เช็กที่ตรวจโควิด ประเภทการตรวจและราคา ทั่วประเทศ www.koncovid.com

ทั่วไป

2,564 VIEWS

ศบค. ร่วมกับทีม Tech for Thailand จัดทำ เว็บไซต์ www.koncovid.com สำหรับค้นหาสถานที่ตรวจโควิดในประเทศไทย หรือ ในกรุงเทพฯ โดยสามารถใช้ตรวจสอบสถานที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ ประเภทการตรวจและราคา เวลาเปิด และ ข้อมูลสำคัญอื่นๆ ได้

วิธีใช้งาน www.koncovid.com เช็กที่ตรวจโควิด

บุคคลทั่วไปสามารถเช็กสถานที่ตรวจโควิดในประเทศไทย โดยค้นหาที่ตรวจใกล้บ้านได้ดังนี้

 1. ไปที่เว็บไซต์ www.koncovid.com
 2. กดที่แผนที่ 1 ครั้ง
 3. กดเครื่องหมาย 🔍
 4. พิมพ์รหัสไปรษณีย์ที่ต้องการค้นหา

ผู้ใช้งานสามารถเลือกให้แสดงผลเฉพาะในกรุงเทพฯ หรือแสดงผลทั่วประเทศก็ได้

ประเภทการตรวจโควิดที่สามารถเลือกได้

สามารถเลือกดูประเภทการตรวจโควิดได้ 3 ประเภท ได้แก่

 • Antigen Test
 • RT-PCR
 • Fit-tofly

ประเภทสถานที่ตรวจโควิด

สามารถเลือกดูประเภทสถานที่ตรวจโควิดได้ 7 ประเภท ได้แก่

 1. โรงพยาบาลรัฐ
 2. โรงพยาบาลเอกชน
 3. จุดตรวจเชิงรุก
 4. คลินิก
 5. แล็บ
 6. มหาวิทยาลัย
 7. อื่นๆ

ทั้งนี้ ระบบจะแสดงเวลาทำการและเบอร์ติดต่อด้วย หากสถานที่ใดปิดรับการตรวจ จะแสดงสถานะเป็นสีแดงแจ้งว่า “ปิดรับการตรวจ”

เว็บไซต์ www.koncovid.com จัดทำโดย Tech for Thailand โดยรวบรวมข้อมูลจาก COVID LAB DATA เราช่วยกัน และ ศบค.

รายชื่อทีม Tech for Thailand

 • นางสาวชมบุญ ลาภานันต์
 • นายชยากร พุ่มชุมพล
 • นางสาวณัฐนันท์ ถนอมวาจามั่น
 • นางสาวปณิดา วิริยะชัยพร
 • ดร.ปานระพี รพิพันธุ์
 • นายพลากร บูรณสัมปทานนท์
 • นายศุภกฤต ฉัตรชยานุสรณ์

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)