เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 รอบ 2

ทั่วไป

15,369 VIEWS

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 รอบ 2 รับเงินเยียวยา 2,500 บาท รอบสอง อีก 1 เดือน ภายใน 27-28 กันยายน 2564 โดยขณะนี้สำนักงานประกันสังคมเริ่มทยอยโอนเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด จำนวน 2,500 บาท รอบ 2 ให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วผ่านบัญชีพร้อมเพย์ตามที่ผูกไว้กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน

ช่องทาง เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 รอบ 2

 • เว็บไซต์ประกันสังคม >> www.sso.go.th

วิธี เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 รอบ 2

 1. ไปที่เว็บไซต์ประกันสังคม >> www.sso.go.th
 2. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 3. กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพ
 4. กด ‘ค้นหา’
 5. ระบบจะแจ้งผล “ได้รับสิทธิ” หรือ “ไม่ได้รับสิทธิ” ตามเงื่อนไขโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ใน 9 ประเภทกิจการ

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 33 แล้วไม่ได้สิทธิ ต้องทำอย่างไรต่อดี?

 • กรณีที่หากเช็คแล้วไม่ได้สิทธิ ให้รอยื่นทบทวนสิทธิ์อีกครั้งหนึ่ง โดยสำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 สอบถามผ่านสายด่วนประกันสังคม 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

รอบเวลาการโอนเงินเยียวยาของแต่ละธนาคาร

 • ธนาคารออมสิน โอนเวลา 1.00 น.
 • ธนาคารกสิกรไทย โอนเวลา 1.35 น.
 • ธนาคารกรุงไทย โอนเวลา 3.00 น.
 • ธนาคารกรุงเทพ โอนเวลา 3.00 น.
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ โอนเวลา 4.00 น.
 • ธกส. โอนเวลา 4.30 น.
 • ธนาคารอื่นๆ โอนเงินภายในเวลา 5.00 น.

หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่โอนไม่สำเร็จ สำนักงานประกันสังคมจะทำการโอนเงินรอบเก็บตกให้ทุกวันพฤหัสบดี

กลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติม 27-28 กันยายน 2564

กลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติม 27-28 กันยายน 2564 ได้แก่

 1. นายจ้างที่มีลูกจ้างเป็นผู้ประกันตน ม.33 สูงสุดไม่เกิน 200 คน จำนวน 194,660 ราย (ช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,257 ล้านบาท
 2. ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 สัญชาติไทย จำนวน 3,538,530 คน (2,500 บาท/คน) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,846 ล้านบาท

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 13 จังหวัด

 1. กรุงเทพมหานคร
 2. ฉะเชิงเทรา
 3. ชลบุรี
 4. นครปฐม
 5. นนทบุรี
 6. นราธิวาส
 7. ปทุมธานี
 8. ปัตตานี
 9. พระนครศรีอยุธยา
 10. ยะลา
 11. สงขลา
 12. สมุทรปราการ
 13. สมุทรสาคร  

กลุ่มกิจการที่ได้รับเงินเยียวยา 9 ประเภทกิจการ

1. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

ตัวอย่างกิจการ

 • โรงแรม
 • รีสอร์ท
 • เกสต์เฮาส์
 • ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท
 • การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
 • การบริการด้านอาหารบนแผงลอยและตลาด
 • การบริการด้านการจัดเลี้ยง
 • การบริการด้านเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน

2. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

ตัวอย่างกิจการ

 • การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจําทางระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดอื่น และระหว่างจังหวัด
 • การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่/รถสามล้อเครื่อง/จักรยานยนต์รับจ้าง
 • การขนส่งสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็งทางถนน
 • การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน

3. การขายแข่งและการขายปลีก

ตัวอย่างกิจการ

 • การซ่อมยานยนต์
 • ห้างสรรพสินค้า
 • ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
 • การขายปลีกสินค้าทั่วไป

4. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน

ตัวอย่างกิจการ

 • ธุรกิจจัดนําเที่ยว
 • กิจกรรมของมัคคุเทศก์
 • กิจกรรมการรักษาความปลอดภัย
 • การบริการทําความสะอาด
 • การจัดการประชุมและจัดการแสดงที่สินค้า (Event)

5. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ

ตัวอย่างกิจการ

 • กิจกรรมของบริษัทโฆษณา
 • กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน
 • การตรวจสอบบัญชี
 • การให้คําปรึกษาด้านภาษี

6. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

ตัวอย่างกิจการ

 • กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์
 • กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์
 • กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์

7. การก่อสร้าง

ตัวอย่างกิจการ

 • การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
 • การก่อสร้างถนน, สะพานและอุโมงค์
 • การติดตั้งระบบประปาและระบายน้ํา

8. กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ

ตัวอย่างกิจการ

 • กิจกรรมสปา
 • กิจกรรมการแต่งผม
 • กิจกรรมการดูแลความงาม แต่งเล็บมือและเล็บเท้า
 • กิจกรรมเกี่ยวกับงานศพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

9. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

ตัวอย่างกิจการ

 • การดําเนินงานของสถานที่ออกกําลังกาย
 • กิจกรรมด้านสโมสรกีฬา
 • กิจกรรมด้านสวนสนุกและธีมปาร์ค
 • กิจกรรมการแห่งโชว์เพื่อความบันเทิงและการนันทนาการ

จำเป็นต้องจ่ายเงินเยียวยามาตรา 33 รอบ 2 เพราะผู้ประกันตนกระทบยาว 2 เดือน

ก่อนหน้านี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพิ่มกรอบวงเงินอนุมัติ 16,103 ล้านบาท สำหรับช่วยเหลือนายจ้าง/ผู้ประกันตน ม.33 ในระบบประกันสังคมของสำนักงานประกันสังคม ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 13 จังหวัด รอบ 2 อีก 2 เดือน เป็นเงินอีกคนละ 2,500 บาท ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแล้ว

นายสุชาติเปิดเผยว่าสาเหตุที่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 13 จังหวัดได้รับ เงินเยียวยามาตรา 33 รอบ 2 อีก ทำให้ได้รับการเยียวยา 2 รอบนั้น เป็นเพราะกลุ่มผู้ประกันตน ม.33 กลุ่มนี้เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่ถูกรัฐสั่งปิดกิจการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564 เป็นเวลา 2 เดือน เช่นเดียวกับผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ที่จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ในรอบที่ 2 ด้วยเช่นกัน

ผู้ประกันตนเตรียมรับเงินเยียวยามาตรา 33 รอบ 2 ภายใน 27-28 กันยายน 2564

รมว.แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานประกันสังคมจะเริ่มโอนเงินเยียวยาเดือนที่สองภายในเดือนกันยายน 2564 นี้ โดยได้มอบหมายให้นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิได้รับความช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤติครั้งนี้ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าภาพรวมเป็นที่น่าพอใจมาก โดยสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว กว่า 41,160 ล้านบาท คิดเป็น 97% ​

หากนายจ้างหรือผู้ประกันตน ม.33 มีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน ประกันสังคม โทร. 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)