รับ เงินเยียวยาผู้ประกันตน 5,000 บาท ม.39 ม.40 ใน 29 จังหวัด

ทั่วไป

70,332 VIEWS

ครม. มีมติเห็นชอบ ประกันสังคมจ่าย เงินเยียวยาผู้ประกันตน ในพื้นที่สีแดงเข้ม เพิ่มเติมให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็น 29 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมของรัฐ โดยจะช่วยเหลือค่าครองชีพให้คนละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 6,694,201 คน คาดใช้วงเงินกว่าสามหมื่นล้านบาท

ช่องทางตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยาประกันสังคม มาตรา 39

ช่องทางตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยาประกันสังคม มาตรา 40

10 สิงหาคม 2564 – นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบอนุมัติกรอบวงเงิน 33,471,005,000 บาท สำหรับ เยียวยาผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ของประกันสังคม เพิ่มเติมในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเป็น 29 จังหวัดซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ โดยจะให้เงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกันตนเป็นเงินจำนวนคนละ 5,000 บาท กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 6,694,201 คน (ผู้ประกันตน ม.39 จำนวน 1,436,171 คน และ ผู้ประกันตน ม.40 จำนวน 5,258,030 คน)

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40

1. คุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

 • เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40
 • มีสัญชาติไทย
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือผู้รับบำนาญของกรมบัญชีกลาง
 • สถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ในฐานทะเบียนประกันสังคมที่มีสถานะ A (Active) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดชุดแรก 13 จังหวัด) หรือ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564 (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเพิ่มเติม 16 จังหวัด)
 • กรณีเป็นผู้สมัครเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในฐานทะเบียนประกันสังคมที่มีสถานะรอชำระเงิน W (Wait) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

2. ต้องอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 29 จังหวัด

ผู้ประกันตน มาตรา 39 และ มาตรา 40 ที่จะมีสิทธิรับเงินเยียวยาต้องอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งประกาศเป็นพื้นที่ ‘ล็อกดาวน์’ ได้แก่

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. กาญจนบุรี
 3. ชลบุรี
 4. ฉะเชิงเทรา
 5. ตาก
 6. นครปฐม
 7. นครนายก
 8. นครราชสีมา
 9. นราธิวาส
 10. นนทบุรี
 11. ปทมุธานี
 12. ประจวบคีรีขันธ์
 13. ปราจีนบุรี
 14. ปัตตานี
 15. พระนครศรีอยุธยา
 16. เพชรบุรี
 17. เพชรบูรณ์
 18. ยะลา
 19. ระยอง
 20. ราชบุรี
 21. ลพบุรี
 22. สงขลา
 23. สิงห์บุรี
 24. สมุทรปราการ
 25. สมุทรสงคราม
 26. สมุทรสาคร
 27. สระบุรี
 28. สุพรรณบุรี
 29. อ่างทอง

หมายเหตุ: การเดินทางเข้า-ออกพื้นที่สีแดงเข้มต้องลงทะเบียนรับ QR Code เดินทางข้ามพื้นที่ covid-19.in.th ‘หยุดเชื้อเพื่อชาติ’ ด้วย

3. จ่าย เงินเยียวยาผู้ประกันตน ผ่านพร้อมเพย์

วิธีการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 จะใช้วิธีโอนเงินให้ผู้ประกันตนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขประจำตัวประชาชนแล้วเท่านั้น

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ประชุม ครม. ได้มอบให้กระทรวงแรงงานเร่งตรวจสอบยืนยันตัวตนของกลุ่มเป้าหมายเพื่อไม่ให้เกิดการเยียวยาซ้ำซ้อน และเร่งให้โอนเงินเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน 10 จังหวัด ก่อนระยะเวลาที่กำหนด ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ที่สถานการณ์การระบาดของโควิดมีความรุนแรงและได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ของรัฐบาลก่อนพื้นที่อื่นๆ

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 6,694,201 คน แบ่งเป็นผู้ประกันตน ม.39 จำนวน 1,436,171 คน และ ผู้ประกันตน ม.40 จำนวน 5,258,030 คน คาดว่าต้องใช้เงินเยียวยาผู้ประกันตนเป็นวงเงินราว 33,471,005,000 บาท

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)