เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64/65 งวด 11

ทั่วไป

74,298 VIEWS

เช็คเงินประกันราคาข้าว ตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร ราคาอ้างอิงและชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/2565 รอบที่ 1 (งวดที่ 11) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว ระหว่างวันที่ 17-23 ธันวาคม 2564

อัพเดตล่าสุด! >> เช็คเงินประกันราคาข้าว ปี 64/65 งวดที่ 13 มาแล้ว!

ช่องทาง เช็คเงินประกันราคาข้าว

เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอป ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family

กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect รวมถึง สามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ

วิธี เช็คเงินประกันราคาข้าว โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65

 1. ไปที่เว็บไซต์ตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร >> https://chongkho.inbaac.com
 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แล้วกดปุ่ม ‘ค้นหา’
 3. ระบบจะแสดงผลการรับการสนับสนุน
  • สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จและได้รับเงินแล้ว หน้าจอจะแสดงผล “โอนเงินเรียบร้อยแล้ว”
  • กรณีไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบียน โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเพื่อรับสิทธิ์ต่อไป

ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง สำหรับงวด 11

กรมการค้าภายใน ได้เปิดเผยข้อมูลของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติ ในการประชุม ครั้งที่ 31/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างประกันราคาข้าวให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวด 11) ดังนี้

 

เช็คเงินประกันราคาข้าว รอบที่ 1 งวด 11 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ข้อ 1. ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 11) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 17-23 ธันวาคม 2564 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 11,200.61 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,867.60 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 9,936.67 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,154.29 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 9,316.15 บาท

ข้อ 2. การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคา “ประกันรายได้เกษตรกร” กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับการจ่ายเงิน งวดที่ 11 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ดังนี้

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 3,799.39 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 3,132.40 บาท
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,063.33 บาท
 • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,845.71 บาท
 • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 2,683.85 บาท

เช็คเงินประกันราคาข้าว รอบที่ 1 งวด 11 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

 

iTAX คำนวณและวางแผนภาษี
(100K+)