เทคนิคลดหย่อนภาษีต่อเนื่อง โดยเงินคืนจากประกันชีวิต

Advertorial

1,531 VIEWS

ปีภาษี 2563 เป็นครั้งแรกที่ค่าลดหย่อนยอดนิยมอย่างกองทุนรวม LTF ถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการ และถูกแทนที่ด้วยกองทุนรวม SSF ทำให้ทางเลือกการลดหย่อนภาษีต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย บทความนี้จะมาแชร์ให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเรามีทางเลือกในการปรับตัวอย่างไรที่น่าสนใจโดยใช้ประกันชีวิตเป็นตัวช่วย

ยกเลิก LTF ทำให้ระยะเวลารอไถ่ถอนนานขึ้น เสียโอกาสได้เงินคืนเร็ว

เราทราบอยู่แล้วว่าเดิม LTF สามารถขายคืนได้เมื่อถือครบ 7 ปีปฏิทิน (นับเวลา 5 ปีเศษ) ซึ่งทำให้ผู้เสียภาษีสามารถขายคืนได้เร็ว และนำเงินจากการขายคืนมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีรอบใหม่กับผลิตภัณฑ์เดิมหรือแม้แต่กับผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ได้

แต่พอถูกแทนที่ด้วย SSF กฎหมายกำหนดให้ต้องถือนานขึ้นเป็น 10 ปีเต็ม นับจากวันที่ซื้อ ทำให้กว่าจะขาย SSF คืนได้ก็ต้องถือหน่วยลงทุนไว้นานขึ้นเกือบเท่าตัว

ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ เมื่อต้องถือหน่วยลงทุนไว้นานขึ้น การขายคืนจึงทำได้ช้ากว่าเดิม ทำให้เสียโอกาสที่จะนำเงินจากการขายคืน (ที่ได้รับยกเว้นภาษีแล้ว) มาใช้ซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีรอบใหม่ได้เร็วเหมือนแต่ก่อน

ประกันชีวิตที่จ่ายเงินคืนระหว่างสัญญาเป็นอีกทางเลือกเพื่อเพิ่มโอกาสได้เงินคืนเร็ว

ประกันชีวิตให้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท อยู่แล้ว และยังคงเป็นทางเลือกลดหย่อนภาษีที่น่าสนใจ

แม้ว่าประกันชีวิตที่ลดหย่อนภาษีได้จะต้องมีระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องรอให้ประกันชีวิตมีอายุครบ 10 ปีก่อนถึงจะได้รับเงินคืนกลับมา เพราะปัจจุบันมีประกันชีวิตที่ให้เงินคืนระหว่างสัญญาได้เร็วโดยไม่ต้องรอนานถึง 10 ปี เช่น BLA Smart Return 10/5 ที่เริ่มจ่ายเงินคืนให้ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ปีที่ 5 ปีที่ 6 จ่ายเงินคืนเพิ่มเป็น 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยในปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 และจ่ายเงินคืนให้ 205% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเมื่อสิ้นสุดสัญญาในปีที่ 10

ทำให้ผู้เสียภาษีสามารถนำเงินคืนที่ได้กลับมานี้ไปซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีรอบใหม่ได้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องรอให้ครบอายุสัญญาถึง 10 ปี ซึ่งเป็นเทคนิคลดหย่อนภาษีโดยอาศัยเงินคืนระหว่างสัญญาประกันชีวิต

เทคนิคนำเงินคืนระหว่างสัญญาประกันชีวิตมาบริหารเพื่อลดหย่อนภาษีต่อเนื่อง

สมมติว่าคุณจ่ายเบี้ยประกันชีวิต BLA Smart Return 10/5 ปีละ 100,000 บาท (ได้จำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับ 100,000 บาท) ในช่วง 5 ปีแรก คุณจะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับปีที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเป็นเวลา 5 ปี ปีละ 100,000 บาท ช่วยประหยัดภาษีได้ปีละ 5,000 – 35,000 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราภาษีในแต่ละปี 5% – 35%)

จากตัวอย่าง คุณจะได้รับเงินคืนระหว่างสัญญา ดังนี้

 • เมื่อถึงสิ้นปีที่ 5 คุณจะได้รับเงินคืน 10%* คิดเป็นเงินคืน 10,000 บาท
 • เมื่อถึงสิ้นปีที่ 6 คุณจะได้รับเงินคืน 10%* คิดเป็นเงินคืน 10,000 บาท
 • เมื่อถึงสิ้นปีที่ 7 คุณจะได้รับเงินคืน 100%* คิดเป็นเงินคืน 100,000 บาท
 • เมื่อถึงสิ้นปีที่ 8 คุณจะได้รับเงินคืน 100%* คิดเป็นเงินคืน 100,000 บาท
 • เมื่อถึงสิ้นปีที่ 9 คุณจะได้รับเงินคืน 100%* คิดเป็นเงินคืน 100,000 บาท
 • เมื่อถึงสิ้นปีที่ 10 คุณจะได้รับเงินคืน 205%* คิดเป็นเงินคืน 205,000 บาท

