เช็กผลตรวจโควิด-19 ผ่าน ‘แอปหมอพร้อม’

Uncategorized

75,239 VIEWS

แอปหมอพร้อม สามารถใช้เช็คผลตรวจโควิด-19 จากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมระบบหมอพร้อม รวมถึงใช้สำหรับแสดงเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนโควิด-19 สำหรับเดินทางภายในประเทศได้แล้ว โดยให้โหลดได้ทั้งใน Google Play Store และ Apple App Store

เช็กผลตรวจโควิด-19 ผ่านแอปหมอพร้อมได้แล้ว

แอปหมอพร้อมเพิ่มเมนู “ผลการตรวจ Lab Covid-19” เพื่อให้ประชาชนที่เข้าตรวจผลการติดเชื้อโควิดจากโรงพยายามที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 117 แห่งทั่วประเทศ สามารถตรวจสอบผลตรวจโควิดได้แล้ว

วิธีการเช็กผลตรวจโควิด ผ่าน ‘หมอพร้อม app’

 1. กดเข้าไปที่ แอปหมอพร้อม
 2. เลือกเมนู “ผลการตรวจ Lab Covid-19”

ขณะนี้ (2 กันยายน 2564) โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการและส่งข้อมูลผลตรวจผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 เข้ามาในระบบหมอพร้อม จำนวน 117 แห่งทั่วประเทศ

 

รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการและส่งข้อมูลผลตรวจผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 เข้ามาในระบบหมอพร้อม

 1. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 
 2. โรงพยาบาลกลาง
 3. โรงพยาบาลกุมภวาปี
 4. โรงพยาบาลเกาะสมุย
 5. โรงพยาบาลแก่งคอย
 6. โรงพยาบาลขอนแก่น
 7. โรงพยาบาลคลองสามวา
 8. โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง
 9. โรงพยาบาลคลองหาด
 10. โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 11. โรงพยาบาลคําเขื่อนแก้ว
 12. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
 13. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 14. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
 15. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 16. โรงพยาบาลฉลอง
 17. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
 18. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
 19. โรงพยาบาลชลบุรี
 20. โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
 21. โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์
 22. โรงพยาบาลไชยวาน
 23. โรงพยาบาลซีจีเอช
 24. โรงพยาบาลดอยหลวง
 25. โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย
 26. โรงพยาบาลตะกั่วป่า
 27. โรงพยาบาลตากสิน
 28. โรงพยาบาลตํารวจ
 29. โรงพยาบาลทองแสนหัน
 30. โรงพยาบาลทับปุด
 31. โรงพยาบาลท่ายาง
 32. โรงพยาบาลท่าโรงช้าง
 33. โรงพยาบาลท่าศาลา
 34. โรงพยาบาลท่าสองยาง
 35. โรงพยาบาลทุ่งช้าง
 36. โรงพยาบาลเทาชะเมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 37. โรงพยาบาลไทรโยค
 38. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์ รังสิต (ยิมเนเซียม 4))
 39. โรงพยาบาลนครนายก
 40. โรงพยาบาลน่าน
 41. โรงพยาบาลบ่อเกลือ
 42. โรงพยาบาลบางคล้า
 43. โรงพยาบาลบางซ้าย
 44. โรงพยาบาลบางนากรุงเทพมหานคร
 45. โรงพยาบาลบางน้ําเปรี้ยว
 46. โรงพยาบาลบางบัวทอง
 47. โรงพยาบาลบางปะกง
 48. โรงพยาบาลบางแพ
 49. โรงพยาบาลบางละมุง
 50. โรงพยาบาลบางสะพาน
 51. โรงพยาบาลบางเสาธง
 52. โรงพยาบาลบ้านบึง
 53. โรงพยาบาลบ้านไร่
 54. โรงพยาบาลบ้านหมี
 55. โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม
 56. โรงพยาบาลบึงกาฬ
 57. โรงพยาบาลบุรีรัมย์
 58. โรงพยาบาลปราสาท
 59. โรงพยาบาลปะเหลียน
 60. โรงพยาบาลปากคาด
 61. โรงพยาบาลปากท่อ
 62. โรงพยาบาลปากพนัง
 63. โรงพยาบาลปากพะยูน
 64. โรงพยาบาลปาย
 65. โรงพยาบาลแปลงยาว
 66. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
 67. โรงพยาบาลพนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 68. โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
 69. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
 70. โรงพยาบาลพะเยา
 71. โรงพยาบาลพุทธโสธร
 72. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 73. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
 74. โรงพยาบาลมุกดาหาร
 75. โรงพยาบาลยะลา
 76. โรงพยาบาลยิ่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
 77. โรงพยาบาลระนอง
 78. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 
 79. โรงพยาบาลราชวิถี
 80. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
 81. โรงพยาบาลเลย
 82. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
 83. โรงพยาบาลวังวิเศษ
 84. โรงพยาบาลวัดญาณสังวราราม
 85. โรงพยาบาลวัดเพลง
 86. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี
 87. โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่
 88. โรงพยาบาลศิษรภูมิ
 89. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 90. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
 91. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
 92. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา
 93. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17
 94. โรงพยาบาลสมุทรปราการ
 95. โรงพยาบาลสวนปรุง
 96. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
 97. โรงพยาบาลสิรินธร กรุงเทพมหานคร
 98. โรงพยาบาลสืออํานาจ
 99. โรงพยาบาลสุโนทัย
 100. โรงพยาบาลสูงเม่น
 101. โรงพยาบาลเสนา
 102. โรงพยาบาลเสนางคนิคม
 103. โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 104. โรงพยาบาลหนองฉาง
 105. โรงพยาบาลหนองมะโมง
 106. โรงพยาบาลหนองสองห้อง
 107. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ
 108. โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น
 109. โรงพยาบาลหลังสวน
 110. โรงพยาบาลห้วยยอด
 111. โรงพยาบาลห้างฉัตร
 112. โรงพยาบาลหาดสําราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 113. โรงพยาบาลอัมพวา
 114. โรงพยาบาลอินทร์บุรี
 115. โรงพยาบาลอุทัยธานี
 116. สถาบันประสาทวิทยา
 117. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 จากระบบ MOPH Immunization Center กระทรวงสาธารณสุข

