เช็คเงินประกันราคาปาล์มน้ำมัน จ่ายส่วนต่าง ปี 64/65 งวด 10

ทั่วไป

3,351 VIEWS

เช็คเงินประกันราคาปาล์มน้ำมัน งวด 10 ตรวจสอบเงินประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน ของเกษตรกรปาล์มน้ำมัน ราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันปี 2564/2565 (งวดที่ 10) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกปาล์มน้ำมัน

ช่องทาง เช็คเงินประกันราคาปาล์มน้ำมัน งวด 10

เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอป ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family

กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึง สามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

วิธี เช็คเงินประกันราคาปาล์มน้ำมัน โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ปี 2564/65

  1. ไปที่เว็บไซต์ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร >> https://chongkho.inbaac.com
  2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกดปุ่ม ‘ค้นหา’
  3. ระบบจะแสดงผลการรับการสนับสนุน
    • สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จและได้รับเงินแล้ว หน้าจอจะแสดงผล “โอนเงินเรียบร้อยแล้ว”
    • กรณีไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเพื่อรับสิทธิ์ต่อไป

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง โครงการประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน สำหรับ งวด 10

กรมการค้าภายใน ได้เปิดเผยข้อมูลของคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ได้มีมติ ในการประชุม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 กำหนดราคาตลาดอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน งวดที่ 10 จึงออกประกาศกำหนดราคาตลาดอ้างอิง เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างของการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ช่วงระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 9 มิถุนายน 2565 สำหรับผลปาล์มทะลาย (คุณภาพน้ำมัน 18%) ที่กิโลกรัมละ 9.61 บาท

ซึ่งสูงกว่าราคาเป้าหมายที่กิโลกรัมละ 4 บาท จึงไม่มีส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกับราคาตลาดอ้างอิงที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรต้องจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน สำหรับงวดที่ 10 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565

 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)