เช็กคะแนน GAT/PAT ประจำปี 2565 TCAS65

ทั่วไป

36,310 VIEWS

เช็กคะแนน GAT/PAT ประจำปี 2565 อย่างเป็นทางการ บนเว็บไซต์ TCAS65 ของ ทปอ. พร้อมเตรียมเปิดระบบให้ยื่นขอทบทวนผลคะแนนสำหรับรายวิชาที่สงสัยได้ในช่วง 21 – 28 เมษายน 2565

18 เมษายน 2565 – ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ประกาศผลคะแนน GAT (การทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป) และ PAT (การทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ) ประจำปี 2565 อย่างเป็นทางการ ผ่านเว็บไซต์ student.mytcas.com เรียบร้อยแล้ว

นักเรียนและผู้เข้ารับการทดสอบสามารถเข้าไปตรวจสอบผลคะแนน GAT/PAT ประจำปี 2565 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อย่างไรก็ดี ทปอ. เตรียมจะเปิดระบบให้ยื่นขอทบทวนผลคะแนนสำหรับรายวิชาที่สงสัยได้ในช่วง 21 – 28 เมษายน 2565

ขั้นตอนสำหรับ เช็กคะแนน GAT/PAT ประจำปี 2565

 1. เข้าไปที่ระบบ TCAS65 บนเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (หากไม่มีให้ใช้ G-Number หรือ Passport Number)
 3. กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
 4. เช็กคะแนน GAT/PAT ประจำปี 2565

เปิดให้ยื่นทบทวนผลคะแนน GAT PAT ประจำปี 2565 ได้ ค่าดำเนินเริ่มต้นวิชาละ 100 บาท

นอกจากนี้ในวันที่ 20 เม.ย.2565 จะมีการประกาศผล วิชาสามัญ 2565 ทางเว็บไซต์ student.mytcas.com อีกด้วยเช่นกัน

หากภายหลังตรวจสอบผลคะแนนแล้ว นักเรียน/ผู้สมัครสอบมีข้อสงสัยหรือได้ผลคะแนนน้อยกว่าที่ตนควรได้รับ สามารถยื่นความจำนงในการขอทบทวน คะแนน GAT PAT และ วิชาสามัญ 65  ได้ในวันที่ 21 – 28 เมษายน 2565 ยกเว้น PAT 4 ส่วนที่ 2 และ 3

โดยมีค่าดำเนินการวิชาละ 100 บาท หรือชำระ 300 บาทดูได้ทุกวิชา โดยสามารถดำเนินการที่ได้ที่เว็บไซต์ student.mytcas.com เช่นกัน

รอบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ด้วยระบบ TCAS ปี 2565

รอบที่ 1 Portfolio ที่ไม่ใช้คะแนนสอบ

ให้ใช้เพียงแฟ้มสะสมผลงาน โดยเป็นการสมัครตรงกับมหาวิทยาลัย ได้ผ่านไปแล้ว ซึ่งการสอบด้วยวิธีนี้ เหมาะกับผู้สมัครที่มีผลงานโดดเด่น และมีคุณสมบัติถึงตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด

รอบที่ 2 Quota มีการใช้คะแนนสอบ

สมัครโดยตรงกับเว็บมหาวิทยาลัย เหมาะกับผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษ และอยู่ในพื้นที่ตามที่คณะ/มหาวิทยาลัยกำหนด โดยในรอบโควตานี้ จะมีทั้งโควตาพื้นที่ โควตาโรงเรียน และโควตาความสามารถพิเศษด้วย โดยรอบนี้กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งจะประกาศผลผ่านระบบในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565

รอบ 3 Admission ใช้คะแนนสอบกลาง

จะนำคะแนน GAT/  PAT และวิชาสามัญ จะนำมาใช้ โดยยกเลิกเกณฑ์ Admission 2 ที่ใช้คะแนน O-NET เป็นสัดส่วนในการคัดเลือก 30%

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยสามารถออกเกณฑ์หลายรูปแบบได้ภายในรอบนี้ ซึ่งเหมาะกับผู้สมัครที่เน้นฟิตการฝึกทำข้อสอบ เพราะรอบนี้เน้นการใช้คะแนนสอบกลางเป็นหลัก โดยมีกำหนดการดังนี้

 1. เปิดรับสมัครในวันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565
 2. ประกาศผลในระบบ รอบแรก วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
 3. ประกาศผลในระบบ รอบ2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
 4. ยืนยันสิทธิ์ในระบบ วันที่  18 – 19 พฤษภาคม 2565

รอบที่ 4 Direct Admission สมัครโดยตรงกับเว็บมหาวิทยาลัย

ในปีนี้จะมีเพิ่มขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ในระบบ myTCAS หลังสอบติดด้วย หากสอบติดแล้วไม่เข้าไปยืนยันสิทธิ์ ก็จะถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยมหาวิทยาลัยมีกำหนดการ ดังนี้

 1. รับสมัคร ช่วงวันที่ 25 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2565
 2. ประกาศผลรอบแรก วันที่ 8 มิถุนายน 2565
 3. ยืนยันสิทธิ์ในระบบ รอบแรก วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2565
 4. ประกาศผลรอบ 2 วันที่ 18 มิถุนายน 2565
 5. ยืนยันสิทธิ์ในระบบ รอบ 2 วันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2565
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)