เช็กวันรับเงิน 1,500 บาท โครงการ คนละครึ่งเฟส 3 งวด 2

ทั่วไป

1,575 VIEWS

เช็กวันรับเงิน 1,500 บาท โครงการ คนละครึ่งเฟส 3 งวด 2 เริ่มจ่ายวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และสามารถใช้วงเงินได้ถึง 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ วงเงินงวดที่ 1 ที่ใช้ไม่หมดจะไม่สามารถทบไปใช้งวด 2 ได้ โดยประชาชนผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 สำเร็จ จะได้รับวงเงินรวมคนละ 3,000 บาท เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 50% มีระยะเวลาดำเนินการเป็นเวลา 6 เดือน

เช็กวันโอนเงิน 1,500 บาทของโครงการ คนละครึ่งเฟส 3 งวด 2 จะได้รับวันไหน?

 • คนละครึ่งเฟส 3 งวด 2 รับเงิน 1,500 บาท วันที่ 1 ตุลาคม 2564

หมายเหตุ: คนละครึ่งงวดแรกจ่ายไปเมื่อ 1 กรกฎาคม 2564 จำนวน 1,500 บาท ทั้งนี้

วงเงินคนละครึ่งเฟส 3 งวด 2 ใช้ได้ถึงวันไหน?

 • ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564

ถ้าใช้คนละครึ่งเฟส 3 งวดแรก 1,500 บาท ไม่หมด ขอยกยอดไปทบกับคนละครึ่งเฟส 3 งวด 2 ได้ไหม

 • วงเงินงวดแรกที่ใช้ไม่หมดจะไม่สามารถทบไปใช้งวด 2 ได้

รู้จักโครงการ คนละครึ่งเฟส 3

ผู้มีสิทธิรับ 3,000 บาท ในโครงการ ‘คนละครึ่งเฟส 3’

ผู้มีสิทธิรับเงิน 3,000 บาทจาก โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์บนเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องไม่ได้เข้าโครงการเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

วิธีสมัคร ‘คนละครึ่ง.com’ เฟสสาม สำหรับผู้ไม่เคยรับสิทธิคนละครึ่งมาก่อน

 1. เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com (เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเฟส 3 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 6.00 น.)
 2. รอรับผลการพิจารณาผ่านทาง SMS ของโครงการคนละครึ่ง
 3. หากได้รับอนุมัติแล้ว ให้ดาวโหลดแอป เป๋าตัง ของธนาคารกรุงไทยเพื่อรับเงิน 3,000 บาท จากโครงการคนละครึ่ง (โหลดฟรี)

เมื่อได้รับ SMS อนุมัติแล้ว คุณสามารถรับสิทธิได้ตั้งแต่กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2564 รวมเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน โดยกระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียน 16 ล้านสิทธิ์

หมายเหตุ

หากเงื่อนไขยังเหมือนเฟส 1 และเฟส 2 เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว แต่ไม่ได้ใช้สิทธิภายใน 14 วัน ระบบจะตัดสิทธิ์แล้วนำไปให้ผู้สมัครใหม่ โดยผู้ถูกตัดสิทธิ์จากคนละครึ่งเฟส 1 และเฟส 2 ยังสามารถลงทะเบียนเฟส 3 ได้อยู่

วิธีสมัคร ‘คนละครึ่ง’ เฟสสาม สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 1 และเฟส 2 มาแล้ว

ผู้ที่ได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 1 และเฟส 2 มาแล้ว ต้องลงทะเบียนใหม่ด้วยเช่นกัน โดยสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

 1. ลงทะเบียนรับสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com
 2. ลงทะเบียนรับสิทธิบนแอป ‘เป๋าตัง’ (ข้อดี คือ ลดเวลาการกรอกข้อมูล ระบบจะดึงข้อมูลเดิมมาให้อัตโนมัติ ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลและกรอกเพิ่มเติมในส่วนของอาชีพกับรายได้)

ได้รับ SMS “ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง” ต้องทำอย่างไร?

ถ้าได้รับ SMS มีข้อความว่า “ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง” ให้ลองลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

เงื่อนไขการใช้สิทธิโครงการ คนละครึ่งเฟส 3

รัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ประชาชนผ่านแอปเท่าจำนวนเงินที่ประชาชนเติมเข้าแอปเป๋าตัง หากต้องการเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 3,000 บาท ผู้ได้รับสิทธิ์จะต้องเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังเพื่อใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน 3,000 บาทด้วยเช่นกัน ซึ่งเงื่อนไขโดยรวมยังคงเหมือนโครงการคนละครึ่งเฟสแรกและเฟสสอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ผู้ได้รับสิทธิ์ออกเอง 50% และรัฐบาลจะออกค่าใช้จ่ายให้อีก 50% โดยจำกัดให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ 150 บาท วงเงินสนับสนุนไว้สูงสุดตลอดโครงการไม่เกินคนละ 3,000 บาท
 2. ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องโหลด แอป ‘เป๋าตัง’ ของธนาคารกรุงไทย เพื่อรับเงินจากรัฐบาล โดยการใช้งานต้องเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังด้วย และเมื่อเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังแล้วจะไม่สามารถถอนเงินสดกลับมาได้
 3. เงินที่รัฐบาลโอนเข้าแอปเป๋าตังจะต้องใช้ให้หมดแบบวันต่อวันเท่านั้น หากใช้ไม่หมดจะไม่สามารถเก็บไว้ใช้ต่อวันอื่นได้
 4. ร้านค้าที่ผู้ได้รับสิทธิสามารถนำเงินจากแอปเป๋าตังไปใช้ได้ ต้องเป็นร้านค้าที่ขึ้นทะเบียน ‘ถุงเงิน’ กับธนาคารกรุงไทยแล้วเท่านั้น
 5. ผู้ที่เคยลงทะเบียนเฟส 1 ไปแล้ว ยังสามารถต่ออายุสิทธิได้ แต่ต้องกดรับสิทธิ์จากปุ่มหรือ SMS ที่ส่งมา
 6. ผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิจากเฟส 1 ยังมีสิทธิลงทะเบียนเฟส 2 ได้

การจ่ายเงินสนับสนุนในเฟส 3 นี้จะแบ่งเป็นช่วงแรก โดยในช่วงไตรมาส 3 (ก.ค. – ก.ย. 2564) จะทยอยจ่ายให้ก่อน 1,500 บาท และในช่วงไตรมาส 4 (ต.ค. – ธ.ค. 2564) จะจ่ายเพิ่มให้อีก 1,500 บาท

ทั้งนี้ โคงการคนละครึ่งจะครอบคลุมประชาชน 31,000,000 คน ซึ่งที่ผ่านมามีประชาชนเข้าโครงการมาแล้ว 15 ล้านราย ส่วนในเฟส 3 นั้นจะเปิดให้ประชาชนเข้ามาลงทะเบียนรับสิทธิอีก 16,000,000 คน ดูรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่ www.คนละครึ่ง.com

ร้านค้าที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3

ร้านค้าที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้จะเป็นร้านค้ารายย่อยทั่วไป รวมถึงร้านหาบเร่ แผงลอย และร้านอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้า (ยกเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และบุหรี่) โดยร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียน “ถุงเงิน” ผ่านธนาคารกรุงไทยก่อน ติดต่อได้ที่ สาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ

 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)