,000 บาท โดย ครม. กำหนดให้เงินเพิ่มอีก 2,000 บาท โดยเงิน 2,000 บาทจะเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) หรือบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด รวมรับเงินทั้งสิ้น 9,000 บาท โดยส่วนเพิ่ม 2,000 บาท จะแบ่งเป็น 2 งวด คือ

  • งวดแรก วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท
  • งวดที่สอง วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

ขยายเวลาให้ใช้สิทธิเราชนะเฟส 3 ได้ถึง 30 มิ.ย. 64

โครงการเราชนะ ได้เริ่มเปิดตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2564 เดิมกำหนดใช้สิทธิได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564 แต่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อปลายเดือนเมษายนให้ขยายสิทธิได้ถึง 30 มิถุนายน 2564  และล่าสุดได้เพิ่มวงเงินเราชนะอีก 2,000 บาทด้วย หมายความว่าผู้ที่ได้รับสิทธิเราชนะอยู่แล้ว 32.9 ล้านคน จะได้เงินเพิ่ม จาก 7,000 บาทที่ได้รับอยู่แล้ว รวมสิทธิเราชนะรับเงิน 9,000 บาท และใช้เงินตามสิทธิได้ถึง 30 มิถุนายน 2564

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้สูงอายุ และผู้พิการได้เงินช่วยเหลือเพิ่มพิเศษอีก 1,200 บาท

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) กลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุ จะได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือนเพิ่มอีกเดือนละ 200 บาท ตั้งแต่กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 รวมเป็นเวลา 6 เดือน รวม 1,200 บาท ซึ่งเป็นส่วนที่ได้รับเพิ่มนอกจากสิทธิเราชนะเฟส 3 ที่จะได้เพิ่ม อีก 2,000 บาท

เราชนะเฟส 3 ใช้จ่ายที่ไหนได้บ้าง

สิทธิเราชนะเฟส สามารถใช้ได้กับร้านค้าของผู้ประกอบการร้านธงฟ้า ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ โดยต้องรับเงินผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” และ ตรวจสอบร้านค้าที่รับสิทธิ์เราชนะ ได้ที่เว็บไซต์ คนละครึ่ง.com

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)