ช่องทางการโหลดแอปหมอพร้อม

ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งานแอปหมอพร้อม

กรณียังไม่มีบัญชีใช้งานหมอพร้อม ให้เริ่มต้นตามลำดับดังนี้

 1. เลือก “สร้างบัญชีใหม่/Create account”
 2. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 3. กรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับรหัสความปลอดภัย OTP ทางโทรศัพท์
 4. กด “ตรวจสอบข้อมูล”
 5. ระบบจะดึงข้อมูลบัตรประชาชนมาแสดงผล ได้แก่ ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า) นามสกุล วันเดือนปีเกิด
 6. กรอก Laser ID หลังบัตรประชาชน โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย – คั่น (รหัส Laser ID หลังบัตรประชาชนจะเริ่มต้นด้วยตัวอักษร 2 ตัว และตามด้วยตัวเลข 10 หลัก เช่น JT213456789)
 7. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้วกด “ตรวจสอบข้อมูล”
 8. ตั้งค่ารหัสผ่าน 6 ตัว และยืนยันรหัสผ่าน 6 ตัวอีกครั้ง (รหัสผ่านต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น)
 9. กด “ลงทะเบียน”
 10. การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

แอปหมอพร้อม ใช้แสดงเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนสำหรับเดินทางภายในประเทศ

ผู้ได้รับวัคซีนสามารถรับใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Vaccine Covid-19 Certificate) ได้ผ่านแอปหมอพร้อมและ LINE Official Account

ขั้นตอนการรับเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีน

 1. กดเข้าไปที่ แอปหมอพร้อม
 2. เลือกเมนู “Vaccine Covid-19 Certificate”
 3. ระบบจะแสดงผล “เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย”

แอปหมอพร้อมบริการข้อมูลโดยกระทรวงสาธารณสุข

แอปหมอพร้อมเป็นแอปพลิเคชั่นของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับประชาชนที่ต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจและการฉีดวัคซีนในประเทศไทย รวมถึงการรับเอกสารและการตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีนในไทย

แอปหมอพร้อมรองรับการให้บริการ ดังนี้

 • ตรวจสอบประวัติการรับวัคซีน Covid-19
 • ตรวจสอบ Covid Certificate
 • รับ Vaccine Covid-19 Certificate
 • รับ Digital Health Pass (อยู่ในระหว่างการทดสอบ)
 • รับผลตรวจ ATK (อยู่ในระหว่างการทดสอบ)
 • ดูรายงานการฉีดวัคซีนของประเทศไทยและดูข้อมูลแยกรายจังหวัด
 • กรอกแบบประเมินอาการหลังฉีดวัคซีน
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)