เช็คสิทธิเรารักกัน ม33 ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

ทั่วไป

658,344 VIEWS

เช็คสิทธิเรารักกัน ม33 จะประกาศผลการลงทะเบียนใน 15 มีนาคม 2564 โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องกดใช้งานและกดยืนยันตนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ภายในวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 และจะเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายในโครงการเราชนะ คนละครึ่ง และ ม33เรารักกัน ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564

เช็คสิทธิเรารักกัน

ลูกจ้างในระบบประกันสังคม (ผู้ประกันตนตาม มาตรา 33) จะต้องลงทะเบียน ม33เรารักกัน ที่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 จากนั้นธนาคารจะตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลการคัดกรอง ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 มีนาคม 2564 จากนั้นจึงคัดกรองและประกาศผลการลงทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2564

ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการคัดกรองจะต้องกดใช้งานและกดยืนยันตนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ภายในวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 และจะเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายในโครงการเราชนะ คนละครึ่ง และ ม33เรารักกัน ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564

กรณีเช็คแล้วไม่ผ่าน ลงทะเบียนเรารักกันไม่สำเร็จ

เมื่อประกาศผลการลงทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2564 แล้ว ผู้ที่ลงทะเบียนเรารักกันไม่สำเร็จยังสามารถขอทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 และจะปิดรับทบทวนสิทธิในวันที่ 28 มีนาคม 2564

โดยจะประกาศผลยื่นทบทวนสิทธิอีกครั้งในวันที่ 5 เมษายน 2564 หากได้รับสิทธิในรอบทบทวนสิทธิ จะโอนเงินให้กลุ่มทบทวนสิทธิในวันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 4,000 บาท ทันที

ผู้มีสิทธิรับเงิน เรารักกัน 4,000 บาท

ผู้มีสิทธิลงทะเบียน ‘ม33เรารักกัน’ ได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. เป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 (เป็นลูกจ้างในระบบประกันสังคม) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564
  2. ไม่ได้เป็นแรงงานต่างด้าว
  3. มีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
  4. ไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)
  5. ไม่ได้รับสิทธิตามโครงการเราชนะ
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)