เที่ยวเมืองรอง 2567 ลดหย่อนภาษี 15,000 ตั้งแต่ 1 พ.ค.-30 พ.ย.

ข่าวภาษี

9,091 VIEWS

เที่ยวเมืองรอง 2567 ลดหย่อนภาษี 15,000 บาท สำหรับค่าบริการท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ (ค่าแพ็คเกจทัวร์) ค่าที่พักในโรงแรม รีสอร์ท หรือโฮมสเตย์ภายในจังหวัดรอง 55 จังหวัด ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม – 30 พฤศจิกายน 2567 โดยต้องใช้หลักฐานการลดหย่อนภาษีเป็น E-tax invoice และ E-receipt เท่านั้น โดยให้รอประกาศมาตรการ เที่ยวเมืองรอง 2567 เป็นกฎหมายต่อไปอีกครั้ง คาดออกมาในรูปแบบกฎกระทรวง

ครม. เห็นชอบมาตรการทางภาษี “เที่ยวเมืองรอง 2567” กระตุ้นเศรษฐกิจ

4 มิถุนายน 2567 – นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการทางภาษีกระตุ้นการสร้างเม็ดเงินจากการท่องเที่ยว ในเมืองรอง 55 จังหวัดช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว (Low Season) เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดสัมมนาในเมืองรอง ในช่วงที่เข้าสู่ช่วงโลว์ซีซั่นของประเทศไทย โดยเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในส่วนของประชาชนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาและภาคธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล

ทั้งนี้คาดว่ามาตรการนี้จะสูญเสียรายได้ตามที่กระทรวงการคลังประเมิน 1,500 ล้านบาท แต่คาดว่ามูลค่าที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจจะได้มากกว่า 1,500 ล้านบาท

เปิด 2 มาตรการทางภาษี “เที่ยวเมืองรอง 2567” ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่ ครม.มีมติอนุมัติมาตรการทางภาษี เพื่อกระตุ้นการสร้างเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวในเมืองรองช่วง Low Season ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 2 มาตรการ ประกอบด้วย

1. ค่าลดหย่อนเที่ยวเมืองรอง 15,000 บาท – ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สำหรับบุคคลธรรมดา ได้สิทธิค่าลดหย่อนเที่ยวเมืองรอง โดยสามารถนำค่าบริการท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ (ค่าแพ็คเกจทัวร์) ค่าที่พักในโรงแรม รีสอร์ท หรือโฮมสเตย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 พฤศจิกายน 2567 ไปใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท สำหรับจังหวัดรอง 55 จังหวัด

2. มาตรการภาษีกระตุ้นสัมมนาในประเทศ – ภาษีเงินได้นิติบุคคล

สำหรับบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำรายจ่ายค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการอบรมสัมมนาภายในประเทศที่จัดขึ้นให้แก่ลูกจ้าง หรือค่าบริการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเพื่อการอบรมสัมมนาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 พฤศจิกายน 2567 ในอัตราพิเศษดังนี้

 1. หักรายจ่ายได้ 2 เท่า สำหรับการอบรมสัมมนาที่จัดในพื้นที่ “55 จังหวัดท่องเที่ยวรอง” หรือในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด
 2. หักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า สำหรับการอบรมสัมมนาที่จัดในท้องที่อื่นนอกจากท้องที่ตามข้อ 1
 3. ในกรณีที่การสัมมนาเกิดขึ้นในท้องที่ตามข้อ 1 และข้อ 2 ต่อเนื่องกัน ให้หักรายจ่ายที่สามารถแยกได้ว่าเกิดขึ้นในท้องที่ใดตามข้อ 1 หรือข้อ 2 และถ้าแยกไม่ได้ให้หัก 1.5 เท่าของรายจ่ายตามที่จ่ายจริง

ต้องใช้หลักฐานการรับสิทธิประโยชน์เป็น e-Tax Invoice & e-Receipt เท่านั้น

การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของทั้ง 2 มาตรการดังกล่าวจะต้องใช้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จหรือหลักฐานการจ่ายเงินจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม โฮมสเตย์ หรือที่พักที่ระบุชื่อผู้จ่ายเงิน พร้อมวันที่และจังหวัดที่พัก รวมถึงจำนวนเงิน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ด้วย

รายชื่อ 55 เมืองรองที่ใช้สิทธิ์ เที่ยวเมืองรอง 2567 ได้

ภาคใต้

 • ชุมพร (มีเที่ยวบิน)
 • ตรัง (มีเที่ยวบิน)
 • นครศรีธรรมราช (มีเที่ยวบิน)
 • นราธิวาส (มีเที่ยวบิน)
 • ปัตตานี
 • พัทลุง
 • ยะลา
 • ระนอง (มีเที่ยวบิน)
 • สตูล

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • กาฬสินธุ์
 • ชัยภูมิ
 • นครพนม (มีเที่ยวบิน)
 • บึงกาฬ
 • บุรีรัมย์ (มีเที่ยวบิน)
 • มหาสารคาม
 • มุกดาหาร
 • ยโสธร
 • ร้อยเอ็ด (มีเที่ยวบิน)
 • เลย (มีเที่ยวบิน)
 • ศรีสะเกษ
 • สกลนคร (มีเที่ยวบิน)
 • สุรินทร์
 • หนองคาย
 • หนองบัวลำภู
 • อุดรธานี (มีเที่ยวบิน)
 • อุบลราชธานี (มีเที่ยวบิน)
 • อำนาจเจริญ

ภาคเหนือ

 • กำแพงเพชร
 • เชียงราย (มีเที่ยวบิน)
 • ตาก (มีเที่ยวบิน)
 • นครสวรรค์
 • น่าน (มีเที่ยวบิน)
 • พะเยา
 • พิจิตร
 • พิษณุโลก (มีเที่ยวบิน)
 • เพชรบูรณ์
 • แพร่
 • แม่ฮ่องสอน (มีเที่ยวบิน)
 • ลำปาง (มีเที่ยวบิน)
 • ลำพูน
 • สุโขทัย (มีเที่ยวบิน)
 • อุตรดิตถ์
 • อุทัยธานี

ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก

 • จันทบุรี
 • ชัยนาท
 • ตราด (มีเที่ยวบิน)
 • นครนายก
 • ปราจีนบุรี
 • ราชบุรี
 • ลพบุรี
 • สมุทรสงคราม
 • สระแก้ว
 • สิงห์บุรี
 • สุพรรณบุรี
 • อ่างทอง

หมายเหตุ: จังหวัดหลักที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ใช้สิทธิลดหย่อนเที่ยวเมืองรองได้ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กระบี่ กาญจนบุรี ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงใหม่ นครปฐม นครราชสีมา นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครอยุธยา พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ระยอง สมุทรสาคร สมุทรปราการ สงขลา สุราษฎร์ธานี สระบุรี

 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)