เช็ก เงินเยียวยานักเรียน 2,000 โรงเรียนรัฐบาล student.edudev.in.th

ทั่วไป

332,803 VIEWS

ตรวจสอบการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) เงินเยียวยานักเรียน อัตรา 2,000 บาทต่อคน ในโรงเรียนรัฐบาล ที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ที่เว็บไซต์ https://student.edudev.in.th

จากมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบมาตรการให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระให้แก่ผู้ปกครองในอัตรา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน สำหรับนักเรียนที่อยู่ในระบบการศึกษาไทยในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยกำหนดวงเงินเยียวยารวม 21,600 ล้านบาท ซึ่งเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยกระทรวงศึกษาธิการนั้น

ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เปิดเว็บไซต์ https://student.edudev.in.th สำหรับตรวจสอบสิทธิตามโครงการ เงินเยียวยานักเรียน อัตรา 2,000 บาทต่อคน ของโรงเรียนรัฐบาลแล้ว

ขั้นตอนเช็กสิทธิ์ เงินเยียวยานักเรียน ของโรงเรียนรัฐบาล

 1. ไปที่ https://student.edudev.in.th
 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
 3. กรอกเลขประจำตัวนักเรียน
 4. กรอกรหัสที่เห็นด้านบน (เป็นรหัสตัวเลข 6 หลัก)
 5. กด ‘ตรวจสอบข้อมูล’

หากพบข้อมูลนักเรียน ระบบจะแจ้งว่า “พบข้อมูลการมีตัวตน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564”

เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท จะจ่ายให้เมื่อไหร่?

 • คาดว่านักเรียนและผู้ปกครองจะได้รับเงินเยียวยาตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท จะจ่ายให้ทางไหน?

 • สถานศึกษาจะจ่ายตรงให้แก่นักเรียนหรือผู้ปกครองแล้วแต่กรณี โดยใช้วิธีโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้ปกครอง

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่าตนได้ประชุมติดตามการบริหารจัดการการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ร่วมกับนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยตนได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเร่งติดตามกระบวนการขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน จำนวน 2,000 บาท ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน ซึ่งขณะนี้ได้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดของสำนักงบประมาณเพื่อทำการจัดสรรเงินให้กระทรวงศึกษาธิการแล้ว หากสำนักงบประมาณจัดทำรายละเอียดและจัดสรรเงินมาให้แล้ว จะเร่งโอนไปยังสถานศึกษา โดยคาดว่าจะจ่ายเงินเยียวยานักเรียนได้ภายใน 31 สิงหาคม หรือต้นเดือนกันยายน 2564

ข้อสังเกตเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยานักเรียน

 1. ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่สถานศึกษารายงานและยืนยันรายชื่อนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC)
 2. หากนักเรียนมีการย้ายสถานศึกษาหลังวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ให้ใช้ เลขประจำตัวประชาชน และ รหัสประจำตัวนักเรียน ของสถานศึกษาเดิม (สังกัด สพฐ. เท่านั้น) ในการตรวจสอบสิทธิ์
 3. กรณีนักเรียนที่ตรวจสอบสิทธิ์และพบว่ามีสิทธิ์ และได้ย้ายสถานศึกษาแล้ว ท่านจะได้สิทธิ์ไปที่สถานศึกษาใหม่โดยสถานศึกษาจะรวบรวมและบริหารจัดการให้อีกครั้ง
 4. กรณีที่นักเรียนอายุน้อยกว่า 3 ปี และมากกว่า 20 ปี หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 จะยังไม่ได้แสดงชื่อในรอบนี้ให้รอติดตามแนวทางจาก สพฐ. ต่อไป
 5. กรณีพบชื่อ – นามสกุลไม่ถูกต้อง (ขาดเกิน ผิด) ให้แจ้งให้สถานศึกษาที่กำลังศึกษาทราบและเตรียมแก้ไขในการรายงานข้อมูล DMC ต่อไป และท่านก็จะยังได้รับสิทธิ์เมื่อสามารถแสดงตัวตนต่อสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ได้

เช็กเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท สำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน

นักเรียนโรงเรียนเอกชนสามารถตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยานักเรียน ร.ร.เอกชน 2,000 บาท ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

 1. โหลดแอป ‘สช. On Mobile’  ได้บน Play Store และ App Store
 2. เว็บไซต์ ตรวจสอบสิทธิ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สำหรับโรงเรียนเอกชนเท่านั้น)

ช่องทางการรับเงินเยียวยาของนักเรียนโรงเรียนเอกชน

 • ผู้ปกครองจะได้เงินเยียวยาเป็นเงินสดหรือรับเข้าบัญชีจากโรงเรียนเอกชน ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)