เช็กวันโอนเราชนะ ม33เรารักกัน เงินเยียวยา 2,000 บาท

ทั่วไป

9,940 VIEWS

ครม. กำหนดวันโอนเงินเยียวยาโครงการ “เราชนะ” และ “ม.33 เรารักกัน” โดยจะโอนเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท ให้ผู้ได้รับสิทธิทุกคนภายในเดือนพฤษภาคม 2564 เช็กวันโอนเราชนะ และ เช็กวันโอนเงินเยียวยา ม.33 เรารักกันได้ ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

กำหนดการโอนเงินเยียวยา

โครงการเราชนะ (เช็กวันโอนเราชนะ แยกตามช่องทางการรับเงินช่วยเหลือได้)

กรณีรับเงินเยียวยา 2,000 บาทของโครงการเราชนะ เช็กวันโอนเราชนะ ต้องแยกตามช่องทางการรับเงินเยียวยา เนื่องจากวันที่โอนเงินจะแตกต่างกันแล้วแต่ว่ารับเงินเข้าแอปเป๋าตัง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรประชาชน

วันที่โอนเข้าแอป “เป๋าตัง”

บุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนรับสิทธิเราชนะแล้วจะรับเงินเยียวยาโครงการเราชนะผ่าน แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย

  • วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท
  • วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

เงินช่วยเหลือนี้สามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึง วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564

วันที่โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะรับเงินเยียวยาโครงการเราชนะผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  • วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564  จำนวน 1,000 บาท
  • วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564  จำนวน 1,000 บาท

เงินช่วยเหลือนี้สามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึง วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564

วันที่โอนเข้าบัตรประชาชนสำหรับกลุ่มเปราะบาง

กลุ่มเปราะบางจะรับเงินเยียวยาโครงการเราชนะผ่านบัตรประชาชน

  • วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564  จำนวน 1,000 บาท
  • วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564  จำนวน 1,000 บาท

เงินช่วยเหลือนี้สามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึง วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564

โครงการ ม.33 เรารักกัน

บุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนรับสิทธิ ม.33 เรารักกัน ของสำนักงานประกันสังคม แล้วจะรับเงินเยียวยาโครงการ ม.33 เรารักกัน ผ่าน แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย

วันที่โอนเข้าแอป “เป๋าตัง”

  • วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564  จำนวน 1,000 บาท
  • วันจันทร์ 31 พฤษภาคม 2564  จำนวน 1,000 บาท

เงินช่วยเหลือนี้สามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึง วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)