เช็กวันโอนเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท กระทรวงศึกษาธิการ

ทั่วไป

235,511 VIEWS

เช็กวันโอนเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท กระทรวงศึกษาธิการพร้อมจ่ายเยียวยานักเรียนถึงมือผู้ปกครองภายใน 7 วัน คาดเริ่มจ่ายได้ภายในวันที่ 31 ส.ค. – ต้นเดือน ก.ย. นี้ พร้อมตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง หากยังไม่ได้รับสิทธิ์

 

23 สิงหาคม 2564 เพจไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ได้เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการให้ความช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาช่วงโควิด-19 โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน ครอบคลุมนักเรียนทุกสังกัดกว่า 11 ล้านคน

โดยกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมจ่ายภายใน 7 วัน หลังได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง คาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม – ต้นเดือนกันยายน 2564 พร้อมตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง หากยังไม่ได้รับสิทธิ์

 

เช็กวันโอนเงินเยียวยานักเรียน

 • โรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ. โอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครอง ตั้งแต่วันที่ 5 เป็นต้นไป
 • สถาบันอาชีวะศึกษา ผู้ปกครองรับเงินสด ที่วิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 5 เป็นต้นไป
 • โรงเรียนเอกชน ผู้ปกครองรับเงินสด ที่โรงเรียน หรือรับเข้าบัญชี ตั้งแต่วันที่ 7 เป็นต้นไป
 • กศน. ผู้ปกครองรับเงินสด จาก กศน.อำเภอ หรือศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา ตั้งแต่วันที่ 7 เป็นต้นไป

ช่องทางเช็กสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน

โรงเรียนรัฐบาล

ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เปิดเว็บไซต์ https://student.edudev.in.th สำหรับตรวจสอบสิทธิตามโครงการ เงินเยียวยานักเรียน อัตรา 2,000 บาทต่อคน ของโรงเรียนรัฐบาลแล้ว

ขั้นตอนเช็กสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนของโรงเรียนรัฐบาล

 1. ไปที่ https://student.edudev.in.th
 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
 3. กรอกเลขประจำตัวนักเรียน
 4. กรอกรหัสที่เห็นด้านบน (เป็นรหัสตัวเลข 6 หลัก)
 5. กด ‘ตรวจสอบข้อมูล’

หากพบข้อมูลนักเรียน ระบบจะแจ้งว่า “พบข้อมูลการมีตัวตน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564”

โรงเรียนเอกชน

นักเรียนโรงเรียนเอกชนสามารถตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยานักเรียน ร.ร.เอกชน 2,000 บาท ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

 1. โหลดแอป ‘สช. On Mobile’  ได้บน Play Store และ App Store
 2. เว็บไซต์ ตรวจสอบสิทธิ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สำหรับโรงเรียนเอกชนเท่านั้น)

ช่องทางการโหลดแอป สช. On Mobile เช็กสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนเอกชน

 

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับสิทธิเงินเยียวยานักเรียน

 • นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • นักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
  • ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้น อนุบาล-ม.6
  • ระดับอาชีวศึกษา
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วงเงินเยียวยานักเรียน

เยียวยานักเรียนจำนวน 11 ล้านคน วงเงินช่วยเหลือ 22,000 ล้านบาท

จุดประสงค์ของการเยียวยานักเรียน

เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)