(*% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)

หากคุณได้นำเงินคืนระหว่างสัญญาประกันชีวิตนี้มาหมุนเวียนเป็นงบประมาณซื้อผลิตภัณฑ์ลดหย่อนภาษีรอบใหม่ ก็จะช่วยประหยัดภาษีได้เพิ่มอีกในปีที่ 6 (จากเงินคืนสิ้นปีที่ 5) ต่อเนื่องจนถึงปีที่ 11 (จากเงินคืนสิ้นปีที่ 10) ซึ่งจะเห็นว่า ประกันชีวิต BLA Smart Return 10/5 จะช่วยให้ผู้เสียภาษีประหยัดภาษีมากกว่าการซื้อประกันชีวิตแบบที่เน้นคืนเงินตอนครบอายุสัญญาปีสุดท้ายเพียงครั้งเดียว เรียกได้ว่าฐานอัตราภาษีที่ต้องเสียยิ่งสูง ยิ่งคุ้มจากการประหยัดภาษีด้วยเทคนิคนี้

ประกันชีวิตที่ไม่มีความเสี่ยงเรื่องสภาวะทางเศรษฐกิจ งบน้อยก็เริ่มต้นได้

นอกจากเรื่องเงินคืนระหว่างสัญญาประกันชีวิตที่สามารถนำมาหมุนเวียนเพื่อลดหย่อนภาษีได้แล้ว เงินคืนระหว่างสัญญาของ BLA Smart Return 10/5 ยังการันตีเงินคืนแน่นอน กล่าวได้ว่าไม่มีความเสี่ยงจากสภาวะทางเศรษฐกิจ และสามารถเริ่มต้นด้วยเบี้ยประกันชีวิต 20,000 บาทต่อปี รับประกันอายุช่วงวัยทำงาน 20 – 65 ปี สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและซื้อประกันออนไลน์ได้ด้วยตนเองที่ https://www.bangkoklife.com/online/th/product/smartreturn105

สรุป

ประกันชีวิตที่มีเงินคืนระหว่างสัญญาก็เป็นอีกทางเลือกลดหย่อนภาษีที่น่าสนใจ ซึ่ง BLA Smart Return 10/5 มีจุดเด่น 5 ประการสำหรับพิจารณา ดังนี้

 1. ได้รับเงินคืนเร็ว โดยเริ่มรับ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่สิ้นปีที่ 5-6 รับเพิ่มเป็น 100% ในปีที่ 7 – 9 และรับอีก 205% เมื่อครบกำหนดสัญญาปีที่ 10 ทำให้สามารถนำเงินคืนมาหมุนเวียนเป็นงบประมาณเพื่อลดหย่อนภาษีต่อเนื่องได้
 2. การันตีเงินคืนระหว่างปี ไม่ผันผวนตามสภาวะทางเศรษฐกิจ รวมผลประโยชน์เงินคืนตลอดสัญญา 525% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 3. เริ่มต้นบริหารภาษีด้วยงบน้อย เพียง 20,000 บาทต่อปี
 4. ได้สิทธิลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริง สูงสุด 100,000 บาท
 5. สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ สมัครผ่านเว็บประกันออนไลน์
BLA Smart Return
10/5
LTF SSF
ระยะเวลาถือครองจนครบกำหนด 10 ปีนับจากวันที่ซื้อ 7 ปีปฏิทิน 10 ปีนับจากวันที่ซื้อ
ระยะเวลาได้รับเงินคืน /ขายคืน ปีที่ 5-6 ปีละ 10%

ปีที่ 7-9 ปีละ 100%

ปีที่ 10 คืน 205%

(% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)

หลังครบ 7 ปีปฏิทิน หลังครบ 10 ปีนับจากวันที่ซื้อ
ความเสี่ยงของผลตอบแทน ได้รับผลตอบแทนแน่นอน
(ความเสี่ยงต่ำ)
ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุน ซึ่งลงทุนในหุ้นไทยไม่ต่ำกว่า 65%
(ความเสี่ยงสูง)
ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุน ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ได้ทุกประเภท
(ความเสี่ยงต่ำ – สูง)
จำนวนซื้อขั้นต่ำ 20,000 บาท ไม่มีขั้นต่ำ ไม่มีขั้นต่ำ
สิทธิลดหย่อนภาษี ตามที่จ่ายจริง สูงสุด 100,000 บาท ปี 2563 เป็นต้นไป ไม่ได้สิทธิลดหย่อนภาษี ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้ และไม่เกิน 200,000 บาท

Office photo created by tirachardz – www.freepik.com

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)